งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย การตั้งชื่อ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลของสินค้า การแนะนำสินค้า สร้างจุดเด่นให้กับ เว็บไซต์ เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย การตั้งชื่อ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลของสินค้า การแนะนำสินค้า สร้างจุดเด่นให้กับ เว็บไซต์ เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลยุทธ์การตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย การตั้งชื่อ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลของสินค้า การแนะนำสินค้า สร้างจุดเด่นให้กับ เว็บไซต์ เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า กระตุ้นให้เข้ามาเยี่ยมชม เว็บซ้ำบ่อย สร้างเว็บให้เป็นแหล่งชุมชน ตอบสนองความพึงพอใจ ลูกค้า การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม ใช้อีเมล์เป็นเครื่องมือของ CRM สิ่งจูงใจอื่น ๆ ต่อเชื่อมกับเว็บอื่น โฆษณาในเว็บอื่น ๆ ส่งเสริมการขายนอกเว็บ

3 Site Promotion Hi-Tech: Search Engine & Directory Text Component Link Component Popularity Component Hi-Touch: E-Marketing Strategies Integrated Media (Newspaper, Magazine, Radio, TV, Billboard, etc.) WebSite, E-Mail Marketing, Mobile Marketing

4 CRM Goal : “10 years is not enough!!!” eMarketing Strategies 1-to-1 Web & E-Mail Marketing Direct eMail Marketing Clicks, Bricks & Brand Affiliation & Web Services eCRM Strategies in Logo A-Z, Earth’s Biggest Selection Warm Welcome with Smile Low price identity with small letter “E-Retail is more detail”

5 DimpleArt.com Small idea,Big cash!!! eMarketing Strategies Viral Branding (Free D/L & Forword) Search Ranking Personalization eMail Marketing (CRM) Affiliation etc. Business Model Digital Goods production (Personalized caricature image) Site Maintainance & CRM International Supplier (print, pack & delivery) Worldwide Customer “How To Sell,Not What to Sell.” DimpleArt.com owner

6 Customer Education “Shop.Learn.Improve” Bricks & Clicks Strategies

7 Design for 2004 “Call To Action” Oriented

8 Techie Design, No Try & Bye Soon! eMarketing By Design BeforeNow!!!

9 Find on The Left Buy on the Right “Buy on the Right, Find on the Left” eMarketing By Design

10 Web Design Rules Easy to read Easy to navigate Easy to find Consistent in layout & design Quick to download

11 Elements of eMarketing Site Professional Brand Products Complete Information Business Profile Friendly Language Testimonial No Risk!!! Your Picture & Staffs You Are What You Write Your Trust is on Your Site

12 eWriting ability “Effective writing skills are your most important online communication tool.” Thumb Rules for Web writing. Shorter is Better Direct to customer with “YOU” Clear & Easy to understand. Dialog not Message. Call to Action “Click Here”, “Buy Now” etc.

13 Brand Virus & Site Stickiness Tell A Friend. Free!!! Webboard, Chat, Community E-Card Variety Product Free E-Mail Newsletter & Articles Link Exchange Site Forwording Button etc. Brand Virus : How to makes brand Boom!!! Site Stickiness : Prospect & Customer Magnet

14 “How to loose a customer in 10 ways” 1.Too hard to find customer need. 2.Too long to complete order 3.Intrusion or too many questions 4.Slow connection (low cost, lost high) 5.Too little information 6.Not update 7.Full of Advertising 8.Spam 9.Bad Spelling… 10.Under Construction eMarketing pitfalls

15 CRM Tactics “Little Idea… But win Customer Mind” Time Saving

16 Click & Bricks Marketing Good Customer Random House Great Prospect Loyalty WIN-WIN-WIN Marketing.

17 Innovation My Innovation : Call to radio station then ask D.J. Hum… that song then ask my friend or CDs Shop Owner Any Song you want,… Click on me,Plug me on PC… & let’s go to emarker.com You’ll get your favorite song & CDs Ho Ho…

18 singingweb.com : Karaoke Online Site Magnet Ready to sing (MPC + Net). 6,000 Songs (Lyric & Melody) Update. Lyric Gimmy etc. Off-line Karaoke Software : illegal Software On-line Karaoke : Copy Right problem

19 Grammy Karaoke Online Sing a song with Encrypted VCD by paying for the Net & Karaoke time.

20 Grammy Karaoke Online Karaoke Online Ingredient Internet Account Karoke Card Karoke Player Program Karaoke Card (15 Hrs & 12 Baht/Hr.) Encrypted VCDs 15 Songs/CD 50 Baht/CD How To Sing... Connecting to the internet. Open Karoke player program Login ID & Password Select a song to sing Karaoke Time Decreasing Protecting their song & educate market through technology

21 What can we sell on the net ? Competitive Price Light Weight One Stop Shopping H2F & M2O Products Easy Installation Easier traditional services Strong supplier “Look before you leap” Etc.

22 E-mail Marketing E-mail emarketing strategies. Directronic Mail (Targeted Marketing) E-Mail Newsletter (loyalty, repurchasing, crm) Effectiveness of E-mail Marketing Fail Rate Open Rate Click Through Rate Conversion Rate

23 M-Commerce Immediacy Connectivity Localization Data Portability

24 Mobile Marketing Mobile Users = 2.5 * E-Mail Users SMS is still the king of mobile marketing. Mobile Marketing is the youth marketing. The Mobile Services (paid digital content) Logo Ring Tone, Phone Tag Wall Paper Games & Gambling eWallets (Micro-Payment Tools) Etc. Innovation : M-Commerce & L-Commerce

25 Why SMS not e-mail New & Trendy Personal & Engaging Speed & Reliability Accessibility (anywhere anytime, not at pc only) Wider audience than email Ability for recipient to instantly call back sender E-Mail V.S.

26 Mobile Internet Communication Corporate Voice E-Mail Instant messaging Unified messaging Team working tools Videotelephony Consumer Voice E-Mail Instant messaging Unified messaging Chat Videotelephony Community Services Digital Postcards

27 2. Operator activates the Vending machine 1. Call to a premium Rate number 3. Consumer receives the product. 1. Special credit, payment card Issued by A financial institution 2. Bluetooth-enabled Mobile phone Connects directly to A vending machine 3. Machine checks the Cradit availability in Case of using a cradit card Mobile Pay, My Coke

28 1. Use the fixed internet to set a predefined trigger 2. Content releases the trigger 3. Content is pushed to a mobile terminal. Web server Content Push/Alert Function for Mobile Service

29 Content Consumer 1. Consumer sends an sms to the advertised number 2. In return,he/she receives online settings for a mobile portal site SMS Server Multichannel Advertising Model

30 Do you want to pay for content ? Music16% Live Concert5% Sports5% Financial Info.5% Health4% Kids & Teens3% Online Video3% Games3% Would Not Pay For Content47% European Internet Users,Jupiter MMXI,2002

31 Banner, E-Mail & SMS Banner Advertising : <= 1% Click-through 5-10% Conversions e-mail Marketing : 5-10% Click-through 10-15% Conversions SMS Viral Marketing : > 64% Click-through 30% Conversions  750 million mobile users  550 million email users  > 51% U.S. own mobile Dataquest 2002


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย การตั้งชื่อ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลของสินค้า การแนะนำสินค้า สร้างจุดเด่นให้กับ เว็บไซต์ เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google