งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ
คำว่า"ตะกร้อ"หมายถึง "ของเล่นชนิดหนึ่งสานด้วยหวายสำหรับการเล่น เตะเล่น" ตะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ทราบแน่ชัดว่ากำเนิดในประเทศใด แต่นิยมเล่นมานานแล้วในหลายประเทศ เช่นไทย พม่า มาเลเซีย จีน มีลักษณะการเล่นที่เหมือนกันคือใช้เท้าเตะ หรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ชื่อที่ใช้เรียกตะกร้อ ก็เรียกกันไปตามภาษาของแต่ละประเทศ เช่น พม่า เรียกว่า ชินลง, จีน เรียกว่า เตกโก, มาเลเซีย เรียกว่า เซปัครากา, ฟิลิปปินส์ เรียกว่า ซิปัก

2 ประเภทของกีฬาตะกร้อ ตะกร้อวงเล็ก ตะกร้อวงใหญ่ ตะกร้อเตะทน
ตะกร้อพลิกแพลง ตะกร้อชิงธง ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อข้ามตาข่าย เซปัคตะกร้อ

3 ทักษะพื้นฐานตะกร้อ

4 ลูกแป ลูกหลังเท้า ลูกเข่า ลูกโหม่ง

5 ประโยชน์การเล่นตะกร้อ
1. ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 2. ทำให้จิตใจสุขุมเยือกเย็น 3. ทำให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติกีฬาตะกร้อ ตะกร้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google