งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Over the Net Solution. Power Over the Net PN7320 Power Over the Net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Over the Net Solution. Power Over the Net PN7320 Power Over the Net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Over the Net Solution

2 Power Over the Net

3 PN7320 Power Over the Net

4 PN7320 Diagram

5 IEC OUTLET MODELS 3 x C19 Outlets 17 x C13 Outlets 10A16A 32A PN7320

6 Hardware Interface Push Button (For selection of display status) 2 digital LED display 3 digital LED display RJ45 Connector RJ11 Connector Terminal Block LED light (To indicate PDU status and selected display parameters ) Slide switch (For firmware upgrade)

7 • สั่งเปิด ปิด รีสตารท์ เซิร์ฟเวอร์ ผ่าน LAN/Internet หรือ serial • ต่อพ่วงกันได้เพิ่มอีก 15 station ทำให้มี outlet ถึง 320 ช่อง ต่อพ่วงกันได้เพิ่มอีก 15 station ทำให้มี outlet ถึง 320 ช่อง • 0U Rack mount Design0U Rack mount Design • ตั้ง Delay Time เปิด ปิด Power แต่ละพอร์ตได้ • ตั้งวัน เวลา เปิด ปิด รีสตาร์ทเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้าได้ ตั้งวัน เวลา เปิด ปิด รีสตาร์ทเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้าได้ • แบ่งกลุ่มของ Outlet เพื่อสั่งเปิด ปิด พร้อม กันได้ แบ่งกลุ่มของ Outlet เพื่อสั่งเปิด ปิด พร้อม กันได้ คุณสมบัติทั่วไป

8 • ตั้งชื่อ Outlet และ Group ได้ • Over Current Protection • Event Log & NotificationEvent Log & Notification • End SessionEnd Session • 64 user account / 32 concurrent access คุณสมบัติทั่วไป

9 • Safe Shutdown Safe Shutdown • Outlet Level MonitoringOutlet Level Monitoring • Sensor MonitoringSensor Monitoring • Digital Output PortDigital Output Port คุณสมบัติพิเศษ • Real time Protection & AlertReal time Protection & Alert • Modem Connection • IPv6 Support

10 •Industry standard SSL 128bits encryption for web access •Strong password supportStrong password support •Configurable Outlet level access rightConfigurable Outlet level access right •Integrated with 3rd party authentication serviceIntegrated with 3rd party authentication service –RADIUS –TACACS+ –LDAP/LDAPS –Microsoft Active Directory •System log for event tracking •IP/Mac Filter User login LDAP/LDAPS/AD server Check username, password & authority Return authority data System log display ความปลอดภัย

11 • ใช้งานได้ง่ายผ่าน Web Browser หรือ Telnet ใช้งานได้ง่ายผ่าน Web Browser หรือ Telnet • Multibrowser support (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape) • มีปุ่มเปิด ปิด ไฟ จากตัวเครื่องได้ • 3 rd party authentication support ( ไม่ต้อง เสียเวลา add user ) ความสะดวกสบายในการ ใช้งาน

12 Daisy Chain Complete

13 0U Rack mount Complete

14 Scheduled Power On/Off/Restart Complete

15 Outlet Group Add Complete

16 Even Log & Notification Complete

17 End Session Complete

18 Safe Shutdown 1. Safe Shutdown Methods Supported: - System After AC Back. - Wake On LAN. 2. Supports Kill Power. Complete

19 PDU & Outlet Level Monitoring •Measure power consumption at PDU/Outlet –Current (A) –Voltage (V) –Power (W) –Power dissipation (KWH) Measurement parameters display readings in 3 digit LED PDU/Outlet power UI display PDU/Outlet power parameters local display Station ID and outlet Display readings in 2 digit LED Complete

20 Sensor Monitoring •Supports Temperature and Humidity Sensor Monitoring. •Available Sensors: a)EA1140: Temperature Sensor. b)EA1240 : Temperature and Humidity Sensor. Complete

21 Digital Output SMS or Alarm system Complete

22 Real-time Protection and Alert •PDU level over-current protection •Following Alerts are issued when threshold is exceeded: –Current –Voltage –Power –Power Dissipation –Temperature –Humidity •Supported Alerts: –Beeper and LED blinking –Web UI icon display –Digital Output –SNMP Trap –Email –Syslog / ATEN Log server •Enable real time reaction to events Syslog / ATEN Log server Email SNMP Trap SMS or Alarm system Web UI LED and local alarm Complete

23 Strong Password Support Complete

24 Configurable Outlet Level Access Right Complete

25 Third-party Authentication TCP/IP PN7320 Active Directory LDAP(S) RADIUS Or TACACS+ Username Password Complete

26 User Interface Local Console Access-Text Menu Web Browser Access Complete

27 2014/7/3 www.aten.com 27


ดาวน์โหลด ppt Over the Net Solution. Power Over the Net PN7320 Power Over the Net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google