งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05-05-16/3023.html การแบ่งช่วงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05-05-16/3023.html การแบ่งช่วงเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 /3023.html การแบ่งช่วงเวลา

2 早晨 zǎo cheng อรุณรุ่ง 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shang wǔ ตอนเช้า 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง 下午 xia wǔ ตอนบ่าย 晚上 wǎn shang ตอนค่ำ

3 เวลาอรุณรุ่ง 早晨 zǎo cheng อรุณ รุ่ง เวลา น.

4 เวลาเช้า 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shang wǔ ตอนเช้า เวลา น.

5 เวลาเที่ยง 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง เวลา น.

6 เวลาบ่าย 下午 xia wǔ ตอนบ่าย เวลา น.

7 เวลาค่ำ 晚上 wǎn shang ตอนค่ำ เวลา – น.

8 นาฬิกาจำลอง

9


ดาวน์โหลด ppt 05-05-16/3023.html การแบ่งช่วงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google