งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจาง ของเอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control ( C ) Sample 1 ( S 1 ) Sample 2 ( S 2 )(S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจาง ของเอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control ( C ) Sample 1 ( S 1 ) Sample 2 ( S 2 )(S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจาง ของเอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control ( C ) Sample 1 ( S 1 ) Sample 2 ( S 2 )(S av - C) 10.0231.3841.4301.40715635.79 20.0191.3181.3221.32014675.43 40.0201.2941.2961.29514395.33 80.0180.9860.8960.94110463.87 100.0200.8920.9020.8979973.69 200.0180.4160.5660.4915462.02 400.0280.2290.2680.2492761.02 800.0260.1600.1500.1551720.64 1000.0230.1150.1320.1241370.51 2000.0240.0730.0850.079880.33

2 Group I (Enz. Conc.)

3 Group II (Enz. Conc.) ระดับการเจือ จางของ เอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control (C) Sample 1 (S 1 ) Sample 2 (S 2 ) (S av -C) 10.0162.4822.4662.458307.251.138 20.0232.4222.4362.406300.751.114 40.0202.2902.3122.281285.1251.056 80.0111.4461.3061.365170.6250.632 100.0071.0881.0351.055131.8750.488 200.0190.6750.6390.63879.750.295 400.0120.3650.3300.33642.00.156 800.0610.2060.1740.12916.1250.060 1000.0120.1430.1440.13216.50.061 2000.0080.0580.0750.0597.3750.027

4 Group II (Enz. Conc.)

5 Group III (Substr. Conc.) ความเข้มข้นของ สับสเตรต (M) A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) control sample 1 sample 2 (sav - c) 0.0100.0040.0130.0430.02430.0000.111 0.0250.0050.0340.0330.02935.6250.132 0.0500.0040.0380.0400.03543.7500.162 0.0750.0060.0470.0370.03645.0000.167 0.1000.0070.1270.1210.117146.2500.542 0.2500.0040.1140.1160.111138.7500.514 0.5000.0030.1360.1460.138172.5000.639 0.7500.0050.1250.1210.118147.5000.546 1.0000.0060.1350.1340.129160.6250.595

6 Group III (Enz. Conc.)

7 Group V (Velocity) เวลาในการ เกิดปฏิกิริยา ( นาที ) A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) Sample 1 ( S 1 ) Sample 1 ( S 2 ) S av 00.037 0.041 50.4090.3670.388 0.431 100.6300.6790.655 0.727 150.9130.9310.922 1.024 201.1121.1021.107 1.230 251.2861.2461.266 1.407 301.3511.3371.344 1.493 351.3891.3801.385 1.539 401.3971.3991.398 1.553 451.4251.4241.425 1.583 501.4321.4301.431 1.590 551.432 1.591 601.427 1.585

8 Group V (Velocity)

9 Group VI (Velocity) เวลาในการ ทำปฏิกิริยา ( นาที ) A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( µg/ml) น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) Sample1 (S 1 ) Sample2 (S 2 ) S av 00.1910.1630.17700 50.5590.5620.5614800.480 100.8250.8090.8178000.800 151.0761.0561.0661111.231.11123 201.2171.2311.2241308.751.30875 251.3321.3511.3421456.251.456.25 301.3821.3971.3901516.251.51625 351.4111.4171.4141546.251.54625 401.4251.4281.4271562.51.5625 451.434 1571.251.57125 501.4411.4381.4401578.751.57875 551.4381.4421.441578.751.57875 601.4401.4411.441578.751.57875

10 Group VI (Velocity) ความชัน = อัตราเร็วเริ่มต้น


ดาวน์โหลด ppt Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจาง ของเอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control ( C ) Sample 1 ( S 1 ) Sample 2 ( S 2 )(S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google