งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACTIVE FILTERS Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACTIVE FILTERS Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACTIVE FILTERS Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น
ไม่สามารถมี gain ที่มากกว่า 1 ได้ เมื่อสัญญาณมีความถี่ต่ำๆ เช่น ต่ำกว่า 20 kHz จะทำให้ inductor มีขนาดใหญ่มาก และราคาแพง Active Filter มักสร้างมาจาก Op-Amp ที่สามารถทำงานได้ดีในช่วงความถี่ต่ำๆ ใช้งานง่าย และไม่ต้องการ inductor

2 First-Order Lowpass Filter (LPF)
Ri Zf Vi Vo Rf Cf Zi Zf Vi Vo

3

4 First-Order Highpass Filter (HPF)
Ri Vi Vo Rf Ci Zf Zi Vi Vo

5

6 Bandpass Filter (BPF) R Vi C1 R Vo C2

7

8 Bandreject (Notch) Filter
Vo Ri Rf Vi R C2

9


ดาวน์โหลด ppt ACTIVE FILTERS Passive Filter มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google