งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตุลาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“ (โรม 13.8)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตุลาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“ (โรม 13.8)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตุลาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต

3 "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“ (โรม 13.8)

4 ในบทจดหมายของท่านนักบุญเปาโลตั้งแต่บทที่ 13:1-7 ท่านได้พูดถึงหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ได้แก่ ความนบนอบ การให้ความเคารพ การจ่ายภาษีอากร ฯลฯ โดยท่านเน้นว่า เราต้องทำหน้าที่เหล่านั้นโดยมีความรักเป็นพื้นฐาน

5 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ง่าย เพราะหากว่าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกบังคับตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้

6 จากจุดนี้เอง ท่านได้ข้ามไปพูดถึงหน้าที่อีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจ เข้าใจได้ยากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงมอบไว้ให้เรา นั่นคือหน้าที่ที่เราต้องมีต่อพี่น้อง

7 ความรักซึ่งกันและกันที่แสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เช่น ความใจกว้าง ความห่วงใย ความไว้วางใจ ความเคารพให้เกียรติ ความจริงใจ ฯลฯ (12, 9-12)

8 "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“

9 พระวาจาทรงชีวิตนี้ทำให้เราเข้าใจได้สองประการ

10 ประการแรก ทำให้เราเข้าใจว่าความรักนั้นเป็นหน้าที่ คือเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ ไม่อาจ ผัดวันประกันพรุ่งได้ เป็นสิ่งที่กระตุ้นเรา ผลักดันเรา เราไม่อาจสบายใจได้หากว่ายังไม่ได้ทำ

11 เหมือนกับจะบอกว่าความรักซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เป็น "ของ แถม" หรือเป็นผลของความใจกว้างของเรา ตามความหมาย ของคำ ดูเหมือนว่าไม่ต้องทำตามก็ได้ไม่ผิดกฎหมาย

12 แต่พระวาจานี้เรียกร้องให้เราปฏิบัติ หากเราละเลยก็เท่ากับ ทรยศต่อศักดิ์ศรีของการเป็นคริสตชนซึ่งได้รับเรียกจากพระ เยซูเจ้าให้เป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์ในโลก

13 ประการที่สอง พระวาจานี้บอกเราว่าความรักซึ่งกันและ กันเป็นตัวจักรสำคัญ เป็นวิญญาณและเป็นจุดสุดยอด ซึ่งรวมบัญญัติทุกข้อไว้

14 ผลที่ตามมาก็คือ หากเราต้องการปฏิบัติตามพระประสงค์ ของพระเจ้าให้ครบถ้วนแล้ว เราไม่อาจพอใจเพียงแค่การถือ ตามบัญญัติอย่างเฉื่อยชา หรือถือเพราะเป็นกฎ แต่ต้อง ระลึกถึงจุดมุ่งหมายซึ่งพระเจ้าเองได้ทรงบอกเราไว้เสมอ

15 ตัวอย่างเช่น เพื่อถือตามพระบัญญัติประการที่เจ็ด เราไม่อาจจำกัดอยู่เพียงแค่ไม่ลักขโมย แต่จะต้อง เอาจริงเอาจังในการขจัดความอยุติธรรมในสังคม ดังนี้ จึงจะแสดงให้เห็นถึงความรักต่อพี่น้อง

16 "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“

17 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาของเดือนนี้ได้อย่างไร

18 ความรักต่อพี่น้อง ที่พระวาจานำเสนอให้กับเรานี้ แสดงออกได้ไม่จำกัด แต่ ณ ที่นี้เราจะพูดถึงประการหนึ่ง ซึ่งข้อความนั้นแนะนำเราเป็นพิเศษ

19 ดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าวว่าความรักต่อกันเป็น "หน้าที่" จึงจำเป็นที่เราต้องมีความรักแบบที่ "เราเป็น ฝ่ายที่รักก่อน" รักเป็นคนแรก

20 เหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อเรา ฉะนั้น จึงเป็นความ รักที่มีความริเริ่ม ไม่รอคอย ไม่ผัดผ่อน ฉะนั้น ในเดือนนี้ เราจงพยายามเป็นคนแรกที่จะรักทุกคนที่เราพบ

21 หรือคนที่เราพูดโทรศัพท์ด้วย หรือเขียนจดหมายถึงเขา หรือคนที่เราอยู่ร่วมด้วย

22 และขอให้ความรักนี้เป็นความรักที่เป็นจริง เป็นภาคปฏิบัติ ที่รู้จักให้ มีความเข้าอกเข้าใจ เดาใจถูก อดทน ให้ความไว้วางใจ พากเพียรและใจกว้าง

23 เราจะสังเกตเห็นว่าชีวิตจิตของเราจะก้าวหน้า มีคุณภาพ ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงความสุขที่จะเต็มล้นในดวงใจของเรา

24 คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1990 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) Anna LolloPlacido D’Omina * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org www.focolare.org www.santuariosancalogero.org คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1990 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจาก เป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตาม ธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“


ดาวน์โหลด ppt ตุลาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“ (โรม 13.8)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google