งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Doctor of Business Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Doctor of Business Administration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Doctor of Business Administration Ph.D. Candidate in Buddhist Studies Master of Architecture Bachelor of Architecture (Hons)

3 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai ๑.เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก ๒.เป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน ๓.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว กระชับและรวดเร็ว ๑.เป็นบ้านอันอบอุ่นของ คนดีและคนเก่ง

4 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai ยุทธศาสตร์ ๖ ประการ ๑.ก้าวหน้า ๒.ยอมรับ ๓.เข้มแข็ง ๔.มั่นคง ๕.เกื้อกูล คนดีคนเก่ง บ้านที่อบอุ่นของคนดีและคนเก่ง

5 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai “Positive Life for Happiness

6 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai “Positive Life for Happiness

7 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai “Starting by Positive Vision”

8 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai “Following by Good Doing”

9 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

10 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai

11 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai MORAL MATERIALบัวเหนือน้ำ บัวปริ่มน้ำ บัวใต้น้ำ บัวจมโคลนตม ชั่ว ดี ถูก พัฒนาตน ผิด พัฒนาตน

12 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai คนดี คนเก่งบัวเหนือน้ำ บัวปริ่มน้ำ บัวใต้น้ำ บัวจมโคลนตม ชั่ว ดี ถูก พัฒนาตน ผิด พัฒนาตน

13 Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Code of Ethics Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Asst. Prof. Dr. Saowaluck Lertbut Surapolchai Doctor of Business Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google