งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

God-Centered Spiritual Warfare การทำสงครามฝ่าย วิญญาณ แบบมีพระเจ้า เป็นจุดศูนย์กลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "God-Centered Spiritual Warfare การทำสงครามฝ่าย วิญญาณ แบบมีพระเจ้า เป็นจุดศูนย์กลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 God-Centered Spiritual Warfare การทำสงครามฝ่าย วิญญาณ แบบมีพระเจ้า เป็นจุดศูนย์กลาง

2 อธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วย ความเข้าใจ Spontaneous Singing  1คร. 14:14 เพราะ​ถ้า​ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​เป็น​ภา​ ษา​แปลกๆ จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​ก็​ จริง แต่​ความ​คิด​ก็​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์  1คร. 14:15 เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​ควร​ทำ​ อย่างไร? ข้าพ​เจ้า​จะ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​จิต​วิญ​ญาณ​ และ​ด้วย​ความ​คิด และ​จะ​ร้อง​เพลง​ด้วย​จิต​วิญ​ ญาณ​และ​ด้วย​ความ​คิด

3 ธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วย ความเข้าใจ Spontaneous Singing  1. การร้องเพลงแบบฉับพลันทันใด้ 1 คธ 14.14-15  2. การร้องเพลงแห่งจิตวิญญาณ เพื่อทำ สงคราม  3. การร้องเพงที่ปลดปล่อยความเชื่อ แช่อยู่ใน การเผชิญหน้ากับพระเจ้า เปิดวิญญาณของเรา ต่อพระวิญญาณของพระเจ้า เปิดรับ ขยาย พื้นที่ของเราในการรับจากพระเจ้า

4 Enjoyable prayer-know his heart in prayer  เห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า การอธิษฐานที่ให้ความชื่ม ชมยินดี มาจากการรู้พระทัยพระเจ้า  การอธิษฐานที่ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากการมี สามัคค๊ ธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยฮ 15.7  INFORMED INTERCESSION การใช้ข้อมูล การ สำรวจ  SPIRITUAL MAPPING  การขุดบ่อน้ำของการฟื้นฟู  การเชื่อมโยงการเก็บเกี่ยวกับการอธิษฐาน ทำให้การ อธิษฐานร้อนแรงขึ้น  การเป็นนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิด สนิทพระเจ้า

5 God-centered spiritual warfare  การทำสงครามฝ่ายวิญญาณ แบบมีพระ เจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง เป็นยุทธศาสตร์หลัก ในการต่อต้านอำนาจของวิญญาณชั่ว  เราเน้น การป่าวประกาศ โดยตรงไปที่ พระเจ้า ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ ป้อม ปราการ อำนาจของเทพผู้ครอง ใน อฟซ.6.12

6 God-centered spiritual warfare  ในพระคัมภีร์ใหม่ แบ่งแยก วิญญาณชั่วเป๋น 2 แบบ วิญญาณชั่วที่อยู่ในคน และ อยู่ใน สวรรค์ชั้นที่สอง เรียก ว่า เทพผู้ครอง  ในคน---ผูกมัด ขับไล่ พูดกับวิญญาณชั่ว โดยตรง  ในย่ายฟ้าอากาศ---ปลด ถอด ขับออกไป โดยการพูดกับพระเจ้าโดยตรง ( กฎทั่วไป แต่ มีข้อยกเว้น ระดับเสรีภาพ ความเป็นหนึ่ง ของชุมชนที่อธิษฐาน การเจิมของพระ วิญญาณบริสุทธิ์)

7 God-centered spiritual warfare  การทำสงคราม ทำโดยการเห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า  เห็นด้วยกับหัวใจของพระเจ้า สามารถทำ ได้ในหลายวิธี  1. นมัสการ—เห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า ป่าวประกาศ ความจริงของพระเจ้า  2.อธิษฐานวิงวอนเห็นพ้องต้องกันกับพระสัญญาของพระ เจ้า  3.การกลับใจใหม่ เห็นพ้องต้องกันกับหัวใจของพระเจ้า  4.คำอธิษฐานแห่งการเยียวยา โดยการเห็นพ้องต้องกันกับ หัวใจของพระเจ้า ทำลายอำนาจความป่วยใข้  5.การปรนนิบัติที่แสดงออกจากการเห็นพ้องต้องกันกับพระ บิดา ทำลายการเห็นพ้องต้องกันของวิญญาณของ ความเห็นแก่ตัว

8 God-centered spiritual warfare  God-ward prayers ใช้วิถีการต่อสู้ ของพระเจ้า ใช้ พระคำ เช่น คำ อธิษฐานของอัครฑูต ในพระคัมภีร์ ใหม่ไม่มีคำอธิษฐานที่พูดกับวิญญาณ ชั่ว หรือ ความบาป ในพระคัมภีร์ ใหม่อธิษฐานต่อพระเจ้าโดยตรง


ดาวน์โหลด ppt God-Centered Spiritual Warfare การทำสงครามฝ่าย วิญญาณ แบบมีพระเจ้า เป็นจุดศูนย์กลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google