งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 30 ธันวาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 30 ธันวาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 30 ธันวาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries Unit: Percentage Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมี ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook Database Note: - Market capitalization in terms of USD as of November 30, 2010 - Estimated nominal GDP in terms of USD for Year 2010

4 Number of Listed Companies : Asia Countries Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย (As of November 30, 2010)

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization as of November 30, 2010. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of November 2010)/Market Capitalization (at end of November 2010)}*12 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาด ค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูง เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ใน ภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชียทั้งด้านมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดและด้านมูลค่าการซื้อขาย เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2552 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex- Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

7 Source: Bloomberg as of 30 December 2010 Total Return : Selected Asian Countries ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นปี 2553 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เท่ากับร้อยละ 771 Thail and: 771 % Percenta ge Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000.

8 ณ สิ้นปี 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร สุทธิใกล้เคียงกับประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่อัตราเงินปัน ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg as of 30 December 2010 Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) * For Korea, the market yield is as of 29 December 2010. Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries ( between the end of Year 2009 and 2010) (% Growth YTD) ณ สิ้นปี 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 ในอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใน ประเทศอื่น Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 29 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่ว โลก Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 29 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 271.2 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 48.1 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 9.9 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.9 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 29 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 271.2 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 48.1 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 9.9 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.9 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) November 2010 Domestic Market Capitalization (USD Billion) November 2010

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสม เดือนมกราคม - เดือน พฤศจิกายน 2553 จัดอยู่ในอันดับที่ 25 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 194.8 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 7.1 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.9 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 9.9 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 194.8 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 7.1 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.9 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 9.9 เท่า Total value of share trading (USD Billion) January – November 2010 Total value of share trading (USD Billion) January – November 2010

13 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ไทยจำนวน 541 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 23 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 541 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.6 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.1 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 541 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.6 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.1 เท่า Number of Listed Companies November 2010 Number of Listed Companies November 2010


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 30 ธันวาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google