งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Teaching small groups” (David Jaques is an independent consultant in learning and teachingin higher education.) David Jaques.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Teaching small groups” (David Jaques is an independent consultant in learning and teachingin higher education.) David Jaques."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Teaching small groups” (David Jaques is an independent consultant in learning and teachingin higher education.) David Jaques

2 Physical Setting ◌ 5-8 students = ideal ◌ audibility ◌ circle is the best.

3 Quite Big Group ◌ buzz group ◌ fishbowl ◌ crossover ◌ circular ◌ horseshoe

4 Buzz Group

5 Fishbowl

6 Crossover Group

7 Circular Questioning

8 Horseshoe Group

9 “ ข้อดี ” ของการเรียนการสอน แบบกลุ่มย่อย  เหมาะสำหรับการเรียนเพื่อ พัฒนาการคิดในระดับสูง เช่น การให้เหตุผล การแก้ปัญหา  ช่วยพัฒนาทักษะการ ติดต่อสื่อสาร เช่น การฟัง การ พูด การโต้แย้ง  ให้ประโยชน์เชิงสังคมศาสตร์  แก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ การศึกษา เช่น การเรียนรู้ช้า ไม่ กล้าแสดงออก ไม่รับผิดชอบ งาน

10 – ใช้เวลาค่อนข้างมาก – สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องรู้ บทบาทและหน้าที่ของตนดี “ ข้อจำกัด ” ของการเรียนการสอน แบบกลุ่มย่อย

11 “By separating teaching from learning, we have teachers who do not listen and students who do not talk” Based on Palmer P (The Courage to Teach. Jossey Bass, 1998)

12 “Teaching small groups”


ดาวน์โหลด ppt “Teaching small groups” (David Jaques is an independent consultant in learning and teachingin higher education.) David Jaques.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google