งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACTIVE FILTERS Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า 1 ได้ ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACTIVE FILTERS Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า 1 ได้ ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACTIVE FILTERS Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า 1 ได้ ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า 1 ได้ เมื่อสัญญาณมีความถี่ต่ำๆ เช่น ต่ำกว่า 20 kHz จะทำให้ inductor มีขนาดใหญ่ มาก และราคาแพง เมื่อสัญญาณมีความถี่ต่ำๆ เช่น ต่ำกว่า 20 kHz จะทำให้ inductor มีขนาดใหญ่ มาก และราคาแพง Active Filter มักสร้างมาจาก Op-Amp ที่ สามารถทำงานได้ดีในช่วงความถี่ต่ำๆ ใช้ งานง่าย และไม่ต้องการ inductor Active Filter มักสร้างมาจาก Op-Amp ที่ สามารถทำงานได้ดีในช่วงความถี่ต่ำๆ ใช้ งานง่าย และไม่ต้องการ inductor

2 First-Order Lowpass Filter (LPF) RiRi ZfZf ViVi VoVo RfRf CfCf ZiZi ZfZf ViVi VoVo

3

4 First-Order Highpass Filter (HPF) ZfZf ZiZi ViVi VoVo RiRi ViVi VoVo RfRf CiCi

5

6 Bandpass Filter (BPF) R VoVo R C2C2 R ViVi R C1C1

7

8 Bandreject (Notch) Filter R R C1C1 R R C2C2 ViVi VoVo RiRi RfRf RiRi

9


ดาวน์โหลด ppt ACTIVE FILTERS Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า 1 ได้ ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google