งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
"ผู้เลี้ยงแกะ" โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

2 พระธรรมที่กำหนด ลูกา 2:8-10, 18-20
8 ใน​แถบ​นั้น​มี​พวก​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​กลาง​ทุ่ง​กำลัง​เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​เขา​ใน​เวลา​กลางคืน 9 ​มี​ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​องค์พระผู้เป็นเจ้า มา​ปรากฏ​แก่​พวก​เขา และ​พระ​รัศมี​ของ​องค์พระผู้เป็นเจ้า​ส่อง​ล้อมรอบ​เขา และ​เขา​กลัว​นัก 10 ​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​กล่าว​กับ​เขา​ทั้งหลาย​ว่า "อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​พวก​ท่าน เป็น​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​มาถึง​คน​ทั้งหลาย

3 ลูกา 2 18 คน​ทั้งหลาย​ที่​ได้​ยิน​ก็​ประหลาด​ใจ​เกี่ยวกับ​เรื่อง​ที่​คน​เลี้ยง​แกะ​บอก​กับ​เขา 19 ​ส่วน​นาง​มารีย์​ก็​เก็บ​สิ่ง​เหล่านั้น​ไว้​และ​รำพึง​อยู่​ใน​ใจ 20 ​บรรดา​คน​เลี้ยง​แกะ​จึง​กลับไป​ถวาย​พระ​เกียรติ​และ​สรรเสริญ​พระเจ้า สำหรับ​เหตุการณ์​ทุก​อย่าง​ที่​เขา​ได้​ยิน​และ​ได้​เห็น​ดังที่​กล่าว​ไว้​กับ​พวก​เขา

4 พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี
ยอห์น 10:11-15 "เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ ผู้ที่รับจ้าง มิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละ ทิ้งฝูงแกะหนีไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทำให้ฝูงแกะกระจัด กระจายไป เขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย เราเป็นผู้ เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา ดังที่พระบิดาทรงรู้จัก เราและเรารู้จักพระบิดา และชีวิตของเรา เราสละเพื่อแกะ"

5 ผู้เลี้ยงแกะ พระคัมภีร์ฉบับศึกษา ให้ความหมายของผู้เลี้ยงแกะ (คนเลี้ยงแกะ) ว่า คนเลี้ยงแกะ กลุ่มคนที่ยากจนและมีฐานะต่ำต้อยในสังคม แต่ พระเจ้าทรงประกาศข่าวดีแก่พวกเขาเป็นกลุ่มแรก

6 การเลี้ยงแกะในดินแดนของพระคัมภีร์
เลี้ยงในถิ่นทุรกันดาร บางที่แห้งแล้ง หาน้ำยาก จะต้องเดินทางจาก Oasis หนึ่งไปยังอีก Oasis หนึ่ง แกะจะถูกปล่อยให้เดินตามผู้เลี้ยง โดยไม่มีสนุขต้อนหรือรั้วกั้น เลี้ยงแบบเปิดหรือปล่อยตามธรรมชาติ

7 หน้าที่ของผู้เลี้ยงแกะ
ดูแลแกะ ทั้งกลางวันและกลางคืน หาอาหารให้แกะ หรือ พาแกะไปยังแหล่งอาหาร รู้จักหาแหล่งน้ำ ปกป้องแกะ เพราะมีสัตว์ร้ายที่หิวคอยจ้องจะกินแกะ นำแกะไปตามที่ต่างๆ ต้องรู้จักทางอย่างดี ผู้เลี้ยงแกะมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับแกะที่ตัวเองเลี้ยง ให้ที่พักแก่ผู้เดินทาง

8 ความสัมพันธ์พิเศษของผู้เลี้ยงกับแกะ
ในปี 1989 พวกปาเลสไตน์ได้ลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลอิสราเอล ทหารจึงได้จับคนเลี้ยงแกะยากจนที่อยู่ในเมืองเบธเลเฮมไปขัง และต้อนแกะของพวกเขาไปรวมไว้ที่เดียวกัน ต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอร้องทหารให้คืนแกะของเธอให้เธอ เพราะแกะคือทรัพย์สินทั้งหมดที่เธอมีอยู่ ทหารอิสราเอลบอกว่าให้ไม่ได้ เพราะจะรู้ได้อย่างไรแกะ 12 ตัวที่เธออ้างว่าเป็นของเธอนั้นคือตัวไหน เธอได้ต่อรองว่า ถ้าเธอสามารถแยกแยะได้ล่ะ จะยอมให้เธอไหม ทหารก็ตอบตกลง

9 ความสัมพันธ์พิเศษของผู้เลี้ยงกับแกะ
เธอจึงไปเรียกลูกชายอายุ 10 ขวบของเธอมา แล้วลูกชายของเธอก็เริ่มเป่าขลุ่ย เมื่อได้ยินเสียงขลุ่ยแกะก็ให้ความสนใจ เด็กนั้นก็เล่นต่อไปเรื่อยๆ และค่อยๆเดินห่างจากประตูคอกแกะออกมา ในที่สุดมีแกะ 12 ตัวเดินตามเด็กออกมา ผู้เลี้ยงแกะรู้จักแกะของตน และแกะก็รู้จักเจ้าของของมันอย่างดี

10 “แกะ” แกะเป็นสัตว์ที่พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงบ่อยๆ

11 แกะถือได้ว่า เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดแรกๆ ของมนุษย์ จากหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศอิหร่าน พบว่า มีรูปปั้นแกะสลักของแกะพันธุ์ขน (wooled sheep) ซึ่งแสดงว่ามนุษย์เริ่มเลี้ยงแกะเพื่อเอาขนมาใช้ได้กว่า 6,000 ปีมาแล้ว ลักษณะของแกะในปัจจุบันปรากฎอยู่ในศิลปยุคเมโสโปเตเมีย (Mesopotamian) และยุคบาบิโลเนียน (Babylonian) และหนังสือเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราช

12 ทำไมทูตสวรรค์จึงมาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะ
เป็นกลุ่มคนที่ยากจน เป็นผู้ที่ด้อยโอกาส เป็นพวกที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ พร้อมที่จะตอบสนอง เป็นพวกที่ทำงานในตอนกลางคืนด้วย

13 บทกลอนของเด็กอัฟริกัน ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก UN
When I born, I black : เมื่อผมเกิด ผมผิว ดำ When I grow up, I black : เมื่อผมโต ขึ้น ผมก็ยังผิวดำอยู่ When I go in Sun, I black : เมื่อผมอยู่ ใต้แสงแดด ผมก็คงยังผิวดำ When I scared, I black : เมื่อผมกลัว ผม ก็ผิวดำ When I sick, I black : เมื่อผมป่วย ผมก็ ยังผิวดำ And when I die, I still black : และ เมื่อผมตาย ผมก็ยังคงผิวดำ

14 บทกลอนของเด็กอัฟริกัน ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก UN
And you white fellow : และ คุณ...เพื่อนมนุษย์ผิวขาวWhen you born, you pink : เมื่อแรกเกิด คุณมีผิวสีชมพู When you grow up, you white : เมื่อคุณ โตขึ้น คุณมีผิวสีขาว When you go in sun, you red : เมื่อคุณ อยู่ใต้แสงแดด คุณมีผิวสีแดง When you cold, you blue : เมื่อคุณหนาว คุณมีผิวสีน้ำเงิน

15 บทกลอนของเด็กอัฟริกัน ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก UN
When you scared, you yellow : เมื่อคุณกลัว คุณมีผิวสีเหลือง When you sick, you green : เมื่อคุณป่วย คุณมีผิวสีเขียว And when you die, you grey : เมื่อคุณตาย คุณมีผิวสีเทา And you calling me colored?? : และทำไมคุณเรียกผมว่า คนผิวสี ??


ดาวน์โหลด ppt โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google