งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rheology วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของ ผลิตภัณฑ์เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rheology วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของ ผลิตภัณฑ์เกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rheology วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของ ผลิตภัณฑ์เกษตร

2 Quiz จงสเก็ตรูปข้างล่าง 1. Bioyield คือจุดใดในรูป ? 2. Modulus of Elasticity มีค่าเท่าไร ? Stress (MPa) Strain (%)

3 Basic concept & Definition  Rheology เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนรูป (Deformation) และการไหล (Flow) ใน วัสดุ  ถ้าพูดถึง Mechanical properties ที่ เกี่ยวกับ Deformation แล้ว จะหมายความ รวมไปถึง Rheological properties  Rheology จะแสดง Parameter ต่าง ๆ ใน รูป force, deformation, and time  ตัวอย่างของพฤติกรรมทาง Rheology ได้แก่ Time-dependent stress and strain behavior, Creep, Stress relaxation and Viscosity

4 Basic concept & Definition

5

6 ASTM definition  Strain  Linear (tensile or compression) strain  Axial strain  Transverse strain  Shear Strain  True strain ln(dL/L 0 )  Macro/Micro-strain  Stress  Nominal Stress  Normal stress  Tensile stress  Compressive stress  Shear stress  Torsional Stress  True stress  Fracture stress

7 ASTM definition  Rigidity (shear modulus)  Isotropic  Homogeneous  Stress relaxation  Creep  Viscosity  Kinematic viscosity  Newtonian liquid  Non-Newtonian liquid  Apparent viscosity  Thixotropic fluids  Rheopectic fluids

8

9

10

11 ASTM definition

12 Stress-strain curve for a 15.2 mm long by 10.0 mm diameter sample of Red Delicious apple loaded at a strain rate of 82/s

13

14 ASTM definition  Compressive strength  Elastic Limit  Modulus of elasticity  Initial tangent modulus  Tangent modulus  Secant modulus  Chord Modulus  Poisson’s ratio  Proportional limit  Shear strength  Tensile strength  Yield point  Yield strength  Pressure  Deformation  Bioyield point  Rupture point  Bioyield strength  Stiffness  Elasticity  Plasticity  Toughness  Mechanical hysterisis

15


ดาวน์โหลด ppt Rheology วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของ ผลิตภัณฑ์เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google