งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับ-ส่งเมลของ มสด. www.dusit.ac.th webmail.dusit.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับ-ส่งเมลของ มสด. www.dusit.ac.th webmail.dusit.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับ-ส่งเมลของ มสด. webmail.dusit.ac.th

2 E-mail Address : u4700000000@dusit.ac.th
วันเดือนปีเกิด Address :

3 จะส่งจดหมายเลือก Compose

4 To : ใส่ E-mail Address ของผู้ที่เราจะส่งไปให้ (ถ้ามีหลายคน คั่นด้วยเครื่องหมาย comma)

5 Cc : ใส่ E-mail Address สำหรับทำสำเนาส่งต่อให้ผู้อื่นอีก
Bcc : ใส่ Address สำหรับทำสำเนาส่งต่อให้ผู้อื่นอีก แต่ผู้รับจะไม่เห็นว่าเราสำเนาส่งให้ใครบ้าง Subject : ใส่หัวข้อของจดหมาย เพื่อบอกว่าจดหมายที่จะส่งเกี่ยวกับเรื่องอะไร

6

7 หากต้องการจะแนบไฟล์ (Attach) ให้คลิกที่ปุ่ม Browse ด้านล่าง

8

9

10

11 หากต้องการดูว่าในเมลของเรามีใครส่งจดหมายมาให้บ้าง เลือก INBOX

12 หากต้องการอ่านจดหมาย ให้คลิกที่ Subject ของจดหมายแต่ละฉบับ

13

14 Forward Reply Reply All

15 หากต้องการจบการทำงาน คลิก Sign Out ปุ่มสีแดงอยู่ขวามือด้านบน

16 To:


ดาวน์โหลด ppt รับ-ส่งเมลของ มสด. www.dusit.ac.th webmail.dusit.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google