งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Love Quotations นิยามแห่งรัก. Love is like quicksilver in the hand. Leave fingers open and it stays. Clutch it, and it darts away. Dorothy Parker ความรักก็เหมือนปรอท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Love Quotations นิยามแห่งรัก. Love is like quicksilver in the hand. Leave fingers open and it stays. Clutch it, and it darts away. Dorothy Parker ความรักก็เหมือนปรอท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Love Quotations นิยามแห่งรัก

2 Love is like quicksilver in the hand. Leave fingers open and it stays. Clutch it, and it darts away. Dorothy Parker ความรักก็เหมือนปรอท เวลาเราคลายมือ มันจะอยู่นิ่ง แต่เมื่อใดที่เรากำแน่น มันจะ หลุดหนีไป โดโรธี ปาร์กเกอร์

3 Love is an ideal thing, marriage a real thing. Goethe ความรักเป็นเรื่องในอุดมคติ แต่ การแต่งงานนี่ซิของจริง เกอเธ่

4 In the final analysis, love is the only reflection of man’s worth. Bill Wundram การวิเคราะห์ครั้งสุดท้าย ระบุว่า ความรัก เป็นสิ่งเดียวที่สะท้อน ถึงคุณค่าของมนุษย์ บิลล์ วันดรัม

5 The more you love yourself, the better you perform M.K. Soni ยิ่งรักตัวเองมากเท่าไร คุณจะทำตัว ดีมากขึ้นเท่านั้น เอ็ม. เค. โซนี

6 Love is a fruit in season at all times, and within the reach of every hand. Mother Teresa ความรักคือผลไม้ที่มี ทุกฤดูกาล และอยู่ใกล้มือคว้า ของทุกคน แม่ชีเทเรซ่า

7 I have learned that you cannot make someone love you. All you can do is be some that can be loved. The rest is up to them. Author Unknown เราไม่สามารถทำให้ใครรักเราได้ ทั้งหมดที่ทำได้คือทำตัวให้น่ารัก ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพวกเขา ( คนที่ เราอยากให้รัก ) ผู้เขียนไม่ปรากฎ

8 When love hurts you, dare to love again. Steve Maraboli เมื่อรักทำร้ายเธอ จงกล้าที่ จะรักใหม่ สตีฟ มาราโบลี่

9 Loving someone is like caring for a garden, love it too much or too little and it dies, but love it just right and it will live forever. Love saying การรักใครสักคนก็ เหมือนการดูแลสวน รักมากไปหรือน้อยไป มันก็ตาย แต่ถ้ารักกำลังดี มันจะมี ชีวิตอยู่ตลอดไป บอกรัก

10 Do you love me because I am beautiful, or am I beautiful because you love me. Cinderella คุณรักเพราะฉันสวย หรือฉันสวยเพราะคุณ รัก ซินเดอเรลลา


ดาวน์โหลด ppt Love Quotations นิยามแห่งรัก. Love is like quicksilver in the hand. Leave fingers open and it stays. Clutch it, and it darts away. Dorothy Parker ความรักก็เหมือนปรอท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google