งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 3/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 3/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 3/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย
1 กรกฏาคม 2551 MICT

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 IPv6 Philippines 1.2 ข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน Thailand-EC Cooperation Facility 1.3 IPv6 and IPTV Update รายงานความคืบหน้าโดยกระทรวง ICT วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

3 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 IPv6 Summit @ Philippines
21-21 พฤษภาคม ~200 participants Very well organized, เปิดตัว IPv6 Forum Philippines Provided IPv6-only Wifi access Asia-Pacific IPv6 Task Force (unofficial meeting) Malaysia offers IPv6 Certificate Training courses Trainees must pass exams to get certificates Joint certification by Malaysia and Thailand Initial cost: $30k (train the trainers) + royalty fee per trainee 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

4 1.2 Thailand-EC Cooperation Facility
PSU ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน Thailand-EC Cooperation Facility Partners: PSU, NECTEC, CAT Telecom, IPv6 Forum Thailand University of Luxemburg, … งบประมาณ ... Euro กิจกรรม ... 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

5 1.3 IPv6 and IPTV IPv6 and IPTV Status 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

6 1.4 European IPv6 Day The Information Society and Media Directorate General of the European Commission "European IPv6 Day“ took place in Brussels, Belgium, on the 30th of May of 2008 The event launched of the Communication "Advancing the Internet action plan for the deployment of Internet Protocol version 6 (IPv6) in Europe". The main goal of the Communication is to promote IPV6 adoption through a wide range of actions encouraging public administration, users and industrial stakeholders to take decisive steps to accelerate the implementation of IPv6, so as to ensure Europe's readiness to face the expected depletion of the IPv4 addresses.

7 1.5 รายงานความคืบหน้าโดยกระทรวง ICT
สถานะการดำเนินงานตามกรอบนโยบาย IPv6 สถานะการจัดตั้ง IPv6 Excellence Center สถานะงบประมาณปี 2552 ASEAN งาน ITU TELECOMASIA 2008 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

8 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

9 3 เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดงาน Thailand IPv6 Summit
วัน เวลา -> 2-3 December 2008 - 2 Dec: Workshop - 3 Dec: Technical Sessions จัด IPv6 Demonstration CNR (IPv6 Home Gateway, IPv6 Car, Mini-UCC) CAT Telecom NECTEC ( ) UniNet

10 IPv6 Summit Event List UAE IPv6 Task Force, March 17th-18th
2008 Rocky Mountain IPv6 Summit, April 9th, Beijing IPv6 Summit, April 15th-17th Bangalore IPv6 Summit 2008, April 29th-30th Berlin IPv6 Summit, May 6th-7th Manila IPv6 Summit 2008, May , 2008. Seoul IPv6 Summit, June 18th-19th

11 PACIPv6 2007, Pacific Islands 15-21 August 2007 Web site: http://www
Senegal IPv6 Summit Dakar, October 2007 Web site: Australia IPv6 Summit Canberra, 20-21November 2007 Web site: 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

12 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit
ประธานดำเนินงาน 1. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รองประธานฯ 2. ดร.ภาสกร ประถมบุตร กรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุน 3. ดร.นิธิพงศ์ บุญหลง 4. คุณสุรพล สงวนศิลป์ ….. กรรมการฝ่ายปฏิคม และสถานที่ 5. ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ 6. คุณพรเทพ นิวัตยะกุล 7. คุณไพฑูรย์ ไพลุวสันฑาลัย Co-organise with ThaiREN, NECTEC

13 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit
กรรมการฝ่ายทะเบียน 8. ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ กรรมการฝ่ายเหรัญญิก 9. ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ กรรมการฝ่าย Invited Speaker & Technical Sessions 10. คุณมงคล อัศวโกวิทกรณ์ 11. คุณพลพัฒน์ วิรัธพันธุ์ กรรมการฝ่าย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่าย Workshop 12. คุณประสงค์ เรืองศิริกูลชัย เลขานุการ 13. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

14 วัน เวลา สถานที่????? Possibilities
ITU TELCOMASIA 2008 (host by MICT) 2-5 กันยายน 2551 ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค เมืองทองธานี NECTEC Annual Conference & Exhibition กันยายน 2551 ที่โซฟิเทล หรือ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทย์ฯ ITS ISO TC204 WG16 Meeting 1-5 ธันวาคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

15 ค่าลงทะเบียน & Schedule
Workshop …. Baht Topic: Technical Session: …. Baht Morning I: 3 Morning II: 4 Afternoon III: 4 Afternoon IV: Round Table (5) Local Speakers: Overseas Speakers: 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

16 List of Potential Speakers
Overseas 1. Taiwan 2. Japan 3. Korea 4. China 5. (NTT), Cisco, Hexago, Juniper 6. Latif Ladid 7. APNIC 8. Malaysia Local 1 IPv6 Forum 2 CAT Telecom 3 4 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

17 List of Potential Sponsors
TRIDI (NTC) CAT Telecom, TOT, DTAC, NTT, AIS, EGAT, TRUE UNINET, NECTEC MICT ISP? 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

18 Platinum Sponsors: สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 200,000 บาท
รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี 5 ที่นั่ง โลโก้ขนาดใหญ่บนเอกสารการประชุมและบนเวบไซต์ โลโก้ขนาดใหญ่บนเอกสารประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ โลโก้ขนาดใหญ่บนฉากหลังของงาน พื้นที่แสดงนิทรรศการ 2 คูหา (คูหาละ 2 x 1.5 เมตร2) Gold Sponsors: สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 150,000 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี 3 ที่นั่ง โลโก้ขนาดกลางบนเอกสารการประชุมและบนเวบไซต์ โลโก้ขนาดกลางบนเอกสารประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ โลโก้ขนาดกลางบนฉากหลังของงาน พื้นที่แสดงนิทรรศการ 1 คูหา (คูหาละ 2 x 1.5 เมตร2) 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

19 Standard Sponsors : สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 50,000 บาท
Silver Sponsors: สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 100,000 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี 2 ที่นั่ง โลโก้ขนาดเล็กบนเอกสารการประชุมและบนเวบไซต์ โลโก้ขนาดเล็กบนเอกสารประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ พื้นที่แสดงนิทรรศการ 1 คูหา (คูหาละ 2 x 1.5 เมตร2) Standard Sponsors : สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 50,000 บาท 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum

20 4. เรื่องอื่นๆ การประชุมครั้งต่อไป 2 Sept 2008? Thailand IPv6 Forum
1/7/2008 Thailand IPv6 Forum


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 3/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google