งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

一輩子珍藏 ทะนุถนอมตลอด ชีวิต ถึงตอนนี้ฉันอายุ ใกล้ห้าสิบแล้ว ก็ ไม่ทราบว่าจะต้อง ถึงขนาดไหน จึง จะนับเป็นเพื่อนได้ แต่ที่แน่ใจคือ ชีวิต นี้ได้รู้จักคุณ นับว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "一輩子珍藏 ทะนุถนอมตลอด ชีวิต ถึงตอนนี้ฉันอายุ ใกล้ห้าสิบแล้ว ก็ ไม่ทราบว่าจะต้อง ถึงขนาดไหน จึง จะนับเป็นเพื่อนได้ แต่ที่แน่ใจคือ ชีวิต นี้ได้รู้จักคุณ นับว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 一輩子珍藏 ทะนุถนอมตลอด ชีวิต

3 ถึงตอนนี้ฉันอายุ ใกล้ห้าสิบแล้ว ก็ ไม่ทราบว่าจะต้อง ถึงขนาดไหน จึง จะนับเป็นเพื่อนได้ แต่ที่แน่ใจคือ ชีวิต นี้ได้รู้จักคุณ นับว่า โชคดีนักหนา

4 ฉันชิมรสชาติ เปรี้ยวหวานขม เผ็ดแห่งชีวิตมา ยาวนาน ทิ้ง รอยเท้าบน เส้นทางชีวิตไว้ มากมาย

5 ดีจังเลยที่รู้จักคุณ ได้ กำไรไม่มากไม่น้อย สองเด้งพอดี เด้งหนึ่ง คือได้รื้อฟื้นกาลเวลาที่ ผ่านมา อีกเด้งหนึ่งคือ รำลึกถึงภาพตรึงใจใน อดีต

6 祝福你,我的朋友! ขอให้โชคดี เพื่อนรัก

7 世云有六個朋友值得你我一輩子珍惜 : กล่าวกันว่า มีมิตรอยู่ 6 คนที่ เราท่านควรถนอมไว้ชั่วชีวิต

8 第一、知你甚深且關心你的朋友。 หนึ่ง เพื่อนที่รู้ใจและห่วงใยคุณ

9 第二、生活型態像你的朋友。 สอง เพื่อนที่ใช้ลีลาชีวิต คล้ายกับคุณ

10 第三、生活大師型且詭計多端的智多星。 สาม เพื่อนที่มีกลเม็ดแยบคาย สมเป็นลูกพี่

11 第四、 工作上給你忠告,提攜你的朋友。 สี่ เพื่อนที่คอยฉุดช่วยเหลือและเตือนใจด้านการงาน

12 第五、很會玩、很會耍寶的朋友。 ห้า เพื่อนที่มีลูกเล่นร้อย แปดพันเก้า

13 第六、比你年長 10 歲以上閱歷頗 豐的朋友。 หก เพื่อนที่มากด้วย ประสบการณ์ แก่กว่าคุณ 10 ปีขึ้นไป

14 คนเราพบกันใน กาลเทศะที่ต่างกัน บางครั้ง คุณจะพบว่า คนที่คุณไม่สบอารมณ์ ในตอนแรก ต่อมากลับ กลายเป็นเพื่อนดี เพราะคุณเห็นจุดเด่น ของเขา

15 บางครั้ง คุณไม่คิดจะ รู้จักคนๆนั้นเลย เพราะ รู้สึกไม่น่าสนใจ ต่อมา กลับกลายเป็นว่า คน ๆ นั้นคือประเภทที่ใช่ สำหรับคุณ

16 บางครั้ง คุณชอบเอา มากๆ กับคนๆหนึ่ง ทั้งๆที่รู้แก่ใจว่า ไม่ อาจอยู่ร่วมกับเขาได้ คนที่ชอบคุณ คุณ กลับไม่ชอบเขา คน ที่คุณไม่รัก กลับรัก คุณสุดหัวใจ

17 โจทย์ซับซ้อนแบบนี้ ตามติดเราครั้งแล้วครั้ง เล่า แก้ไม่ออกไขไม่สิ้น กล่าวกันว่า รักใครคนหนึ่ง ในเวลาที่เหมาะสม ถือ เป็นความสุข พบใครคน หนึ่งผิดกาลเทศะ ถือเป็น ความทุกข์

18 บางคนพบครั้งแรกก็รู้สึก สนิทชิดชอบ บางคนคุย ยังไงก็ไม่ถูกคอ เหมือน นั่งรถเมล์ ขึ้นป้ายนี้เดี๋ยว ก็ลงป้ายนั้น ทุก เหตุการณ์มีตัวแปรที่ไม่ อาจล่วงรู้

19 เพื่อนที่เคยสนิทชิด ชอบ และเก็บความรู้สึก ดีจนปัจจุบัน แต่ด้วย ต่างมีภาระของตนจน ต้องเหินห่างในที่สุด ฉะนั้น การคบหาโดย บังเอิญแต่ละครั้งจึงควร ถนอมไว้

20 เพราะคุณไม่อาจ ทราบได้ว่า พลาดจาก ครั้งนี้แล้ว คุณจะพบ เขาอีกเมื่อไร มันอาจเป็นครั้งเดียวที่ เจอกัน

21 วาสนานี่แปลก มันอาจ ชักนำให้คนห่างกันนับ พันโยชน์มาเจอกันใน จุดเดียวอย่างไม่ คาดหมาย แต่ก็อีกนั่น แหละ ถ้าไม่ไขว่คว้าให้ ดีก็อาจหมดโอกาสใน ชาตินี้

22 เมื่ออยู่เดียวดาย อาจคิดไปว่า ทำไมจึง รู้จักกัน ทำไมจึงไม่ได้ อยู่ด้วยกัน มันไม่ใช่ ความผิดของใคร.......... แต่เป็นบุญ กรรมที่บำเพ็ญไว้เมื่อ ชาติปางก่อน

23 但願從現在開始更加珍惜你身邊的朋友! ขอให้ทะนุถนอมเพื่อนรอบข้างมาก ยิ่งขึ้นนับแต่บัดนี้

24 Have a nice and happy day


ดาวน์โหลด ppt 一輩子珍藏 ทะนุถนอมตลอด ชีวิต ถึงตอนนี้ฉันอายุ ใกล้ห้าสิบแล้ว ก็ ไม่ทราบว่าจะต้อง ถึงขนาดไหน จึง จะนับเป็นเพื่อนได้ แต่ที่แน่ใจคือ ชีวิต นี้ได้รู้จักคุณ นับว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google