งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูล CNKI China National Knowledge Infrastructure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูล CNKI China National Knowledge Infrastructure"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูล CNKI China National Knowledge Infrastructure
โดย...รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 CNKI ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีนประกอบ ด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ China Academic Journals Full-text Database (CAJ) และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ครอบคลุมสาขาวิชาวรรณกรรม ประวัติศาสน์ ปรัชญา การศึกษา และสังคมศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม

3 การเข้าใช้ ให้ login โดยใช้ User ID: รหัสนักศึกษา
ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าโฮมเพจศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันที หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารฯ โดยเชื่อมต่อเครือข่าย SSL VPN ให้ login โดยใช้ User ID: รหัสนักศึกษา Password: ที่ลงทะเบียนไว้ (รหัสเดียวกับ Wireless)

4 กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ทันที ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
(eResources)

5 เลือกภาษาที่ใช้สืบค้น / อ่านรายละเอียด / ดูคู่มือประกอบการสืบค้น
เลือกฐานข้อมูล CNKI เลือกภาษาที่ใช้สืบค้น / อ่านรายละเอียด / ดูคู่มือประกอบการสืบค้น

6 ตย.เลือกเมนูสืบค้น English Version

7 เลือกวิธีการสืบค้น เลือกตามกลุ่มข้อมูล ตย.ดูรายการวารสาร
เลือกค้นหาจากประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร เลือกตามกลุ่มข้อมูล ตย.ดูรายการวารสาร

8 ระบุคำค้นหาด้วยตนเอง
เข้าสืบค้นได้ 2 หัวข้อนี้เท่านั้น คือ Literature/ History/ Philosophy Education & Social Sciences ระบุคำค้นหาด้วยตนเอง

9 Literature/ History/ Philosophy -- มีหัวเรื่องย่อย
เลือกหัวเรื่องที่ต้องการสืบค้น คลิกสัญลักษณ์แว่นขยายเพื่อสืบค้นข้อมูล

10 ผลลัพธ์การสืบค้น ดูรายละเอียด

11 ดูวารสารฉบับอื่นที่คล้ายกัน
จัดการผลลัพธ์ Download file ดูวารสารฉบับอื่นที่คล้ายกัน

12 เลือกจัดการผลลัพธ์ Save, Print

13 ตย. การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

14 แสดงผลลัพธ์ สืบค้นแบบระบุคำค้นเอง
แสดงผลลัพธ์ สืบค้นแบบระบุคำค้นเอง แสดงผลลัพธ์ คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด

15 แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์

16 แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์ (ต่อ)

17 หากต้องการ Download File ให้เลือกเมนูด้านบน
เป็นบท/หน้า Download ทั้งเล่ม

18 ตย. เลือก Download บางบท/หน้า

19 ผลลัพธ์เป็น PDF (save, print)

20 สามารถเลือก Download ทั้งเล่ม หรือเลือกแต่ตอน

21 ตย. Download ทั้งเล่ม (60 หน้า) (Save,Print)

22 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel ,


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูล CNKI China National Knowledge Infrastructure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google