งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำ Micro- Mechatronics Solid State Actuators and Its Applications Solid State Actuators and Its Applications ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก. ย. 2543.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำ Micro- Mechatronics Solid State Actuators and Its Applications Solid State Actuators and Its Applications ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก. ย. 2543."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำ Micro- Mechatronics Solid State Actuators and Its Applications Solid State Actuators and Its Applications ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก. ย. 2543

2 Macro-mechatronics vs Micro-mechatronics การเคลื่อนที่ระดับ ไมครอน หรือ nm การเคลื่อนที่ระดับ ไมครอน หรือ nm Micro machines, Micro Motor, Micro Actuators การเคลื่อนที่ระดับ มม. หรือ > มม. Robots, เครื่องจักรอัตโนมัติ, ระบบ อัตโนมัติต่าง ๆ

3 หัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้ •Sensors และ Actuators ใน Micro- mechatronics • การประยุกต์ใช้งาน ของ Solid State Actuators • เน้น Piezoelectric Actuators •Sensors และ Actuators ใน Micro- mechatronics • การประยุกต์ใช้งาน ของ Solid State Actuators • เน้น Piezoelectric Actuators

4 Actuator คืออะไร Actuator is a transducer which can convert some input energy into mechanical displacement and/or force. Actuator คือ อุปกรณ์ ( แปลง ) ที่ สามารถเปลี่ยนพลังงานบางส่วนที่ ป้อนเข้าให้กลายเป็นการกระจัด ( การเคลื่อนที่ ) และ / หรือ แรง

5 Actuator ในงาน Mechatronics Range Acc. Force Response (mm) (  m) (mm) (  m) •AC Servo Motor-- 3 kg m 100ms •DC Servo Motor--20 kg m 10ms •Step Motor 1000 1030 kg 100ms •Voice Coil Motor 1 0.130 kg 1ms •Pneumatic Motor- - 5 kg m 10 s •Pneumatic Cylinder 100 100 0.01kg/mm 2 10 s •Hydraulic Motor- - 10 kg m 1 s •Hydraulic Cylinder 1000 10 10 kg/mm 2 1 s •Piezoelectric Actuator 0.1 0.01 3 kg/mm 2 0.1 ms

6 New Actuators New Actuators InputActuators Electric FieldPiezoelectric/Electrostrictive Actuator Electrostatic Actuator ER Fluid Actuator Magnetic FieldMagnetostrictive Actuator Magnetic Fluid Actuator StressRubbertuator HeatShape Memory Alloy Bubble Jet LightPhotostrictive Actuator Laser Light Manipulator Chemical EnergyMechanochemical Actuator Metal-Hydrite Actuator

7 Piezoelectric Effect

8 Inverse Piezoelectric Effect

9 Materials for Piezoelectric Actuator PZT -- Pb(Zr,Ti)O 3 Piezostrictive Ceramic PMN -- Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 Electrostatic Ceramic

10 Structure of Piezoelectric Actuator Structure of Piezoelectric Actuator

11

12 Applications of Piezoelectric Actuator

13 Piezo Speaker

14 Nikon’s High Precision Lathe

15 Nikon’s High Precision Lathe Nikon’s High Precision Lathe

16 High Precision X-Y Stage

17 Mechanical Damper - Lexus

18 Mechanical Damper - Lexus

19 Camera’s Shutter

20 Walking Piezo Motor

21 Dot Matrix Printer Head (1)

22 Dot Matrix Printer Head (2)

23 Dot Matrix Printer Head (3)

24 Inkjet Printer Head

25 Inkjet Printer Head

26 Piezo Transformer

27

28

29 Ultrasonic Motor

30

31 Ignitor

32 Patents of Piezoelectric Actuators 1. NEC 2. TOTO 3. Matsushita 4. Brother Industry 5. Toyota Motors 6. Tokin 7. Hitachi Metal 8. Toshiba 9. Nippon Denso 10. Fuji Electric

33 Market of Piezoelectric Actuator pcs/year Camera Shutter300,000 Camera Auto Focus Mechanism100,000 Part Feeder 30,000 Dot-Matrix Printer 10,000

34 Market Share Expected in 2000 Million US$ Ceramic Actuator Units500 Camera Related Devices300 Ultrasonic Motor 150

35 The End


ดาวน์โหลด ppt แนะนำ Micro- Mechatronics Solid State Actuators and Its Applications Solid State Actuators and Its Applications ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล 27 ก. ย. 2543.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google