งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เขื่อน กับความต้องการของประเทศไทย 4 October, 2005 Graduate Seminar Briefings - สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหาเขื่อนในประเทศไทย - แนวคิดและความจำเป็นในการสร้างเขื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เขื่อน กับความต้องการของประเทศไทย 4 October, 2005 Graduate Seminar Briefings - สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหาเขื่อนในประเทศไทย - แนวคิดและความจำเป็นในการสร้างเขื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เขื่อน กับความต้องการของประเทศไทย 4 October, 2005 Graduate Seminar Briefings - สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหาเขื่อนในประเทศไทย - แนวคิดและความจำเป็นในการสร้างเขื่อน ณ ปัจจุบันในประเทศไทย ภาระกิจ + วิศวกรรมและธรณีวิทยาเกี่ยวกับเขื่อน + ความจำเป็นในการสร้างเขื่อนในประเทศไทย (แก่งเสือเต้น) ความคิดเห็น + ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเขื่อนเพิ่มขึ้นหรือไม่ (ผลกระทบทางบวก/ลบ ด้านธรณีวิทยา) + ทำไมหน่วยงานต่างๆ จึงพูดถึง เขื่อนแก่งเสือเต้นอีกครั้ง

2 2 1. Dam Geology 2. ความต้องการเขื่อนในประเทศไทย 3. Water Resources Development – โครงการพัฒนาลุ่มน้ำยม 4. โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น 5. ทำไม แก่งเสือเต้น 6. คำถามเกี่ยวกับเขื่อน

3 3 DAMS Dam Type Classification 1. Based on Purposes / จำแนกตามจุดประสงค์การใช้งาน. Storage or Impounding Dam + Hydro-electric power + Irrigation + Water supply.. Industry and domestic supply + Multiple or multipurpose dam. Regulating or Detention Dam + Flood regulation dam + Artificial recharge reservoir + Irrigation regulating dam 2. Based on Construction Materials 2.1 Gravity Dam - เหมาะสำหรับ Rock foundation and wide shallow valley และต้องมี แหล่งวัสดุก่อสร้างเป็นจำนวนมาก Aggregate supplies ต้องมีมาก - Crest length > 5 H - Cu 124 - 155 lbf/in2 (0.855 – 1.07 MN/m2)

4 4 - Base width = 2/3 H - Triangular in cross-section ในกรณีจะให้ประหยัดในการก่อสร้าง สามารถลดปริมาณคอนกรีต ลงได้ โดยออกแบบเป็น pre-stressed gravity dam โดยติดตั้งสมอเขื่อน ยึดกับหินฐานราก 2.2 Buttress Dam Strong foundation rock (2.14 - 3.22 MN/m2) 2.3 Arch Dam เขื่อนโค้งรูปกะทะ + Thick Arch Dam. W/H = 3 - 5 และมีหินที่เป็นไหล่เขื่อนที่แข็งแรง (strong abutments : strength + 3.22 MN/m2) + Thin Arch Dam. Crest cord / H < 3. Strong abutments(5.35 – 7.49 MN/m2)

5 5 2.4 Dome Dam/ Cupola Dam เขื่อนรูปโค้งกะทะ มีความโค้งทั้งแนวนอนและแนวตั้ง. Sound foundation and abutments 2.5 Multiple Arch- Buttress Dam เขื่อนผสมระหว่าง Arch dam & Buttress dam 2.6 Embankment Dam. Earth fills soft floors. Rock fills. Impounding depth > 30 m. RESERVOIR Dam Site Geology Consider the following items :.. Foundation.. Reservoir Watertightness.. Construction Materials

6 6 Selection of Reservoir Sites เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งสร้างอ่างเก็บน้ำ มีดังนี้ (i) Storage potential / ศักยภาพในการเก็บกักน้ำ.. Topography of the reservoir basin (ii) Hydrogeological regime of the catchment --- > Precipitation (iii) Environmental constrainsts Geological Criteria. Reservoir Watertightness. Seepage --- > Permeable foundation. Leakage.. การรั่วซึมผ่านทาง Residual soils / weathered zones.. รั่วผ่าน transported soils (buried channels, etc.).. รั่วผ่านทางอุโมงค์เก่า / old mine workings.. รั่วผ่านทาง faults, joints, bedding.. รั่วผ่านทาง caves, solution channels, soluble rock basin (karstic features). Reservoir side instability after impounding การเกิดการพังทลาย ของฝั่งขอบอ่างเก็บน้ำ เมื่อมีการกักเก็บ

7 7. Construction Materials แหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเขื่อน ต้องอยู่ใกล้แหล่งก่อสร้าง ชนิดของวัสดุจะขึ้นกับชนิดของเขื่อนที่จะสร้าง เช่น Clay core, Riprap, Blanket /liners, Aggregates, Bulk fills, etc. ( การสำรวจแหล่งวัสดุ ก่อสร้าง ). Dam Foundation Dam Site :.. Dam site geology (geol. mapping + Outcrop inspection + Excavation / pitting, etc. + Groundwater conditions + Site geology maps + Bore hole Sections + Rock head relations and weathering profiles Structural Data.. Rock / Soil typs Classifications.. Rock origins + Weathering profiles.. Mass permeability (K) and abutment stability.. Bedrock conditions.. Initial groundwater regimes (for potential leakage assessment)

8 8 + Use BH. Data to determine localized water pressure (pore pressure) and to install piezometers.. Permeability along the FLANKS and dam site... Buried channels --- > determined by soft ground drilling in combination with seismic surveys... Deformability of rock and concrete (for concrete dam) + E concrete vs. E rock จะต้องมีค่าใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกัน differential deformation.. Geological cross-sections --- > แสดงข้อมูลในรูปของ BH-logs Reservoir Feasibility: ความเหมาะสมของอ่างเก็บน้ำ เกณฑ์ในการพิจารณามีดังนี้ ;-.. Watertightness.. Dam foundation.. Construction materials.. Stability of valley sides (reservoir sides).. Reservoir induced seismicity.. Siltation --- > silt traps.. Pollution + Mineral deposits --- > waste mine (abandon mines) + Organic deposits -- > peat deposit

9 9 Reservoir Location : การคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งเขื่อน พิจารณาจากเกณฑ์ 2 ประการ (i) Availability of water - Hydro-electricity - Irrigation - Water supply - Regulation (ii) Topography - Cost - Volume of water impounded (iii) Watertightness Seepage / Leakage การรั่วซึมจากเขื่อนเกิดขึ้นได้ หลายทาง ได้แก่ a) Through dam and dam foundation b) Through reservoir flanks and bedrock conditions + Lithologies. Structures. Geomorphology (buried channels, etc.). Artificial excavation (mining). Leakage through soluble rocks (caves, solution tunnels, fracture system) c) Through reservoir basin -- >. Blanket breakage. Geological defects

10 10


ดาวน์โหลด ppt 1 เขื่อน กับความต้องการของประเทศไทย 4 October, 2005 Graduate Seminar Briefings - สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหาเขื่อนในประเทศไทย - แนวคิดและความจำเป็นในการสร้างเขื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google