งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจางของเอนไซม์ A540

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจางของเอนไซม์ A540"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจางของเอนไซม์ A540 น้ำตาลรีดิวซ์ (mg/ml) กิจกรรมเอนไซม์ (U/ml) Control ( C ) Sample1 ( S1) Sample2 ( S2) (Sav - C) 1 0.023 1.384 1.430 1.407 1563 5.79 2 0.019 1.318 1.322 1.320 1467 5.43 4 0.020 1.294 1.296 1.295 1439 5.33 8 0.018 0.986 0.896 0.941 1046 3.87 10 0.892 0.902 0.897 997 3.69 20 0.416 0.566 0.491 546 2.02 40 0.028 0.229 0.268 0.249 276 1.02 80 0.026 0.160 0.150 0.155 172 0.64 100 0.115 0.132 0.124 137 0.51 200 0.024 0.073 0.085 0.079 88 0.33

2 Group I (Enz. Conc.)

3 Group II (Enz. Conc.) ระดับการเจือจางของเอนไซม์ A540 น้ำตาลรีดิวซ์ (mg/ml) กิจกรรมเอนไซม์(U/ml) Control (C) Sample1 (S1) Sample2 (S2) (Sav -C) 1 0.016 2.482 2.466 2.458 307.25 1.138 2 0.023 2.422 2.436 2.406 300.75 1.114 4 0.020 2.290 2.312 2.281 1.056 8 0.011 1.446 1.306 1.365 0.632 10 0.007 1.088 1.035 1.055 0.488 20 0.019 0.675 0.639 0.638 79.75 0.295 40 0.012 0.365 0.330 0.336 42.0 0.156 80 0.061 0.206 0.174 0.129 16.125 0.060 100 0.143 0.144 0.132 16.5 200 0.008 0.058 0.075 0.059 7.375 0.027

4 Group II (Enz. Conc.)

5 Group III (Substr. Conc.)
ความเข้มข้นของสับสเตรต (M) A540 น้ำตาลรีดิวซ์ (mg/ml) กิจกรรมเอนไซม์(U/ml) control sample 1 sample 2 (sav - c) 0.010 0.004 0.013 0.043 0.024 30.000 0.111 0.025 0.005 0.034 0.033 0.029 35.625 0.132 0.050 0.038 0.040 0.035 43.750 0.162 0.075 0.006 0.047 0.037 0.036 45.000 0.167 0.100 0.007 0.127 0.121 0.117 0.542 0.250 0.114 0.116 0.514 0.500 0.003 0.136 0.146 0.138 0.639 0.750 0.125 0.118 0.546 1.000 0.135 0.134 0.129 0.595

6 Group III (Enz. Conc.)

7 น้ำตาลรีดิวซ์ (mg/ml)
Group V (Velocity) เวลาในการเกิดปฏิกิริยา (นาที) A540 น้ำตาลรีดิวซ์ (mg/ml) Sample1 (S1) (S2) Sav 0.037 0.041 5 0.409 0.367 0.388 0.431 10 0.630 0.679 0.655 0.727 15 0.913 0.931 0.922 1.024 20 1.112 1.102 1.107 1.230 25 1.286 1.246 1.266 1.407 30 1.351 1.337 1.344 1.493 35 1.389 1.380 1.385 1.539 40 1.397 1.399 1.398 1.553 45 1.425 1.424 1.583 50 1.432 1.430 1.431 1.590 55 1.591 60 1.427 1.585

8 Group V (Velocity)

9 เวลาในการทำปฏิกิริยา
Group VI (Velocity) เวลาในการทำปฏิกิริยา (นาที) A540 น้ำตาลรีดิวซ์ (µg/ml) (mg/ml) Sample1 (S1) Sample2 (S2) Sav 0.191 0.163 0.177 5 0.559 0.562 0.561 480 0.480 10 0.825 0.809 0.817 800 0.800 15 1.076 1.056 1.066 20 1.217 1.231 1.224 25 1.332 1.351 1.342 30 1.382 1.397 1.390 35 1.411 1.417 1.414 40 1.425 1.428 1.427 1562.5 1.5625 45 1.434 50 1.441 1.438 1.440 55 1.442 1.44 60

10 Group VI (Velocity) ความชัน = อัตราเร็วเริ่มต้น


ดาวน์โหลด ppt Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจางของเอนไซม์ A540

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google