งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งช่วงเวลา http://www.tom61.com/FLASHzhiyuang/FLASHzhishilei/shengmingkexue/2005-05-16/3023.html.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งช่วงเวลา http://www.tom61.com/FLASHzhiyuang/FLASHzhishilei/shengmingkexue/2005-05-16/3023.html."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งช่วงเวลา

2 การแบ่งช่วงเวลา 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shang wǔ ตอนเช้า
การแบ่งช่วงเวลา 早晨 zǎo cheng อรุณรุ่ง 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shang wǔ ตอนเช้า 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง 下午 xia wǔ ตอนบ่าย 晚上 wǎn shang ตอนค่ำ

3 เวลาอรุณรุ่ง 早晨 zǎo cheng อรุณรุ่ง เวลา น.

4 เวลาเช้า 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shang wǔ ตอนเช้า เวลา 06.00-11.59 น.
เวลาเช้า เว เวลา น. 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shang wǔ ตอนเช้า

5 เวลาเที่ยง 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง เวลา น.

6 เวลาบ่าย 下午 xia wǔ ตอนบ่าย เวลา น.

7 เวลาค่ำ 晚上 wǎn shang ตอนค่ำ เวลา – น.

8 นาฬิกาจำลอง

9


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งช่วงเวลา http://www.tom61.com/FLASHzhiyuang/FLASHzhishilei/shengmingkexue/2005-05-16/3023.html.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google