งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สัมมาทิฏฐิ : แค่พลิกมุมคิด..ชีวิตก็เปลี่ยน บรรยายโดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2 บุญ ๔ ทาง บุญฟังเข้าทางหู บุญดูเข้าทางตา บุญภาวนาเข้าทางใจ
บุญกราบไหว้เข้าทางฝ่ามือ

3 จะสุข จะทุกข์ จะประสบความสำเร็จในชีวิต อยู่ที่วิธีคิดและการตั้งคำถามกับชีวิต ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4 ใคร..คือคนที่สำคัญที่สุด ? งาน..อะไรสำคัญที่สุด ?
๓ คำถามกับชีวิต ? ใคร..คือคนที่สำคัญที่สุด ? งาน..อะไรสำคัญที่สุด ? เวลา..ใดสำคัญที่สุด ?

5 ได้ยินบ่อยมากๆ แต่ใช้บ่อยไหม?..
สติ

6 ไม่คิด ชีวิต จะผิดพลาด
ปรับฐานความคิด

7 ชีวิตมิใช่เทวดา จะมาอุ้มสม
ปรับฐานความคิด

8 ต้นไม้ยัง ให้ร่มรื่นแก่ชีวิต
ปรับฐานความคิด

9 ชีวิตกระโถน ชีวิตกระถาง
ชีวิตกระโถน ชีวิตกระถาง ปรับฐานความคิด

10 ถอดรหัสแง่มุม…วิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า : กระบวนการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่า
ประสูติ : จุดเริ่มต้นของการวางเป้าหมายชีวิต ตรัสรู้ : จากความฝันสู่ความสำเร็จของชีวิต เผยแผ่ธรรม : การทำงานตามเป้าหมาย ปรินิพพาน : จากสูงสุดคืนสู่สามัญ (ธรรมชาติ)

11 ประสูติ (ความฝัน) อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก เสฏฺโฐหสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก

12 ตรัสรู้ (ศึกษา ค้นคว้า)
หาความรู้ ความเพียร ลงมือทำ แก้ไขปัญหา

13 เผยแผ่ธรรม (การทำงาน)
ทำงานตามเป้าหมาย เรียงลำดับความสำคัญ มีมนุษย์สัมพันธ์ ส่งเสริมยกย่อง

14 ปรินิพพาน (วันสุดท้ายของชีวิต)
คุณค่าชีวิต พัก...ผ่อน ส่งไม้ต่อ เตือนสติ

15 คิดแบบเรียบง่ายได้ แต่อย่าคิดแบบมักง่าย
คิดแบบสัมมาทิฏฐิ คิดแบบเรียบง่ายได้ แต่อย่าคิดแบบมักง่าย

16 ปัจจุบันขณะ Here and now

17 ขึ้นชื่อว่าขี้..ไม่ดีสักอย่าง
ขี้.... ขี้ ขี้..... ขี้..... ขี้.... ขี้ ขี้..... ขี้..... ขี้.... ขี้.... ขี้.... ขี้ ขี้..... ขี้..... ขี้....

18 ผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ชอบ
เจ้าอารมณ์ ข่มภรรยา ขาดสติปัญญา ทำมาหากินไม่เป็น ไม่เห็นใจภรรยา ไม่นำพาครอบครัว คบเพื่อนชั่วเมาสุรา ทำตัวบ้าการพนัน

19 ผู้หญิงที่ผู้ชายไม่ชอบ
จู้จี้ จุกจิก เจ๊าะแจ๊ะ ค่อนแคะ ขี้บ่น ขี้อิจฉา น้ำตาไหลง่าย สุรุ่ยสุร่าย ขาดสติปัญญา พัฒนาตัวเองไม่เป็น

20 ๒ สิ่งที่เราต้องเจอทุกวัน
๑. สิ่งที่ถูกใจ ๒. สิ่งที่ไม่ถูกใจ

21 ๑.ทำดีอย่าหวังผล ๒.ช่วยคนอย่าหวังสิ่งตอบแทน ๓.ทำงานอย่าหวังค่าจ้าง
ความสุขจากการทำงาน ๑.ทำดีอย่าหวังผล ๒.ช่วยคนอย่าหวังสิ่งตอบแทน ๓.ทำงานอย่าหวังค่าจ้าง

22 มรรควิธีข้อ 1 “การให้ความสำคัญกับวิธีคิด”
มรรควิธีข้อ 1 “การให้ความสำคัญกับวิธีคิด” พระพุทธองค์หลังตรัสรู้ เรื่องแรกที่เทศน์คือ สัมมาทิฐิ มนุษย์ต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้อง คิดบวก ; Positive Thinking ; สัมมาสังกัปปะ มองโลกในแง่บวก

23 คิดบวก : Positive Thinking
สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่โลกมีแง่มุมมากมายให้มอง แต่อยู่ที่เราจะเลือกมองมุมไหน โลกใบนี้ มีมุมดีๆให้มอง แค่มองเห็นว่า....

24 คิดบวก : Positive Thinking
* คนทุกคนมีเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆ เสมอ * ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้... * แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้ * สิ่งร้ายๆ จะมาพร้อมกับสิ่งดีๆ เสมอ * อุปสรรคทำให้ชีวิตมีสีสัน * ความเจ็บปวดทำให้หัวใจแข็งแกร่ง

25 ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ชิมิ ชิมิ)

26 วิธีคิดและมุมมองของนักการขาย
วิธีคิดการแก้ปัญหาของ “ตัน โออิชิ”

27 มรรควิธีข้อ 2 “จงเรียงลำดับความสำคัญของชีวิต”
มรรควิธีข้อ 2 “จงเรียงลำดับความสำคัญของชีวิต” เต็มหรือยัง ?

28 มรรควิธีข้อ 3 “จงคิดเสมอว่า ความรักชนะทุกสิ่ง”
มรรควิธีข้อ 3 “จงคิดเสมอว่า ความรักชนะทุกสิ่ง” มีความพอใจ รักงาน รักเพื่อนร่วมงาน(ฉันทะ) มีความพากเพียร เร็ว ช้า หนัก เบา (วิริยะ) มีความคิดพิจารณา ถึงเหตุ..ผล (จิตตะ) มีการสรุป ทบทวน ถอดบทเรียน (วิมังสา)

29 คุณกราบเท้าแม่ ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ?
คำถามสอบสัมภาษณ์งาน คุณกราบเท้าแม่ ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ?

30 เงาแห่งรัก รักแท้คือเข้าใจ

31 หลวงปู่ชาสอนธรรม การปล่อยวาง

32 หลวงปู่บุดดาสอนธรรม รองเท้าส้นสูง

33 พระธุดงค์สอนธรรม คิดมุมต่าง

34 ร่วมแบ่งปันความสุขกัน
พระมหาวีรพล วีรญาโณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google