งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัดความสามารถด้านพุทธิพิสัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัดความสามารถด้านพุทธิพิสัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัดความสามารถด้านพุทธิพิสัย
ตัวอย่างคำถาม วัดความสามารถด้านพุทธิพิสัย อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 รู้จักลักษณะของข้อสอบที่ดี รู้จักวิธีเขียนคำถาม รู้จักชนิดของคำถาม
คุณสมบัติของผู้เขียนข้อสอบที่ดี รู้จักลักษณะของข้อสอบที่ดี รู้จักวิธีเขียนคำถาม รู้จักชนิดของคำถาม รู้จักรูปแบบของคำถาม พยายามหัดเขียน หัดวิจารณ์ วิเคราะห์ และปรับปรุง

3 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain)
จำแนกออกเป็น 1.00 ความรู้ความจำ 2.00 ความเข้าใจ 3.00 การนำไปใช้ 4.00 การวิเคราะห์ 5.00 การสังเคราะห์ 6.00 การประเมินผล ง่าย ยาก

4 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม
พระบาท แปลว่าอะไร นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไร สี่เหลี่ยมคางหมูมีลักษณะอย่างไร ขั้วของแม่เหล็กนิยมเรียกว่าอะไร

5 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง
ก๊าซที่คนหายใจออกคือก๊าซอะไร สูตรการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมีว่าอย่างไร ใครเป็นบิดาของวิชาชีววิทยา ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่ 2 พ.ศ.ใด เมืองหลวงของพม่าชื่ออะไร

6 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
ดวงตราไปรษณีย์ติดที่ใดของซอง ประเพณีไทยเด็กพบผู้ใหญ่ทำอย่างไร ไปงานศพควรแต่งกายชุดสีอะไร

7 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและลำดับขั้น
ค่าครองชีพจากปี พ.ศ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร รัฐบาลไทยขณะนี้ห่วงเรื่องใดมาก ปัจจุบันคนทั้งโลกกำลังสนใจเรื่องใดมาก สูบบุหรี่มากมักจะเป็นโรคอะไร

8 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท
พืชชนิดใดไม่มีรากแก้ว คนประเภทใดไม่มีสิทธิเลือกผู้แทนราษฎร ลัทธิใดไม่อยู่ในรูปเผด็จการ พืชชนิดใดที่รัฐบาลห้ามปลูก

9 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
รู้ได้อย่างไรว่าสารนี้เป็นด่าง ทำไมจึงว่าน้ำจากก้นมดแดงเป็นกรด อาศัยเกณฑ์อะไรที่ว่าดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลก มีหลักอะไรในการพิจารณาว่าดาวไถเป็นกลุ่มดาวฤกษ์

10 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร ที่สอบวิชาสังคมได้คะแนนมากใช้วิธีการใด การอ่านหนังสือเร็วใช้วิธีการใด มีวิธีการใดที่จะเรียงความได้เก่ง

11 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและขยายความ
สมการใดที่เป็นปฏิกิริยาให้เกิดน้ำ กฎของนิวตันคล้อยตามข้อใด ถ้าจะให้มุมหนึ่งเท่ากับมุมสอง ต้องอาศัยหลักอะไรทางเรขาคณิต อันไหนเป็นความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

12 ความจำ ถามความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง
ที่ดาวหางมีหางออกมาเกี่ยวกับทฤษฎีใด พฤติกรรมเดินขบวน ควรใช้ทฤษฎีใดอธิบาย โรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยอะไร โครงสร้างของสังคมไทยเป็นอย่างไร

13 ความเข้าใจ การแปลความ
จุดใต้ตำตอหมายความว่าอย่างไร หัวใจทำหน้าที่คล้ายกับสิ่งใด ขิงก็ราข่าก็แรงตรงกับความหมายใด กราฟรูปนี้แปลว่าอย่างไร

14 ความเข้าใจ การตีความ เห็นต้นตาลคอดแล้วโป่งสลับกันไปในต้นเดียวกัน จะตีความหมายว่าอย่างไร อำเภอหนึ่งมี 5 โรงเรียน ปรากฏว่าเด็กชั้นประโยคสอบยกชั้นทุกโรงเรียน จะตีความหมายเกี่ยวกับการศึกษาของอำเภอนี้อย่างไร ครูคนหนึ่งให้สอนชั้นไหนเด็กก็สอบตก จะหมายความว่าอย่างไร นายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบันเป็นบุคคลลักษณะใด

15 ความเข้าใจ การขยายความ
ถ้าอิสราเอล ยึดดินแดนเลบานอนไว้ครอบครอง เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าเมืองไทยมีบ่อน้ำมันเพียงพอการเศรษฐกิจจเป็นอย่างไร การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของเมืองไทยต่อไปจะเป็นอย่างไร ถ้าครูทุกคนสอนเด็กให้เกิดปัญญามากๆ เมืองไทยจะเป็นอย่างไร

16 การนำไปใช้ การวางรางรถไฟหัวต่อของรางไม่ให้ชิดกันเพื่ออะไร
พื้นที่ห้องนี้กับห้องนั้นต่างกันเท่าไร คำพูดใดมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย

17 การวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสำคัญ
ควรตั้งชื่อบทความนี้ว่าอย่างไร ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งสำคัญใด การโอนทบวงมหาวิทยาลัยไปเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจุดประสงค์ใด คนเราดิ้นรนทำมาหากินแทบล้มตายเพื่อประสงค์สิ่งใด

18 การวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
อะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดการเสนอแก้รัฐธรรมนูญใหม่ ทำไมคนไทยจึงค้าขายแล้วผลมักจะขาดทุน ทำไมการศึกษาของเมืองไทยจึงไม่เจริญเท่าญี่ปุ่น เพราะเหตุใดรุ้งกินน้ำจึงโค้งตามแนวโค้งของงโลก

19 การวิเคราะห์ วิเคราะห์หลักการ
มีหลักการเตรียมตัวอย่างไร จึงจะสอบปริญญาโทได้ รถจักรยาน 2 ล้อ วิ่งได้โดยอาศัยหลักการใด สินค้าบางอย่างคุณภาพไม่ดี แต่คนซื้อกันมาก ผู้ขายมีเทคนิคการจำหน่ายอย่างไร การกระทำนี้แสดงว่าผู้ทำยึดคติใด

20 การสังเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความ
ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “เด็กไทยในอุดมคติ” ให้เขียนสุนทรพจน์กล่าวลาเมื่อเรียนจบวิชาวัดและประเมินผล ให้เวลา 10 นาที ให้วิจารณ์การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เขียนกลอนแสดงความโหดเหี้ยมของการเผาโรงเรียน

21 การสังเคราะห์ สังเคราะห์แผนงาน
จะดำเนินการอย่างไรจึงจะเรียนวิชานี้ได้รู้เรื่อง ออกแบบพิมพ์ข้อสอบเลือกตอบอย่างไรจึงจะประหยัดกระดาษ วางแผนการฝึกอย่างไรจึงจะเขียนข้อสอบได้เก่ง ในห้องเรียนหนึ่งมีเด็กเก่งและอ่อนคละกัน ท่านจำวางแผนการสอนอย่างไร

22 การสังเคราะห์ สังเคราะห์ความสัมพันธ์
ให้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร นางงามทุกคนเป็นคนสวย คนสวยส่วนมากผิวขาว คนผิวขาวบางคนกลัวแดด อาจสรุปได้ว่าอย่างไร ให้เขียน concept map ของเรื่อง The Lord of the ring สูตรของสี่เหลี่ยมจตุรัสในรูปแบบใหม่ควรเป็นอย่างไร

23 การประเมินค่า ประเมินโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายในเป็นเกณฑ์
การที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกทุกวันเหมาะสำหรับใช้พิสูจน์ความจริงเรื่องใด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่า เพชรควรมีราคาสูง คณะศึกษาศาสตร์ควรเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเด็กหรือไม่ การจัดงานวันเด็กของคณะศึกษาศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่

24 การประเมินค่า ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก
วรรณคดีใดมีเนื้อเรื่องใกล้เคียงกับสภาพเป็นจริงของมนุษย์ ถ้ายึดหลักประชาธิปไตย การที่รจนาเลือกเจ้าเงาะ ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ จบปริญญาตรีแล้วควรเรียนต่อปริญญาโทหรือไม่ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 5 ปี เหมาะกับสภาพสังคมไทยปัจจุบันหรือไม่

25


ดาวน์โหลด ppt วัดความสามารถด้านพุทธิพิสัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google