งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Over the Net Solution. Control Center Over the Net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Over the Net Solution. Control Center Over the Net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Over the Net Solution

2 Control Center Over the Net

3

4 เมื่อคุณมีอุปกรณ์ Over IP จำนวน มาก ? จะจำ IP ของ อุปกรณ์จำนวน มากได้อย่างไร ? มั่นใจในระบบ รักษาความ ปลอดภัยมากแค่ ไหน ? บริหารจัดการ อุปกรณ์ OverIP จำนวนมาก อย่างไร ? จะดู event logs ของ อุปกรณ์จำนวน มากอย่างไร ? บริหารจัดการ สิทธิ์ของผู้ใช้ จำนวนมาก อย่างไร ? จะบริหารจัดการ อุปกรณ์ ที่มีหลาย พอร์ต ในตัวเดียว อย่างไร ? CC2000 software – the solution to meet these challenges!

5 Japan USA Thailand Remote User CC2000 Software Control Center Over the Net

6 •Centralized management all Over IP device from Single IP •Single Tree ViewSingle Tree View • Private CA Private CA • Role Base Access Control Role Base Access Control • NTP Support • Generic Device Support Generic Device Support • Notification Event Notification Event • Node License Node License คุณสมบัติทั่วไป

7 • ติดตั้งได้ทั้งกับ Windows 2000, XP, 2003, 2008 server และ •Linux Red Hat Enterprise V4/5, Novell Suse Enterprise 9/10 Client Support •Windows, Linux, Mac และ Sun คุณสมบัติทั่วไป

8 •Blade SupportBlade Support •VM Ware SupportVM Ware Support •IPv6 •Syslog Support •Modem Support Dial In/Dial Out/Dial BackDial InDial OutDial Back คุณสมบัติพิเศษ

9 •Master-Slave RedundantMaster-Slave Redundant •IP/Mac Filter •SSL Encryption •3 rd party authentication support3 rd party authentication support •Disable other AuthenticationDisable other Authentication •Password PolicyPassword Policy ความปลอดภัย

10 •Single Sign On • ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง User Account จำนวนมาก ลงในอุปกรณ์ Over IP แต่ละ ตัว ให้ยุ่งยาก •Pull and Push NamePull and Push Name •Task SchedulingTask Scheduling •3 rd Party authentication ( ไม่ต้อง add user) ความสะดวกสบาย

11 Single Tree View/Single Sign-on ใช้งานง่ายจาก Web Browser ด้วย มุมมองแบบ Tree View Login เพียงครั้งเดียวก็ควบคุมอุปกรณ์ได้ทั้งหมด Complete

12 Private CA Complete

13 Role Base Access Control (RBAC) Complete

14 Generic Device Support CC2000 Software Remote User Firewall Switching Hub WiFi Router Complete

15 Notification Event • แจ้งเตือนทางอีเมล์ จากเหตุการณ์ที่ เลือกไว้ได้ Complete

16 16 – Port Serial Over the NET 40 – Port KVM over the NET8 – Port Power Over the NET = 40 Nodes = 16 Nodes = 8 Nodes = 64 Nodes Complete Node License

17 Blade Server 3 Nodes Complete

18 CC Tree View (VM Ware) Complete ESX / VSphere Virtual Machine Blade Server/ Physical Machine VCenter Virtual Machine Virtual Machine Virtual Machine 5 Node license

19 Dail In CC2000 Server Modem PSTN Dial in to access CC2000 Server Complete

20 Modem PSTN Hang up the phone Dail back Dail back phone number can be set as a Fix number or a Flexible assigned number. Complete CC2000 Server Dail Back

21 Complete Modem ISP Dial out to ISP CC2000 Server Dail Out

22 KNPN SN CC2000-S KNPN SN CC2000-S KNPN SN CC2000-M Crash CC2000-M Master-Slave Redundant

23 KNPN SN CC2000-S KNPN SN CC2000-S KNPN SN CC2000-M VPN or Proxy CC2000-S CC2000-M Crash Complete Master-Slave Redundant

24 Third-party Authentication TCP/IP RADIUS, LDAP(S) Active Directory TACACS, NT Domain Username Password Complete CC2000 Server

25 Disable other authentication • สามารถบังคับให้ผู้ใช้ทั้งหมด จะต้อง Login ผ่าน CC2000 ก่อนเท่านั้นได้ Complete

26 Password Policy Complete

27 Pull Name / Push Name KN PC1 PC2 PC3 PC4 PN PN1 PN2 PN3 PN4 SN SN1 SN2 SN3 SN4 CC2000 PC1 PC2 PC3 PC4 PN1 PN2 PN3 PN4 SN1 SN2 SN3 SN4 CC2000 pull names from devices CC2000 push names to devices Complete

28 Task Scheduling Complete

29 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช KN2116, KN4132 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) KN2140V บริษัท สยามรัฐ จำกัด KN2116 กรมสรรพากร KN9116 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด KH1516i กระทรวงยุติธรรม KN2116A (8 ชุด ในโปรเจ็คเดียวกัน ) Site Reference

30 องค์การสหประชาชาติ ( ประเทศไทย ) SN0116 สถาบันเทคโนโลยีแห่ง เอเซีย SN0108 Site Reference การทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย SN0108 กสท. โทรคมนาคม จำกัด SN0108

31 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ PN9108 GMM Grammy PN9108 บริษัท เอปสัน ( ประเทศ ไทย ) จำกัด PN9108 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด มหาชน PN0108 ( ใช้งานร่วมกับ CN8000) Site Reference

32 การทางพิเศษ United nations เอ็กซ์ทรีมพลัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี GMM Grammy Epson สหกรณ์ออทรัพย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยา พิทยาคม การทางพิเศษ และอีกมากมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ( มสธ ) Reuters Software (Thailand) ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ThaiBev สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงยุติธรรม การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานธนานุเคราะห์ โตเกียวมารีน ประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ KSC Internet มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมที่ดิน Site Reference

33 2014/7/3 www.aten.com 33


ดาวน์โหลด ppt Over the Net Solution. Control Center Over the Net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google