งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างคำถาม วัดความสามารถ ด้านพุทธิพิสัย อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างคำถาม วัดความสามารถ ด้านพุทธิพิสัย อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างคำถาม วัดความสามารถ ด้านพุทธิพิสัย อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 คุณสมบัติของผู้เขียนข้อสอบที่ดี • • รู้จักลักษณะของข้อสอบที่ดี • • รู้จักวิธีเขียนคำถาม • • รู้จักชนิดของคำถาม • • รู้จักรูปแบบของคำถาม • • พยายามหัดเขียน หัดวิจารณ์ • • วิเคราะห์ และปรับปรุง

3 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) จำแนกออกเป็น 1.00 ความรู้ความจำ 2.00 ความเข้าใจ 3.00 การนำไปใช้ 4.00 การวิเคราะห์ 5.00 การสังเคราะห์ 6.00 การประเมินผล ง่าย ยาก

4 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม พระบาท แปลว่าอะไร นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไรสี่เหลี่ยมคางหมูมีลักษณะอย่างไรขั้วของแม่เหล็กนิยมเรียกว่าอะไร

5 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง ก๊าซที่คนหายใจออกคือก๊าซอะไร สูตรการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมีว่า อย่างไร ใครเป็นบิดาของวิชาชีววิทยา ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่ 2 พ.ศ.ใด เมืองหลวงของพม่าชื่ออะไร

6 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ดวงตราไปรษณีย์ติดที่ใดของซองประเพณีไทยเด็กพบผู้ใหญ่ทำอย่างไรไปงานศพควรแต่งกายชุดสีอะไร

7 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและลำดับขั้น ค่าครองชีพจากปี พ.ศ. 2553-2557 มี แนวโน้มเป็นอย่างไร รัฐบาลไทยขณะนี้ห่วงเรื่องใดมากปัจจุบันคนทั้งโลกกำลังสนใจเรื่องใดมากสูบบุหรี่มากมักจะเป็นโรคอะไร

8 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท พืชชนิดใดไม่มีรากแก้ว คนประเภทใดไม่มีสิทธิเลือก ผู้แทนราษฎร ลัทธิใดไม่อยู่ในรูปเผด็จการพืชชนิดใดที่รัฐบาลห้ามปลูก

9 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ รู้ได้อย่างไรว่าสารนี้เป็นด่างทำไมจึงว่าน้ำจากก้นมดแดงเป็นกรด อาศัยเกณฑ์อะไรที่ว่าดวงอาทิตย์ใหญ่ กว่าโลก มีหลักอะไรในการพิจารณาว่าดาวไถ เป็นกลุ่มดาวฤกษ์

10 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับวิธีการ วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร ที่สอบวิชาสังคมได้คะแนนมากใช้ วิธีการใด การอ่านหนังสือเร็วใช้วิธีการใดมีวิธีการใดที่จะเรียงความได้เก่ง

11 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและขยายความ สมการใดที่เป็นปฏิกิริยาให้เกิดน้ำกฎของนิวตันคล้อยตามข้อใด ถ้าจะให้มุมหนึ่งเท่ากับมุมสอง ต้องอาศัย หลักอะไรทางเรขาคณิต อันไหนเป็นความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

12 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง ที่ดาวหางมีหางออกมาเกี่ยวกับทฤษฎีใด พฤติกรรมเดินขบวน ควรใช้ทฤษฎีใด อธิบาย โรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยอะไรโครงสร้างของสังคมไทยเป็นอย่างไร

13 ความเข้าใจ การแปลความ จุดใต้ตำตอหมายความว่าอย่างไรหัวใจทำหน้าที่คล้ายกับสิ่งใดขิงก็ราข่าก็แรงตรงกับความหมายใดกราฟรูปนี้แปลว่าอย่างไร

14 ความเข้าใจ การตีความ เห็นต้นตาลคอดแล้วโป่งสลับกันไปในต้นเดียวกัน จะตีความหมายว่าอย่างไร อำเภอหนึ่งมี 5 โรงเรียน ปรากฏว่าเด็กชั้นประโยค สอบยกชั้นทุกโรงเรียน จะตีความหมายเกี่ยวกับ การศึกษาของอำเภอนี้อย่างไร ครูคนหนึ่งให้สอนชั้นไหนเด็กก็สอบตก จะ หมายความว่าอย่างไร นายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบันเป็นบุคคล ลักษณะใด

15 ความเข้าใจ การขยายความ ถ้าอิสราเอล ยึดดินแดนเลบานอนไว้ ครอบครอง เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าเมืองไทยมีบ่อน้ำมันเพียงพอการ เศรษฐกิจจเป็นอย่างไร การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของเมืองไทยต่อไป จะเป็นอย่างไร ถ้าครูทุกคนสอนเด็กให้เกิดปัญญามากๆ เมืองไทยจะเป็นอย่างไร

16 การนำไปใช้การนำไปใช้ การวางรางรถไฟหัวต่อของรางไม่ให้ ชิดกันเพื่ออะไร พื้นที่ห้องนี้กับห้องนั้นต่างกันเท่าไรคำพูดใดมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย

17 การวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสำคัญ ควรตั้งชื่อบทความนี้ว่าอย่างไรข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งสำคัญใด การโอนทบวงมหาวิทยาลัยไปเป็นหน่วยงาน หนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ จุดประสงค์ใด คนเราดิ้นรนทำมาหากินแทบล้มตายเพื่อ ประสงค์สิ่งใด

18 การวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ อะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดการเสนอแก้ รัฐธรรมนูญใหม่ ทำไมคนไทยจึงค้าขายแล้วผลมักจะขาดทุน ทำไมการศึกษาของเมืองไทยจึงไม่เจริญเท่า ญี่ปุ่น เพราะเหตุใดรุ้งกินน้ำจึงโค้งตามแนวโค้ง ของงโลก

19 การวิเคราะห์ วิเคราะห์หลักการ มีหลักการเตรียมตัวอย่างไร จึงจะสอบ ปริญญาโทได้ รถจักรยาน 2 ล้อ วิ่งได้โดยอาศัย หลักการใด สินค้าบางอย่างคุณภาพไม่ดี แต่คนซื้อ กันมาก ผู้ขายมีเทคนิคการจำหน่าย อย่างไร การกระทำนี้แสดงว่าผู้ทำยึดคติใด

20 การสังเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความ ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “เด็กไทย ในอุดมคติ” ให้เขียนสุนทรพจน์กล่าวลาเมื่อเรียนจบวิชา วัดและประเมินผล ให้เวลา 10 นาที ให้วิจารณ์การวัดและประเมินผลตามสภาพ จริง เขียนกลอนแสดงความโหดเหี้ยมของการ เผาโรงเรียน

21 การสังเคราะห์ สังเคราะห์แผนงาน จะดำเนินการอย่างไรจึงจะเรียนวิชานี้ ได้รู้เรื่อง ออกแบบพิมพ์ข้อสอบเลือกตอบ อย่างไรจึงจะประหยัดกระดาษ วางแผนการฝึกอย่างไรจึงจะเขียน ข้อสอบได้เก่ง ในห้องเรียนหนึ่งมีเด็กเก่งและอ่อนคละ กัน ท่านจำวางแผนการสอนอย่างไร

22 การสังเคราะห์ สังเคราะห์ความสัมพันธ์ ให้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็น อย่างไร นางงามทุกคนเป็นคนสวย คนสวยส่วนมากผิวขาว คนผิวขาวบางคนกลัวแดด อาจสรุปได้ว่าอย่างไร ให้เขียน concept map ของเรื่อง The Lord of the ring สูตรของสี่เหลี่ยมจตุรัสในรูปแบบใหม่ควรเป็น อย่างไร

23 การประเมินค่า ประเมินโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายในเป็นเกณฑ์ การที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ไปทางทิศ ตะวันตกทุกวันเหมาะสำหรับใช้พิสูจน์ความจริง เรื่องใด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่า เพชรควรมีราคาสูง คณะศึกษาศาสตร์ควรเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเด็ก หรือไม่ การจัดงานวันเด็กของคณะศึกษาศาสตร์บรรลุ ตามวัตถุประสงค์หรือไม่

24 การประเมินค่า ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก วรรณคดีใดมีเนื้อเรื่องใกล้เคียงกับสภาพ เป็นจริงของมนุษย์ ถ้ายึดหลักประชาธิปไตย การที่รจนาเลือก เจ้าเงาะ ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ จบปริญญาตรีแล้วควรเรียนต่อปริญญาโท หรือไม่ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 5 ปี เหมาะกับสภาพ สังคมไทยปัจจุบันหรือไม่

25


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างคำถาม วัดความสามารถ ด้านพุทธิพิสัย อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google