งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th
Abstraction SCC : Suthida Chaichomchuen

2 Abstractions กระบวนการในการให้ concept กับ object ต่าง ๆ ใน real world เพื่อสร้าง class แบ่งได้เป็น 4 กระบวนการย่อย ๆ คือ Classification Abstraction Aggregation Abstraction Generalization Abstraction Association Abstraction

3 Classification Abstraction
เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อแยกประเภท Classify object ต่าง ๆ ที่อยู่ใน domain และให้ concept กับ object ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้ได้ class พื้นฐานที่ต้องการ เป็น Abstraction ที่สำคัญที่สุด เพราะ class เกิดขึ้นด้วย Classification abstraction

4 Aggregation Abstraction
คือ กระบวนการที่นำเอา class พื้นฐาน มารวมกันหรือประกอบกัน เพื่อให้เกิดเป็น class ทีใหญ่ขึ้นหรือซับซ้อนขึ้น

5 Generalization Abstraction
คือ กระบวนการในการนำ class ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรือมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันมาจัดหมวดหมู่ไว้เป็น class เดียวกัน กระบวนการย้อนกลับของ Generalization คือ Specialization ซึ่ง Specialization คือการตอบคำถามว่าใน class หนึ่ง ๆ นั้นสามารถจำแนกเป็น class อะไรได้บ้าง

6 Association Abstraction
คือ กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง class ต่าง ๆ ใน Problem Domain ที่เราสนใจ ความสัมพันธ์ดังกล่าวคือ ความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถอธิบานได้ด้วย Aggregation หรือ Generalization


ดาวน์โหลด ppt SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google