งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอหนังสือ ประกอบการสอนวิชาทักษะ การเรียนรู้ (HUM100) อาจารย์ณิชาภา เทียมคลี คณะศิลปศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอหนังสือ ประกอบการสอนวิชาทักษะ การเรียนรู้ (HUM100) อาจารย์ณิชาภา เทียมคลี คณะศิลปศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอหนังสือ ประกอบการสอนวิชาทักษะ การเรียนรู้ (HUM100) อาจารย์ณิชาภา เทียมคลี คณะศิลปศาสตร์

2 Author Dr. Spencer Johnson. TitleWho moved my cheese? : an amazing way to deal with change in your work and in your life. life. Publisher New York : G.P. Putnam's Sons, Putnam's Sons, c1998.

3 Who Moved My Cheese? by Spencer Johnson (1998) is a simple tale that represents the great impact that change can potentially have on our lives. When not dealt with effectively, this story demonstrates how change can defeat an individual, physically and emotionally

4 It is the story of four characters who live in a maze and look for cheese to nourish them and make them happy. Two of the characters are mice and the other two are “little people,” who are just like human beings,

5 The mice are able to adapt to the change and move with the “cheese.” Only one of the “little people,” named Haw, however, is able to successfully deal with, and adapt to, the change. His counterpart, Hem, is left feeling confused, defeated, and unmotivated to adapt to the change – that is, he is unwilling to move with his “cheese”.

6 Finally, although Johnson claims that the book is “an amazing way to deal with change in your work and everyday life,” the story mainly focuses on change in the workplace. It can be applied to any type of change in your life, however, the examples given in the book, along with the quotes provided in the beginning, all refer to change in the work environment. The author does not cite any other examples or “real-life” instances, aside from the work environment, where an individual was forced to move with his cheese.

7 Who Moved My Cheese?, can be very effective in psychotherapy. It tells a great story, and can provide clients with tremendous insight into their problem and above all, insight into effective ways to manage their problem, along with their fears. This book can provide clients with lessons that will last a lifetime.

8 วิเคราะห์สาระที่นำไปใช้ ประกอบการสอน

9 4 ชีวิต ตัวแทนแห่งสัญชาตญาณและ ความคิดในการตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง สนิฟฟ์ เป็นผู้ดมกลิ่นการเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนใคร จึงนำออกไปก่อน สเคอร์รี่ ไม่คิดอะไรเลย วิ่งตามกระแสอย่าง เดียว เฮ็ม เป็นผู้ปฏิเสธและต่อต้านการ เปลี่ยนแปลงโดยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะ ปรากฏโฉมในทางเลวร้ายกว่าเดิม ฮอว์ เป็นคนเรียนรู้และปรับตัวตามยุคสมัย เมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งที่ ดีกว่า

10 ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง มากมาย นิทานเรื่องนี้ให้แง่คิดที่เตือนให้ผู้คน มองเห็นการเปลี่ยนแปลง และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและ ปรับตัวอย่างชาญฉลาด

11 สาระที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ ประกอบการสอนในรายวิชา ทักษะการเรียนรู้ ในเรื่องของการปรับตัว การ เปลี่ยนแปลง การจินตนาเชิงบวกได้เป็นอย่างดี

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอหนังสือ ประกอบการสอนวิชาทักษะ การเรียนรู้ (HUM100) อาจารย์ณิชาภา เทียมคลี คณะศิลปศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google