งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 6 คลื่นเสียง อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต หูและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ รูปส่วนใหญ่ copy มาจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 6 คลื่นเสียง อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต หูและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ รูปส่วนใหญ่ copy มาจาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 6 คลื่นเสียง อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต หูและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ รูปส่วนใหญ่ copy มาจาก http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

2 2 ย่านความถี่ของ เสียง คลื่นเสียง (Audible range) 20 Hz< f < 20 kHz หูมนุษย์รับฟังได้ คลื่นใต้เสียง (Infrasonic) เช่นคลื่น แผ่นดินไหว f < 20 Hz หูมนุษย์รับฟังไมได้ แต่ รับรู้ได้ คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic) f > 20 kHz หูมนุษย์รับฟังไม่ได้ แต่ สัตว์บาง ประเภทรับฟังได้

3 3 อัตราเร็ว เสียง ของไหล ของแข็ง Y - โมดูลัสของยัง  - ความหนาแน่นตัวกลาง B - ค่าบัลค์โมดูลัส

4 4

5 5 สำหรับอากาศ อุณหภูมิปกติ M =30 x10 -3 kg  =1.4 0 273 v (m/s) 331 K

6 6 ความ เข้มเสียง กำลังงานของเสียงที่ตกลงในหน่วยพื้นที่ S

7 7 ระดับความ เข้มเสียง [dB: decibel] ความเข้มขีดเริ่ม ของการได้ยิน I o =10 -12 W/m 2

8 8 ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ (Resonance) ความถี่กระตุ้นที่มีค่าใกล้เคียงหรือตรงกันกับความถี่ ธรรมชาติเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการสั่นของเส้นวัตถุอย่าง รุนแรงและต่อเนื่อง ฮาร์โมนิก (Harmonic) ใช้เรียกความถี่ที่เป็น จำนวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล โอเวอร์โทน (Overtone) ใช้เรียกความถี่ธรรมชาติ ในโมดที่สูงกว่าของความถี่หลักมูล แต่อาจไม่เป็น จำนวนเท่าของความถี่หลักมูลก็ได้ ความถี่หลักมูล (Fundamental frequency) ความถี่ต่ำสุดของการสั่น โมดปกติ (normal modes) รูปแบบการสั่นที่มีความถี่เดียวกันในทุกๆทิศทาง ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ความถี่ของการสั่นในแต่ละโมด

9 9 ลำอากาศ ปลายเปิด

10 10 น่าคิด ข้อจำกัดสมการ v = 331 + 0.6 T มีอะไรบ้าง ถ้าตัวกลางเสียงเปลี่ยนเป็นก๊าซอื่นเช่น ฮีเลียม จะเกิดอะไร ขึ้น ทำไมคนตัวเล็กมักจะมีเสียงแหลมกว่าคนตัวใหญ่

11 11 ลำอากาศ ปลายปิด

12 12 แผ่นเยื่อกลมขึง ตึง T - ความตึง [N/m 2 ]  - ความ หนาแน่น [kg/m 2 ] D- เส้นผ่าน ศูนย์กลาง [m] T - 2000 N/m 2  - 0.26 kg/m 2 ==> f 01 =112 Hz D- 0.6m

13 13 การเกิด เสียงพูด Sundberg models

14 14 หูและการได้ยิน

15 15 การขยายเสียง ใน หูตอนนอก ใบหู - ระบุทิศแหล่งกำเนิด เสียง (stereo ) - เพิ่มพื้นที่ดักเสียง และ เพิ่มความเข้มเสียงก่อน เข้าสู่รูหู รูหู A1A1 A2A2 P P - ช่องนำเสียง - ขยายเสียงโดยการอภินาท กับ ลำอากาศปลายปิด เฉพาะบาง ความถี่ (P x2) f1f1 f3f3

16 16 การขยายเสียง ใน หูตอนกลาง ความดันเสียงเพิ่มขึ้น โดย 2 กลไก 1. ระบบคานที่มี MA. ประมาณ 3 2. A tymp : A oval = 15 : 1 F tymp F Oval 3 1 F tymp : F oval = 1 : 3

17 17 หูตอนใน

18 18 ความดังของเสียง (loudness) ==> ระดับความเข้มเสียงที่รู้สึกโดยหูคน [ phons] ( 60 phon = 60 dB @1000Hz) ==> เสียงที่มี dB เท่ากัน อาจมี phons ความดังไม่เท่ากัน ถ้าเป็นคนละความถี่ Equal Loudness Curves

19 19

20 20 สเตทโตส โคป เบลปิด - ปิดด้วยแผ่นเยื่อบางอภินาทได้ ดีที่ความถี่สูง ปรับความถี่ได้เล็กน้อยโดยการ ออกแรงกดกด เบลเปิด - ครอบลงบนผิวหนัง ซึ่งอภินาท ได้ดีที่ความถี่ต่ำ

21 21 ปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ ดอปเปลอร์ (Christian doppler: 1803- 1853) นักคณิตศาสตร์ชาวออสเตรียที่อธิบาย ปรากฏการณ์หนึ่งของเสียงไว้ว่า เมื่อ แหล่งกำเนิดเสียงและผู้สังเกตมีการเคลื่อนที่ สัมพัทธ์กัน ความถี่เสียงที่ไปปรากฎกับผู้ สังเกตจะเปลี่ยนไปจากความถี่ที่แท้จริงของ แหล่งกำเนิดเสียง

22 22 S u O vsvs O u + v s /f - v s /f vovo vovo อัตราเร็วปรากฏ ความยาวคลี่นปรากฏ O เข้าหา O ออกห่าง S เข้าหา S ออกห่าง เช่น O เข้าหา S เข้าหา

23 23 f ob fsfs fsfs f ob ' fs'fs' วัดการทำงานของหัวใจโดยใช้ ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  ob ss S vsvs vovo O   fsfs fofo v วัดอัตราเร็วเม็ดเลือด ( ดูการตีบตันของหลอดเลือด )

24 24 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( สัมพัทธภาพ ) V so = อัตราเร็ว สัมพัทธ = ‘+’ เคลื่อนเข้าหา

25 25 อุลตราซาวด์ - Echolocation เวลา ความ เข้ม สัญญา ณ คลื่น สะท้อน กระดูกสัน หลัง ตัวส่ง - รับ สแกน 1 มิติ ภาพจากการสะแกน สแกน 2 มิติ

26 26 เลนซ์ตา จอตา ตัวส่ง ตัวรับ 0 57. 5 58. 8 60. 1 65. 4 92. 1 เวลา (  s) กระจก ตา ความแรง สัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt 1 6 คลื่นเสียง อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต หูและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ รูปส่วนใหญ่ copy มาจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google