งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Opportunity Day T.K.S. Group. ICT Business Registered Capital 500 Million Baht Printing Business Registered Capital 318 Million Baht Registered Capital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Opportunity Day T.K.S. Group. ICT Business Registered Capital 500 Million Baht Printing Business Registered Capital 318 Million Baht Registered Capital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Opportunity Day T.K.S. Group

2 ICT Business Registered Capital 500 Million Baht Printing Business Registered Capital 318 Million Baht Registered Capital 60 Million Baht

3 ICT Busines s T.K.S. 50% Synnex (Taiwan) 49% Synnex (Thailand) Registered capital 500 Million Baht

4 วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ICT ที่มียอดขายและ ผลตอบแทนสูงสุดในประเทศ ไทย ” ICT Busines s

5 Build To Order (BTO) Notebook,PC ICT Busines s Business Focus

6 Multimedia Consumables Entertainments (MCE) Business Focus ICT Busines s

7 Business Focus เน้นกลุ่มลูกค้าโครงการ (SI Project) ICT Busines s

8 Business Focus เน้นสินค้ามี กำไร /Exclusive Distributor ICT Busines s

9 ขยายสู่ธุรกิจ Telecom and Network (VOIP) Business Focus ICT Busines s อุปกรณ์ต่อพ่วง รูปแบบการให้บริการ ประเทศ ไทย ต่างประเ ทศ ประเทศ ไทย Internet

10 ขยายคลังสินค้าเพื่อ รองรับการเติบโต ICT Busines s Business Focus

11 ASRS : Automatic Storage Retrieved System

12 วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเอกสารการพิมพ์ และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร ” Printing Business

13 Business Focus Printing Business รวมธุรกิจสิ่งพิมพ์ของ TKS และ SIAM PRESS

14 เน้นสิ่งพิมพ์ประเภท Security Printing Business Cheque on Demand Postcard Business Focus

15 บริการด้านบริหารคลังสินค้าและ จัดส่งเอกสารการพิมพ์ Printing Business Business Focus

16 บริการด้าน Digital Print & Mail Billing / Statement Printing Business Business Focus

17 บริการด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ Printing Business Business Focus

18 Financial Highlight

19 Revenues (Consolidated) MB 8,487 6,540 4,870 3,846 2,847 35.1% 29.7% 26.6% 34.3% 9,984 17.6%

20 ICT Printing 2005 Total Revenues Bt 9,984 Mill Printing 2004 Total Revenues Bt 8,487 Mill Consolidated ICT

21 2005 Printing (sale rev.) Bt 854 Mill Business Forms Sec&Adv Forms Office Paper Others Business Forms Sec&Adv Forms Office Paper Others 2004 Printing (sale rev.) Bt 658 Mill T.K.S.& SIAM PRESS Digital Print&Mail

22 2005 IT (sale rev.) Bt 9,025 Mil Consumables Medias Accessories PC Components & Peripherals Consumables Medias Accessories Network Software PC Components & Peripherals 2004 IT (sale rev.) Bt 7,757 Mil SYNNEX Network Software

23 17.6% Revenues 20042005 32.8% Net Profit 2004 2005 MB Consolidated

24

25 20 04 200 5 E.P.S 0.2 2 0.29 Divid end 0.1 5 0.18 Dividend

26 Products and Services T.K.S & Siam Press

27 รองรับงานพิมพ์ แบบต่อเนื่องและแบบแผ่น ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services) Printing Business

28 Cheque on Demand Printing Business ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

29 บริการด้าน Digital Print & Mail Billing / Statement Printing Business ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

30 บริการด้านบริหารคลังสินค้าและ จัดส่งเอกสารการพิมพ์ Printing Business ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

31 บริการสิ่งพิมพ์ประเภท Security Printing Business Passbo ok Cheque Coupon/Gift Voucher Postcard ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

32 บริการสิ่งพิมพ์ประเภท Advance Forms Advance Card Printing Business ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

33 บริการสิ่งพิมพ์ทั่วไป Printing Business ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

34 บริการด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ Printing Business ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

35 ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงงานใหม่

36 SYNNEX Performance

37 16.61% 9.89% 24.23%15.09% ยอดขายไตรมาสต่อไตรมาส 2002 ~ 2005

38

39

40 เติบโตอย่าง แข็งแกร่งเท่าเทียม กัน

41 Unit : KBaht

42

43

44

45 ได้ - ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในสินค้าประเภท Desktop ในขณะที่ ตลาดรวมของ Desktop ไม่มีการเติบโต ได้ - ความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับในความสำเร็จ ในการเป็นตัวแทน จัดจำหน่าย สินค้าพริ้นเตอร์ HP ได้ - เริ่มต้น กับการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า Printer Epson รุ่นออล - อิน - วัน ได้ - ยังคงรักษาการเติบโตของสินค้า Supply ซึ่ง สอดคล้องกับการเติบโตของสินค้า Printer ได้ - ส่งเสริมการขายสาขาต่างจังหวัดจนประสบ ความสำเร็จ โดยมีส่วนแบ่งยอดขายคิดเป็น 32% และส่วนแบ่งกำไร 42% ได้ - ผลกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น จากสินค้าประเภท Ram และ Flash Drive และสินค้าประเภท Switch, UPS, O/S และ AV Software. ได้ - การจัดการ AR ที่ดีขึ้น จากการว่าจ้างทีมงาน AR เพิ่มขึ้น

46  ไม่สามารถทำยอดขายได้ 100% ตามเป้า ที่ตั้งไว้ เหตุเนื่องมาจากการแข่งขันอย่าง รุนแรงในธุรกิจคอมพิวเตอร์  ไม่มีการเติบโตของชิ้นส่วนสินค้าประเภท Desktop ประกอบกับ การเผชิญกับ ปัญหาสินค้า CPU มือหิ้ว  ยังไม่สามารถผลักดันสินค้า Notebook ให้ เติบโตตามเป้า

47 จะเห็นได้ว่าตลาดโดยรวมของ Desktop ไม่มีการเติบโต และการให้ความสำคัญกับการบริการมากขึ้น มีการเติบโตของ ตลาดสินค้า Notebook อย่างน้อย 10% ต่อปี ตามด้วยสินค้า ประเภท Commercial PC - Server และ Software ดังนั้น เราต้องวางหมากในปี 2006 อย่างไร 1. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฝ่ายการตลาด และผลักดัน การขายสินค้า Notebook และสินค้า Branded Commercial Systems. 2. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายขาย – ปรับเปลี่ยนตัววัดผล การทำงานในฝ่ายขาย การจัดจ้างพนักงานฝ่าย ขายเพิ่มเติมเพื่อจะต้อง focus สินค้าประเภท Notebook, Consumable Electronic และสินค้า Network รวมไปถึง Software อีกด้วย 3. เพิ่มเติมหน่วยงานและกำลังคน เพื่อดูแลสาย ผลิตภัณฑ์ VOIP ในปี 2006 นี้ จะเป็นปีที่เราต้องรัดเข็มขัดให้แน่น ในเรื่อง ของค่าใช้จ่ายกันเป็นพิเศษ

48  การลงทุนสร้างโรงงานคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) และ เพื่อรองรับการเติบโต อีก 5-10 ปีในอนาคต  หาแหล่งการเงินเพิ่มเติม รวมถึงการทำระบบ Credit Scoring และการประเมินผลเครดิตแบบอัตโนมัติให้กับ ลูกค้าโดยจะมีการทบทวนทุก 3-6 เดือน ซึ่งเครื่องมือ จะช่วยทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะ ยาว โดยผ่านกระบวนการช่วยให้ลูกค้าเติบโตดังกล่าว  ปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ของระบบ Tele Sales ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การผลักดันในการนำสินค้าใหม่เข้ามาทำตลาด โดยเฉพาะสินค้าประเภท Notebook, Consumable และ Network  ขับดันการเพิ่มบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและลดจุดรั่วไหล

49 Chiangrai Branch Chiangmai Branch Pitsanulok Branch Nakornsawan Branch Khonkaen Branch Ubonratchathanee Branch Korat Branch Udonthani Branch Rayong Branch Hatyai (Songkla) Branch Suratthani Branch Phuket Branch Pantip Service Center Pantip Branch Zeer Rangsit Branch Head Office


ดาวน์โหลด ppt Opportunity Day T.K.S. Group. ICT Business Registered Capital 500 Million Baht Printing Business Registered Capital 318 Million Baht Registered Capital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google