งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 29."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 29

2 ตัวอย่าง โปรแกรมที่ 1 สร้าง proc atoi และ itoa เหมือนในภาษา C เขียนแยกคนละแฟ้ม เก็บไว้ใน atoi.asm และ itoa.asm ตามลำดับ แล้วเขียนโปรแกรมหลักเพื่อเรียก proc ทั้ง สอง เก็บไว้ในแฟ้มอีกแฟ้มหนึ่ง คือ tyyitoa.asm สรุป source code เก็บในแฟ้มสามแฟ้ม คือ tryitoa.asm, atoi.asm, และ itoa.asm How to Compile and link c:\>masm tryioa,tryioa; c:\>masm atoi,atoi; c:\>masm itoa,itoa; c:\>link tryioa+atoi+itoa,tryioa;

3 tryitoa.asm atoi.asm itoa.asm tryitoa.obj atoi.obj itoa.obj tryitoa.exe MASM LINK

4 How to Test c:\>tryitoa Enter a number : 12 You entered : 12 Enter a number : -56 You entered : -56 Note! Note! 12 and –56 are what you enter, to stop just press enter

5 Make Library ในกรณีที่เราต้องการสร้าง library ไว้เก็บ atoi.obj และ itoa.obj ไว้ใช้ในภายหลัง โดยไม่ต้อง แปลใหม่ทุกครั้ง ทำได้ ดังนี้ c:\>masm atoi,atoi; c:\>masm itoa,itoa; c:\>lib Library name:mylib Library does not exist, Create?y operations:atoi+itoa List file: ท่านจะได้ library ชื่อ mylib.lib เก็บ atoi.obj และ itoa.obj ตามต้องการ เมื่อต้องการใช้ สามารถ link ได้ ดังนี้ c:\>masm tryitoa,tryitoa; c:\>link tryitoa,tryitoa,,mylib;

6 tryitoa.asm atoi.asm itoa.asm tryitoa.obj atoi.obj itoa.obj mylib.lib tryitoa.exe MASM LIB LINK


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google