งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FORMATION & ENGINEERING USE OF SOILS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FORMATION & ENGINEERING USE OF SOILS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FORMATION & ENGINEERING USE OF SOILS
SOIL FORMATION : i) Sedimentary (transported) soils ii) Residual soils (in-situ soils) iii) Fill (man-made) SOILS : Agricultural soils (Pedology : soil Sciences) Geological Soils (Geology : Sedimentology) Engineering Soils (Soil Engineering : Soil Mechanics) ENGINEERING SOILS : Natural aggregates of MINERALS that can be separated by SIMPLE MEANS (mechanical means) such as agitation in water or EXCAVATED by simple tools

2 . Flocculated structure . High strength . Higher K . Lower comp.
SOIL STRUCTURE หมายถึงลักษณะการเรียงตัวและการ กระจายตัว ของอนุภาคเม็ดดินใน มวลดิน (SOIL MASS) บางครั้งเรียกว่า SOIL FABRIC SOIL STRUCTURE – . Flocculated structure High strength . Higher K . Lower comp. . Dispersed structure

3 SEDIMENTARY SOILS Sediment formation (weathering and erosion) Transportation (By geological processes /agents water, wind, ice, etc. Deposition/compaction RESIDUAL SOILS - Soils formed in-situ (in place) ดินที่เกิดการผุสลายทางเคมีกับที่ (weathering and chemical alteration /chemical decomposition) และยังไม่เคลื่อนย้ายไปที่อื่น - Fill : man-made fill/deposits : ดินถม ดินที่เกิดจากการขุดกลบถม โดยการทำงานของคน โดยเฉพาะในงานดิน Earth work/ cut and fills

4 การเปลี่ยนแปลงในดินหลังการเกิดดิน :
Deposition Compaction (increase shear strength , increase permeability, K ; decrease compressibility) FACTORS AFFECTING SOIL BEHAVIORS องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของดินที่เกิดทับถม องค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของดิน Sedimentary soils . Nature of sediments, . Method of transportation and deposition . Stress . Time . Water . Environment

5 water - compacted water content (OMC)
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของดินที่เกิดทับถม องค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของดิน Compacted soils . Nature of soils, - Soil Types . Disturbance . Amount of moulding water - compacted water content (OMC) . Amount and types of compaction  compaction energy , compaction machine , compaction layer (lift).

6 Water : Reduces strength Increases weathering
Stress , water, and environment change with TIME Water : Reduces strength Increases weathering Environment : Nature of pore fluids, (salt contents), temperature, strength, permeability, compressibility, and deformability

7 geological materails/soils . Geol. Materials + Water Reduces
WATER : deleterious agent for geological materails/soils . Geol. Materials + Water Reduces strength/increases weathering GEOL. MATERIALS + WATER . Reduces Strength Increases Weathering . Causes construction . Increases pore water problems (excavation pressure below water table)

8 ENVIRONMENT: มีสภาพแวดล้อมหลายชนิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของดิน ในที่นี้จะกล่าวถึงอิทธิพล สองประการได้แก่ 1. Nature of pore fluids (salt content for marine environment, low shear strength) 2. Temperature : expanding/contracting of materials/ influences strength , permeability (K), compressibility and deformability.

9 Residual Soils

10 Weathering and erosion

11 Residual soils in Limestone terrain.

12 Transported soils

13 Transported soils

14 Talus

15 Debris flow fan

16 Weathered siltstone/shale

17 Weathered limestone Weathered Limestone

18 Fluvial deposits

19 Debris flow

20

21 END OF LECTURE 2 Asst. Prof. Laa Archwichai EG I 2005


ดาวน์โหลด ppt FORMATION & ENGINEERING USE OF SOILS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google