งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจาง ของเอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control ( C ) Sample 1 ( S 1 ) Sample 2 ( S 2 )(S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจาง ของเอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control ( C ) Sample 1 ( S 1 ) Sample 2 ( S 2 )(S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจาง ของเอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control ( C ) Sample 1 ( S 1 ) Sample 2 ( S 2 )(S av - C)

2 Group I (Enz. Conc.)

3 Group II (Enz. Conc.) ระดับการเจือ จางของ เอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control (C) Sample 1 (S 1 ) Sample 2 (S 2 ) (S av -C)

4 Group II (Enz. Conc.)

5 Group III (Substr. Conc.) ความเข้มข้นของ สับสเตรต (M) A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) control sample 1 sample 2 (sav - c)

6 Group III (Enz. Conc.)

7 Group V (Velocity) เวลาในการ เกิดปฏิกิริยา ( นาที ) A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) Sample 1 ( S 1 ) Sample 1 ( S 2 ) S av

8 Group V (Velocity)

9 Group VI (Velocity) เวลาในการ ทำปฏิกิริยา ( นาที ) A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( µg/ml) น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) Sample1 (S 1 ) Sample2 (S 2 ) S av

10 Group VI (Velocity) ความชัน = อัตราเร็วเริ่มต้น


ดาวน์โหลด ppt Group I (Enz. Conc.) ระดับการเจือจาง ของเอนไซม์ A 540 น้ำตาลรีดิวซ์ ( mg/ml) กิจกรรม เอนไซม์ ( U/ml) Control ( C ) Sample 1 ( S 1 ) Sample 2 ( S 2 )(S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google