งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PiiNZ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PiiNZ.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PiiNZ.

2 ABOUT ME นางสาว กชวรรณ วัชรภิรมย์ ชื่อเล่น ปิ่น
นางสาว กชวรรณ วัชรภิรมย์ ชื่อเล่น ปิ่น วันเกิด 10 สิงหาคม 2535 อายุ 20 ปี เบอร์โทร ที่อยู่ 139/270 สน.ลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330

3 My Family บิดามารดาอยู่ด้วยกัน มีน้องสาว 1 คน
บิดาเป็นตำรวจ ส.น. ลุมพินี มารดาเป็นแม่บ้าน

4 My Love Love U forever piinztyez

5 ประวัติการศึกษา ระดับอนุบาล : โรงเรียนจุไรรัตน์ ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา : สายศิลป์-คำนวณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปัจจุบัน : กำลังศึกษาชั้นปีที่2 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย(JA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

6

7 KU 71 SOC 46 SINGHA 37

8 ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำ อยู่ที่ทำตัว
คติประจำตัว ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำ อยู่ที่ทำตัว ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

9 ทิ้งท้ายด้วยกลุ่มเพื่อนสาวที่รัก

10 Bye Bye… Happy New Year 2013


ดาวน์โหลด ppt PiiNZ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google