งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ชีวิตติดปีก การเรียนติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ชีวิตติดปีก การเรียนติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ชีวิตติดปีก การเรียนติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา”
“ชีวิตติดปีก การเรียนติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา” พระปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจาย วรวิหาร

2 พระปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี
ประวัติผู้บรรยาย พระปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี การศึกษา นักธรรมเอก ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สส.ม.) สาขา การวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ วัดสังข์กระจาย วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง เลขานุการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

3 มรรควิธี ๓ “สู่กระบวนการพัฒนาตน”
มรรควิธี ๓ “สู่กระบวนการพัฒนาตน” มรรควิธีข้อ ๑ “การให้ความสำคัญกับวิธีคิด” มรรควิธีข้อ ๒ “เรียงลำดับความสำคัญของชีวิต” มรรควิธีข้อ ๓ “คิดเสมอว่า ความรักชนะทุกสิ่ง”

4 ความสมดุลของชีวิต 99.99 % การเรียน/การทำงาน (Work) 33.33 %
ความรัก (Love) % ชีวิต (ครอบครัว/คนรอบข้าง) (Life) %

5 ลองเลือกแก้วกาแฟ ?

6 วิธีคิดและมุมมองของนักการขาย
วิธีคิดการแก้ปัญหาของ “ตัน โออิชิ”

7 วิธีคิดและมุมมองของนักการขาย
บริษัทขายรองเท้าในอิตาลี

8 วิธีคิดและมุมมองของนักการขาย
กลยุทธ์ “เหนือความคาดหมาย” ของปั้มเจ๊ต

9 นาฬิกาชีวิต ทำงาน 8 ชม. พักผ่อน ทั่วไป

10 social network e-mail : dhamma_aromdee@hotmail.com
Web : Hi5 : Facebook : Twitter : Blog :


ดาวน์โหลด ppt “ชีวิตติดปีก การเรียนติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google