งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมาทิฏฐิ : แค่พลิกมุม คิด.. ชีวิตก็เปลี่ยน บรรยายโดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมาทิฏฐิ : แค่พลิกมุม คิด.. ชีวิตก็เปลี่ยน บรรยายโดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมาทิฏฐิ : แค่พลิกมุม คิด.. ชีวิตก็เปลี่ยน บรรยายโดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2 บุญ ๔ ทาง ๑.บุญฟังเข้าทางหู ๒.บุญดูเข้าทางตา ๓.บุญภาวนาเข้าทางใจ ๔.บุญกราบไหว้เข้าทาง ฝ่ามือ

3 จะสุข จะทุกข์ จะประสบ ความสำเร็จในชีวิต อยู่ที่วิธีคิดและการตั้ง คำถามกับชีวิต ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4 ๓ คำถามกับชีวิต ? ใคร.. คือคนที่ สำคัญที่สุด ? งาน.. อะไรสำคัญ ที่สุด ? เวลา.. ใดสำคัญ ที่สุด ?

5 สติ ได้ยินบ่อยมากๆ แต่ใช้ บ่อยไหม ?..

6 ปรับฐาน ความคิด ไม่คิด ชีวิต จะ ผิดพลาด

7 ชีวิตมิใช่ เทวดา จะมาอุ้มสม

8 ต้นไม้ยัง ให้ร่มรื่นแก่ ชีวิต

9 ปรับฐาน ความคิด ชีวิต กระโถน ชีวิต กระถาง

10 ประสูติ : จุดเริ่มต้นของการ วางเป้าหมายชีวิต ตรัสรู้ : จากความฝันสู่ ความสำเร็จของชีวิต เผยแผ่ธรรม : การทำงานตาม เป้าหมาย ปรินิพพาน : จากสูงสุดคืนสู่ สามัญ ( ธรรมชาติ ) ประสูติ : จุดเริ่มต้นของการ วางเป้าหมายชีวิต ตรัสรู้ : จากความฝันสู่ ความสำเร็จของชีวิต เผยแผ่ธรรม : การทำงานตาม เป้าหมาย ปรินิพพาน : จากสูงสุดคืนสู่ สามัญ ( ธรรมชาติ ) ถอดรหัสแง่มุม … วิถีชีวิต ของพระพุทธเจ้า : กระบวนการพัฒนาชีวิต อย่างมีคุณค่า

11 ประสูติ ( ความ ฝัน ) อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เลิศแห่ง โลก เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เจริญที่สุด แห่งโลก เสฏฺโฐหสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้ประเสริฐ ที่สุดแห่งโลก

12 ตรัสรู้ ( ศึกษา ค้นคว้า ) หาความรู้ ความเพียร ลงมือทำ แก้ไขปัญหา

13 เผยแผ่ธรรม ( การทำงาน ) ทำงานตาม เป้าหมาย เรียงลำดับ ความสำคัญ มีมนุษย์สัมพันธ์ ส่งเสริมยกย่อง

14 ปรินิพพาน ( วัน สุดท้ายของชีวิต ) คุณค่าชีวิต พัก... ผ่อน ส่งไม้ต่อ เตือนสติ

15 คิดแบบ สัมมาทิฏฐิ คิดแบบเรียบ ง่ายได้ แต่อย่าคิด แบบมักง่าย

16 Here and now ปัจจุบันขณะ

17 ขึ้นชื่อว่าขี้.. ไม่ดีสัก อย่าง ขี้.... ขี้...... ขี้..... ขี้..... ขี้.... ขี้...... ขี้..... ขี้..... ขี้.... ขี้.... ขี้.... ขี้...... ขี้..... ขี้..... ขี้....

18 ผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ชอบ เจ้าอารมณ์ ข่มภรรยา ขาดสติปัญญา ทำมา หากินไม่เป็น ไม่เห็นใจภรรยา ไม่ นำพาครอบครัว คบเพื่อนชั่วเมาสุรา ทำ ตัวบ้าการพนัน

19 ผู้หญิงที่ผู้ชายไม่ชอบ จู้จี้ จุกจิก เจ๊าะแจ๊ะ ค่อนแคะ ขี้บ่น ขี้อิจฉา น้ำตาไหล ง่าย สุรุ่ยสุร่าย ขาดสติปัญญา พัฒนาตัวเองไม่ เป็น

20 ๒ สิ่งที่เราต้องเจอทุก วัน ๑. สิ่งที่ ถูกใจ ๒. สิ่งที่ไม่ ถูกใจ

21 ความสุขจากการ ทำงาน ๑. ทำดีอย่าหวังผล ๒. ช่วยคนอย่าหวัง สิ่งตอบแทน ๓. ทำงานอย่าหวัง ค่าจ้าง

22 พระพุทธองค์หลังตรัสรู้ เรื่อง แรกที่เทศน์คือ สัมมาทิฐิ มนุษย์ต้องมีวิธีคิดที่ ถูกต้อง คิดบวก ; Positive Thinking ; สัมมาสังกัปปะ มองโลกในแง่บวก พระพุทธองค์หลังตรัสรู้ เรื่อง แรกที่เทศน์คือ สัมมาทิฐิ มนุษย์ต้องมีวิธีคิดที่ ถูกต้อง คิดบวก ; Positive Thinking ; สัมมาสังกัปปะ มองโลกในแง่บวก มรรควิธีข้อ 1 “ การให้ความสำคัญกับวิธี คิด ”

23 สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ โลกมีแง่มุมมากมายให้ มอง แต่อยู่ที่เราจะเลือกมอง มุมไหน โลกใบนี้ มีมุมดีๆให้ มอง แค่มองเห็นว่า.... สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ โลกมีแง่มุมมากมายให้ มอง แต่อยู่ที่เราจะเลือกมอง มุมไหน โลกใบนี้ มีมุมดีๆให้ มอง แค่มองเห็นว่า.... คิดบวก : Positive Thinking

24 * คนทุกคนมีเหตุผลในการ ทำสิ่งต่างๆ เสมอ * ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้... * แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้ * สิ่งร้ายๆ จะมาพร้อมกับสิ่ง ดีๆ เสมอ * อุปสรรคทำให้ชีวิตมีสีสัน * ความเจ็บปวดทำให้หัวใจ แข็งแกร่ง * คนทุกคนมีเหตุผลในการ ทำสิ่งต่างๆ เสมอ * ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้... * แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้ * สิ่งร้ายๆ จะมาพร้อมกับสิ่ง ดีๆ เสมอ * อุปสรรคทำให้ชีวิตมีสีสัน * ความเจ็บปวดทำให้หัวใจ แข็งแกร่ง คิดบวก : Positive Thinking

25 ความคิดสร้างสรรค์เชิง ธุรกิจ ( ชิมิ ชิมิ )

26 วิธีคิดการแก้ปัญหา ของ “ ตัน โออิชิ ” วิธีคิดและมุมมองของ นักการขาย

27 เต็มหรือ ยัง ? มรรควิธีข้อ 2 “ จงเรียงลำดับความสำคัญ ของชีวิต ”

28  มีความพอใจ รักงาน รัก เพื่อนร่วมงาน ( ฉันทะ )  มีความพากเพียร เร็ว ช้า หนัก เบา ( วิริยะ )  มีความคิดพิจารณา ถึงเหตุ.. ผล ( จิตตะ )  มีการสรุป ทบทวน ถอด บทเรียน ( วิมังสา )  มีความพอใจ รักงาน รัก เพื่อนร่วมงาน ( ฉันทะ )  มีความพากเพียร เร็ว ช้า หนัก เบา ( วิริยะ )  มีความคิดพิจารณา ถึงเหตุ.. ผล ( จิตตะ )  มีการสรุป ทบทวน ถอด บทเรียน ( วิมังสา ) มรรควิธีข้อ 3 “ จงคิดเสมอว่า ความรัก ชนะทุกสิ่ง ”

29 คำถามสอบ สัมภาษณ์งาน คุณกราบเท้า แม่ ครั้งสุดท้าย เมื่อไร ?

30 เงาแห่งรัก รักแท้คือ เข้าใจ

31 หลวงปู่ชาสอน ธรรม การ ปล่อย วาง

32 หลวงปู่บุดดาสอน ธรรม รองเท้า ส้นสูง

33 พระธุดงค์สอน ธรรม คิดมุม ต่าง

34 ร่วมแบ่งปันความสุข กัน พระมหาวีรพล วีรญาโณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕ www.dhammaaromde e.com


ดาวน์โหลด ppt สัมมาทิฏฐิ : แค่พลิกมุม คิด.. ชีวิตก็เปลี่ยน บรรยายโดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google