งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูล CNKI China National Knowledge Infrastructure โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูล CNKI China National Knowledge Infrastructure โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูล CNKI China National Knowledge Infrastructure โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 CNKI 2 และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ ภาษาจีนประกอบ ด้วยฐานข้อมูล ย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ China Academic Journals Full-text Database (CAJ) และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ครอบคลุมสาขาวิชาวรรณกรรม ประวัติศาสน์ ปรัชญา การศึกษา และสังคมศาสตร์ สามารถสืบค้น ข้อมูลฉบับเต็ม

3 หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ บรรณสารฯ โดยเชื่อมต่อ เครือข่าย SSL VPN ให้ login โดยใช้ User ID: รหัสนักศึกษา Password: ที่ ลงทะเบียนไว้ ( รหัสเดียวกับ Wireless) การเข้าใช้ www.mfu.ac.th/center/lib ให้บริการสืบค้นผ่านหน้า โฮมเพจศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้น ได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถ เข้าสืบค้นได้ทันที

4 กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ทันที ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ ( eResources )

5 เลือกฐานข้อมูล CNKI เลือกภาษาที่ใช้สืบค้น / อ่านรายละเอียด / ดู คู่มือประกอบการสืบค้น

6 ตย. เลือกเมนูสืบค้น English Version

7 เลือกวิธีการสืบค้น เลือกค้นหา จากประเภท สิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร เลือกตาม กลุ่มข้อมูล ตย. ดู รายการ วารสาร

8 เข้าสืบค้นได้ 2 หัวข้อนี้เท่านั้น คือ Literature/ History/ Philosophy Education & Social Sciences ระบุคำ ค้นหาด้วย ตนเอง

9 Literature/ History/ Philosophy -- มีหัวเรื่องย่อย เลือกหัว เรื่องที่ ต้องการ สืบค้น คลิกสัญลักษณ์ แว่นขยายเพื่อ สืบค้นข้อมูล

10 ผลลัพธ์ การสืบค้น ดู รายละเอีย ด

11 จัดการ ผลลัพธ์ ดูวารสาร ฉบับอื่นที่ คล้ายกัน Download file

12 เลือกจัดการผลลัพธ์ Save, Print

13 ตย. การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ระดับ ปริญญาโท

14 แสดงผลลัพธ์ สืบค้นแบบระบุ คำค้นเอง แสดงผลลัพธ์ คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด

15 แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของ วิทยานิพนธ์

16 แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของ วิทยานิพนธ์ ( ต่อ )

17 หากต้องการ Download File ให้เลือก เมนูด้านบน เลือก Download เป็นบท / หน้า Download ทั้งเล่ม

18 ตย. เลือก Download บางบท / หน้า คลิก รายการที่จะ Download

19 ผลลัพธ์เป็น PDF (save, print)

20 สามารถเลือก Download ทั้งเล่ม หรือเลือกแต่ตอน

21 ตย. Download ทั้งเล่ม (60 หน้า ) (Save,Print)

22 หากต้องการคำแนะนำการ สืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและ ช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.thlibrary@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูล CNKI China National Knowledge Infrastructure โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google