งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงจำเสมอว่าผิวหนังจะหย่อน ผ มจะต้องงอก แ ละวันกลายเป็นปี แ ต่สิ่งที่สำคัญไม่เปลี่ยน ค วาม เข้มแข็ง แ ละ ค วามเชื่อมั่นไม่มีอายุ จิตของท่านสามารถทำให้ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงจำเสมอว่าผิวหนังจะหย่อน ผ มจะต้องงอก แ ละวันกลายเป็นปี แ ต่สิ่งที่สำคัญไม่เปลี่ยน ค วาม เข้มแข็ง แ ละ ค วามเชื่อมั่นไม่มีอายุ จิตของท่านสามารถทำให้ใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จงจำเสมอว่าผิวหนังจะหย่อน ผ มจะต้องงอก แ ละวันกลายเป็นปี แ ต่สิ่งที่สำคัญไม่เปลี่ยน ค วาม เข้มแข็ง แ ละ ค วามเชื่อมั่นไม่มีอายุ จิตของท่านสามารถทำให้ใจ ซื่อตรงเสมอ ต่อจากบรรทัดของการมาคือ บรรทัดของการจากไป.

4 ต่อจากการสำเร็จทุกชนิด มีการท้าทายอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จงเป็นคนที่มีชีวิตชีวา ถ้าท่านยังแปลกใจอยู่ต่อสิ่งที่ได้ทำจงทำสิ่งนั้นให้ใหม่ อ ย่าอาศัยการดูรูปสีเหลือง ( เก่า )... จ งเดินต่อๆไปแม้ว่าทุกคนคอยวันที่ท่านจะยอมแพ้ อย่าให้เหล็กที่มีอยู่ในท่านเป็นสนิม จงปฏิบัติเพื่อคนอื่นเคารพท่าน แทนที่สงสารท่าน

5 เมื่ออายุไม่ได้ให้ท่านวื่งได้ขอให้ ว ิ่งเหยาะๆ เมือท่านไม่สามารถวิ่งเหยาะๆให้เดิน เมื่อไม่สามารถ เ ดินได้ให้ใช้ไม้ เท้า แต่อย่าหยุดนิ่ง Madre Teresa de Calcuta


ดาวน์โหลด ppt จงจำเสมอว่าผิวหนังจะหย่อน ผ มจะต้องงอก แ ละวันกลายเป็นปี แ ต่สิ่งที่สำคัญไม่เปลี่ยน ค วาม เข้มแข็ง แ ละ ค วามเชื่อมั่นไม่มีอายุ จิตของท่านสามารถทำให้ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google