งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS NANOELECTRONIC APPLICATIONS : Future Potentials Adisorn Tuantranont, Ph.D. Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS NANOELECTRONIC APPLICATIONS : Future Potentials Adisorn Tuantranont, Ph.D. Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS LAB@NECTEC NANOELECTRONIC APPLICATIONS : Future Potentials Adisorn Tuantranont, Ph.D. Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) Lab National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Sciences and Technology Development Agency (NSTDA)

2 ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS LAB@NECTEC NANOELECTRONICS APPLICATIONS •High Capacity Memory (Tbit/in 2 ) •Field Emission Display (FED) Devices •Nanotransistor – Nanocomputer •Quantum Computing •Quantum Dot Laser •Spintronics – Nanomagnetics •Photonics Crystal for Optical Communication •MEMS Sensors and Actuators (Samsu ng)

3 ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS LAB@NECTEC Diode Field Emission Lamp (Applied Nanotech Inc., Texas USA) X-ray Spectrometer (Oxford Instrument) Nanoelectronics Applications: Laser & Optics Quantum Dot Laser (Oxford) Photonic Crystal (NCRC, University of Tokyo) CNT Lamp (Noritake, Japan) Photonic Crystal(MI T)

4 ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS LAB@NECTEC Nanoelectronics Applications: Storages Tbit-Probe Storage (IBM) Nanowire Memory (Scientific American Sep. 2001/www.sciam.com) HP’s Molecular memory chip GMR Memory Cell (NVE Inc.) Spintronic Switch (UCSD)

5 ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS LAB@NECTEC Spintronic sensor technology being tested on a Mercedes V8 engine at Oxford Nanoelectronics Applications: Sensors DNA Analyzer( AFFYMET RIX) Smart Shirt (Gatech, USA) Lab-on- chip NEMS Resonator(Caltech, USA)

6 ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS LAB@NECTEC Nanoelectronics Applications: Display MEMS Micromirror Array (DLP, Texas Instrument) 15 inch Field Emission display (Motorola) CNT Display (Noritake, Japan) CNT based FED (Samsung, Korea) MEMS Micromirror Scanner (Microvision, USA)


ดาวน์โหลด ppt ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ MEMS NANOELECTRONIC APPLICATIONS : Future Potentials Adisorn Tuantranont, Ph.D. Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google