งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

2 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ
สามารถทำได้สองรูปแบบ Horizontal projection profile Vertical projection profile การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

3 Horizontal projection profile
ตัวอย่าง แยกบรรทัดของเอกสาร และ Histogram ตามแนนนอน การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

4 Horizontal projection profile
โดยที่ x หมายถึง ความหนาแน่นของพิกเซลในตำแหน่ง y y หมายถึง ความสูงของเอกสารเชิงดิจิตอล การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

5 Horizontal projection profile
การนับบรรทัดของตัวอักษร Max = 100 G = 50 กลุ่มเริ่มต้น กลุ่มสิ้นสุด ทำให้ทราบว่ามีจำนวนบรรทัด เท่ากับ 5 บรรทัด การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

6 Horizontal projection profile
คือเส้นเสมือนที่ใช้สำหรับแบ่งบรรทัด โดยสังเกตจากจุด x ที่มีความหนาแน่นของพิกเซลน้อยที่สุดในแต่ละกลุ่ม การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

7 Horizontal projection profile
กลุ่มของพิกเซลสีดำ กลุ่มที่ 1 ตัวอย่าง ระดับความแตกต่างของตัวอักษร การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

8 Vertical projection profile
ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

9 Vertical projection profile
ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง อาจไม่สามารถตัดตัวหนังสือที่อยู่ซ้อนทับกันได้ การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

10 ทำ Horizontal projection profile ซ้ำ
จากปัญหาที่พบว่าไม่สามารถตัดตัวหนังสือที่อยู่ซ้อนทับกันได้ ดังนั้น จึงต้องทำ Horizontal projection profile ซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง แยกตัวอักษรตามแนวนอน (ทำซ้ำ) การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

11 เสนอวิธีการแก้ปัญหาหาระดับบรรทัด
ตัวอย่าง รูปภาพตัวอักษรที่นำมาตัดบรรทัด การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

12 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ
เสนอวิธีการแก้ปัญหา 30 25 33 10 8 หาค่าสูงสุดของแต่ละชุดข้อมูล = 33 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

13 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ
เสนอวิธีการแก้ปัญหา นำค่าสูงสุดมาเปรียบเทียบกับทุก ๆ กลุ่ม ถ้ามีขนาดแตกต่างกันจำนวนมาก เช่น อาจมากกว่า 60% จะไม่ถือว่าเป็นระดับของอักษร 33 8 (33*60)/100 = 19.8 ถ้า กลุ่มที่เปรียบเทียบมีขนาดต่ำกว่า 19.8 จะไม่ใช่ระดับของอักษร การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

14 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ
เสนอวิธีการแก้ปัญหา หาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุด ของกลุ่มที่สนใจมาเพื่อหาระดับในการตัดบรรทัด 80 68.5 57  68.5 จึงเป็นจุดที่ให้แยกระหว่างสองบรรทัดที่พิจารณา การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

15 เสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งบรรทัด
การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

16 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ
ปัญหาที่พบ ผลจากการตัดบรรทัด บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 บรรทัดที่ 3 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google