งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 8 การหาจุดต่ำที่สุดของฟังก์ชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 8 การหาจุดต่ำที่สุดของฟังก์ชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 8 การหาจุดต่ำที่สุดของฟังก์ชั่น ที่มีตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่อง ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Mechanical Engineering Department Thammasat University

2 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization2 หัวข้อ 8.1 ประเภทของตัวแปรแบบไม่ ต่อเนื่อง 8.2 วิธีโปรแกรมไดนามิก 8.3 วิธีจำลองการคลายตัว 8.4 วิธีลำดับขั้นตอนทาง พันธุกรรม 8.5 ปัญหาที่มีตัวแปรแบบลำดับ

3 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization3 ประเภทของตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่อง 8.1  ตัวแปรเชิงปริมาณที่ไม่ต่อเนื่อง  ตัวแปรที่ไม่แทนปริมาณ  ตัวแปรแบบลำดับ

4 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization4 วิธีโปรแกรมไดนามิก 8.2

5 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization5 ตัวอย่าง 8.1

6 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization6 ตัวอย่าง 8.1 ( ต่อ )

7 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization7 ตัวอย่าง 8.1 ( ต่อ )

8 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization8 ตัวอย่าง 8.1 ( ต่อ )

9 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization9 ตัวอย่าง 8.1 ( ต่อ )

10 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization10 ตัวอย่าง 8.1 ( ต่อ )

11 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization11 ตัวอย่าง 8.1 ( ต่อ )

12 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization12 ตัวอย่าง 8.1 ( ต่อ )

13 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization13 วิธีจำลองการคลายตัว 8.3

14 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization14 วิธีจำลองการคลายตัว ขั้นที่ 1

15 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization15 วิธีจำลองการคลายตัว ขั้นที่ 2-3

16 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization16 วิธีจำลองการคลายตัว ขั้นที่ 4-5

17 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization17 วิธีจำลองการคลายตัว ขั้นที่ 4-5

18 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization18 วิธีลำดับขั้นตอนทางพันธุกรรม 8.4

19 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization19 การสร้างประชากร

20 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization20 การสร้างประชากร ( ต่อ )

21 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization21 ตัวอย่างที่ 8.2

22 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization22 ตัวอย่างที่ 8.2 ( ต่อ )

23 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization23 การคัดเลือกประชากร

24 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization24 การคัดเลือกประชากร ( ต่อ )

25 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization25 การคัดเลือกประชากร ( ต่อ )

26 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization26 การผสม

27 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization27 การกลายพันธุ์

28 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization28 การกลายพันธุ์

29 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization29 ปัญหาที่มีตัวแปรแบบลำดับ 8.5

30 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization30 การกลายพันธุ์

31 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization31 การกลายพันธุ์

32 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization32 การกลายพันธุ์

33 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization33 การกลายพันธุ์

34 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 8 : Discrete Optimization34 การกลายพันธุ์


ดาวน์โหลด ppt METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 8 การหาจุดต่ำที่สุดของฟังก์ชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google