งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต ตุลาคม 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต ตุลาคม 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต ตุลาคม 2013

2 "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน
ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“ (โรม 13.8)

3 ในบทจดหมายของท่านนักบุญเปาโลตั้งแต่บทที่ 13:1-7
ท่านได้พูดถึงหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ได้แก่ ความนบนอบ การให้ความเคารพ การจ่ายภาษีอากร ฯลฯ โดยท่านเน้นว่า เราต้องทำหน้าที่เหล่านั้นโดยมีความรักเป็นพื้นฐาน

4 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ง่าย เพราะหากว่าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

5 นั่นคือหน้าที่ที่เราต้องมีต่อพี่น้อง
จากจุดนี้เอง ท่านได้ข้ามไปพูดถึงหน้าที่อีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจเข้าใจได้ยากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงมอบไว้ให้เรา นั่นคือหน้าที่ที่เราต้องมีต่อพี่น้อง

6 ความรักซึ่งกันและกันที่แสดงออกได้ในหลายรูปแบบ
เช่น ความใจกว้าง ความห่วงใย ความไว้วางใจ ความเคารพให้เกียรติ ความจริงใจ ฯลฯ (12, 9-12)

7 "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน
ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“

8 พระวาจาทรงชีวิตนี้ทำให้เราเข้าใจได้สองประการ

9 ประการแรก ทำให้เราเข้าใจว่าความรักนั้นเป็นหน้าที่ คือเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ ไม่อาจผัดวันประกันพรุ่งได้ เป็นสิ่งที่กระตุ้นเรา ผลักดันเรา เราไม่อาจสบายใจได้หากว่ายังไม่ได้ทำ

10 เหมือนกับจะบอกว่าความรักซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เป็น "ของแถม" หรือเป็นผลของความใจกว้างของเรา ตามความหมายของคำ ดูเหมือนว่าไม่ต้องทำตามก็ได้ไม่ผิดกฎหมาย

11 แต่พระวาจานี้เรียกร้องให้เราปฏิบัติ หากเราละเลยก็เท่ากับทรยศต่อศักดิ์ศรีของการเป็นคริสตชนซึ่งได้รับเรียกจากพระเยซูเจ้าให้เป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์ในโลก

12 ประการที่สอง พระวาจานี้บอกเราว่าความรักซึ่งกันและกันเป็นตัวจักรสำคัญ เป็นวิญญาณและเป็นจุดสุดยอด ซึ่งรวมบัญญัติทุกข้อไว้

13 ผลที่ตามมาก็คือ หากเราต้องการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้ครบถ้วนแล้ว เราไม่อาจพอใจเพียงแค่การถือตามบัญญัติอย่างเฉื่อยชา หรือถือเพราะเป็นกฎ แต่ต้องระลึกถึงจุดมุ่งหมายซึ่งพระเจ้าเองได้ทรงบอกเราไว้เสมอ

14 ตัวอย่างเช่น เพื่อถือตามพระบัญญัติประการที่เจ็ด เราไม่อาจจำกัดอยู่เพียงแค่ไม่ลักขโมย แต่จะต้องเอาจริงเอาจังในการขจัดความอยุติธรรมในสังคม ดังนี้ จึงจะแสดงให้เห็นถึงความรักต่อพี่น้อง

15 "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน
ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“

16 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาของเดือนนี้ได้อย่างไร

17 ความรักต่อพี่น้อง ที่พระวาจานำเสนอให้กับเรานี้ แสดงออกได้ไม่จำกัด แต่ ณ ที่นี้เราจะพูดถึงประการหนึ่ง ซึ่งข้อความนั้นแนะนำเราเป็นพิเศษ

18 ดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าวว่าความรักต่อกันเป็น "หน้าที่" จึงจำเป็นที่เราต้องมีความรักแบบที่ "เราเป็นฝ่ายที่รักก่อน" รักเป็นคนแรก

19 เหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อเรา ฉะนั้น จึงเป็นความรักที่มีความริเริ่ม ไม่รอคอย ไม่ผัดผ่อน ฉะนั้น ในเดือนนี้เราจงพยายามเป็นคนแรกที่จะรักทุกคนที่เราพบ

20 หรือคนที่เราพูดโทรศัพท์ด้วย หรือเขียนจดหมายถึงเขา หรือคนที่เราอยู่ร่วมด้วย

21 และขอให้ความรักนี้เป็นความรักที่เป็นจริง
เป็นภาคปฏิบัติ ที่รู้จักให้ มีความเข้าอกเข้าใจ เดาใจถูก อดทน ให้ความไว้วางใจ พากเพียรและใจกว้าง

22 เราจะสังเกตเห็นว่าชีวิตจิตของเราจะก้าวหน้า มีคุณภาพ ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงความสุขที่จะเต็มล้นในดวงใจของเรา

23 "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจาก เป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน
ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“ คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1990 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต ตุลาคม 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google