งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05-05-16/3023.html การแบ่งช่วงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05-05-16/3023.html การแบ่งช่วงเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.tom61.com/FLASHzhiyuang/FLASHzhishilei/shengmingkexue/20 05-05-16/3023.html การแบ่งช่วงเวลา

2 早晨 zǎo cheng อรุณรุ่ง 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shang wǔ ตอนเช้า 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง 下午 xia wǔ ตอนบ่าย 晚上 wǎn shang ตอนค่ำ

3 เวลาอรุณรุ่ง 早晨 zǎo cheng อรุณ รุ่ง เวลา 05.00-05.59 น.

4 เวลาเช้า 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shang wǔ ตอนเช้า เวลา 06.00 - 11.59 น.

5 เวลาเที่ยง 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง เวลา 12.00-12.59 น.

6 เวลาบ่าย 下午 xia wǔ ตอนบ่าย เวลา 13.00-17.59 น.

7 เวลาค่ำ 晚上 wǎn shang ตอนค่ำ เวลา 18.00 – 23.59 น.

8 นาฬิกาจำลอง

9


ดาวน์โหลด ppt 05-05-16/3023.html การแบ่งช่วงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google