งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

When we share เมื่อเรา แบ่งปัน When we share เมื่อเรา แบ่งปัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "When we share เมื่อเรา แบ่งปัน When we share เมื่อเรา แบ่งปัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 When we share เมื่อเรา แบ่งปัน When we share เมื่อเรา แบ่งปัน

2 เมื่อเราแบ่งปันการหัวเราะ... มันก็จะเพิ่มความ สนุกเป็น 2 เท่า “When we share laughter,there's twice the fun”

3 “When we share success, we surpass what we've done.” เมื่อเราแบ่งปันความสำเร็จ ก็เหนือที่จะพรรณนาว่าเราทำมันได้แล้ว

4 “When we share problems, there' s half the pain.” there' s half the pain.” “When we share problems, there' s half the pain.” there' s half the pain.” เมื่อเราแบ่งปันปัญหา … ความเจ็บปวดทั้งหลายก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง p r o b l e m s

5 “When we share tears, a rainbow follows rain.” เมื่อเราแบ่งปันน้ำตา เราก็จะดีขึ้น ( เหมือนการ เกิดรุ้งหลังฝน )

6 “When we share dreams, they become more real.” they become more real.” “When we share dreams, they become more real.” they become more real.” rich successful growing happy เมื่อเราแบ่งปันความใฝ่ฝัน มันก็จะเป็นจริง ได้มากขึ้น

7 เมื่อเราแบ่งปันความลับ … แสดงว่าเรากำลังเปิดใจของเรา “When we share secrets, it's our hearts we reveal.” it's our hearts we reveal.” “When we share secrets, it's our hearts we reveal.” it's our hearts we reveal.”

8 เมื่อเราแบ่งปันรอยยิ้มนั่นคือเรากำลังแสดงความรัก “If we share a smile, then our love shows.” then our love shows.” “If we share a smile, then our love shows.” then our love shows.”

9 If we share a hug, then our love grows. then our love grows. If we share a hug, then our love grows. then our love grows. เมื่อเรากอดกันนั่นแสดงว่า … ความงอกงามของความรัก

10 that person becomes family or friend.” “If we share with someone on whom we depend, คน คนนั้นก็จะกลายเป็นครอบครัวหรือเพื่อนของเรา เมื่อเราแบ่งปันกับใครที่เราคิดว่าขึ้นอยู่กับเขา

11 And what draws us closer and makes us all care is not what we have but the things that we share. อะไรที่ดึงเรามาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและทำให้เราห่วงใยกัน ไม่ใช่สิ่งที่เรามี แต่ … เป็นสิ่งที่เราแบ่งปันกันต่างหาก

12 จะสมบูรณ์แบบได้... ก็ต่อเมื่อเราสามารถหาชิ้นที่ " ใช่ " สำหรับตัวมันเองได้.. เท่านั้น... ความรักที่แท้จริงก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอว์

13 จะสมบูรณ์แบบได้... ก็ต่อเมื่อเราสามารถหาชิ้นที่ " ใช่ " สำหรับตัวมันเองได้.. เท่านั้น... ความรักที่แท้จริงก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอว์

14 The End จบการ นำเสนอ The End จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt When we share เมื่อเรา แบ่งปัน When we share เมื่อเรา แบ่งปัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google