งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำ Micro-Mechatronics ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก.ย. 2543

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำ Micro-Mechatronics ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก.ย. 2543"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำ Micro-Mechatronics ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก.ย. 2543
Solid State Actuators and Its Applications ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก.ย. 2543

2 Macro-mechatronics vs Micro-mechatronics
การเคลื่อนที่ระดับ มม. หรือ > มม. Robots, เครื่องจักรอัตโนมัติ, ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ Macro การเคลื่อนที่ระดับ ไมครอน หรือ nm Micro machines, Micro Motor, Micro Actuators Micro

3 หัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้
Sensors และ Actuators ใน Micro-mechatronics การประยุกต์ใช้งานของ Solid State Actuators เน้น Piezoelectric Actuators

4 Actuator คืออะไร Actuator is a transducer which can convert some input energy into mechanical displacement and/or force. Actuator คือ อุปกรณ์(แปลง)ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานบางส่วนที่ป้อนเข้าให้กลายเป็นการกระจัด(การเคลื่อนที่) และ/หรือ แรง

5 Actuator ในงาน Mechatronics
Range Acc Force Response (mm) (mm) AC Servo Motor kg m ms DC Servo Motor kg m ms Step Motor kg ms Voice Coil Motor kg ms Pneumatic Motor kg m s Pneumatic Cylinder kg/mm s Hydraulic Motor kg m s Hydraulic Cylinder kg/mm s Piezoelectric Actuator kg/mm ms

6 New Actuators Input Actuators
Electric Field Piezoelectric/Electrostrictive Actuator Electrostatic Actuator ER Fluid Actuator Magnetic Field Magnetostrictive Actuator Magnetic Fluid Actuator Stress Rubbertuator Heat Shape Memory Alloy Bubble Jet Light Photostrictive Actuator Laser Light Manipulator Chemical Energy Mechanochemical Actuator Metal-Hydrite Actuator

7 Piezoelectric Effect

8 Inverse Piezoelectric Effect

9 Materials for Piezoelectric Actuator
PZT -- Pb(Zr,Ti)O3 Piezostrictive Ceramic PMN -- Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 Electrostatic Ceramic

10 Structure of Piezoelectric Actuator

11 Structure of Piezoelectric Actuator

12 Applications of Piezoelectric Actuator

13 Piezo Speaker

14 Nikon’s High Precision Lathe

15 Nikon’s High Precision Lathe

16 High Precision X-Y Stage

17 Mechanical Damper - Lexus

18 Mechanical Damper - Lexus

19 Camera’s Shutter

20 Walking Piezo Motor

21 Dot Matrix Printer Head (1)

22 Dot Matrix Printer Head (2)

23 Dot Matrix Printer Head (3)

24 Inkjet Printer Head

25 Inkjet Printer Head

26 Piezo Transformer

27 Piezo Transformer

28 Piezo Transformer

29 Ultrasonic Motor

30 Ultrasonic Motor

31 Ignitor

32 Patents of Piezoelectric Actuators
1. NEC 2. TOTO 3. Matsushita 4. Brother Industry 5. Toyota Motors 6. Tokin 7. Hitachi Metal 8. Toshiba 9. Nippon Denso 10. Fuji Electric

33 Market of Piezoelectric Actuator
pcs/year Camera Shutter ,000 Camera Auto Focus Mechanism 100,000 Part Feeder ,000 Dot-Matrix Printer ,000

34 Market Share Expected in 2000
Million US$ Ceramic Actuator Units 500 Camera Related Devices 300 Ultrasonic Motor

35 The End


ดาวน์โหลด ppt แนะนำ Micro-Mechatronics ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก.ย. 2543

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google