งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วยความเข้าใจ Spontaneous Singing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วยความเข้าใจ Spontaneous Singing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 God-Centered Spiritual Warfare การทำสงครามฝ่ายวิญญาณ แบบมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง

2 อธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วยความเข้าใจ Spontaneous Singing
1คร. 14:14 เพราะ​ถ้า​ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​เป็น​ภา​ ษา​แปลกๆ จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​ ก็​จริง แต่​ความ​คิด​ก็​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์ 1คร. 14:15 เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​ควร​ทำ​ อย่างไร? ข้าพ​เจ้า​จะ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​จิต​วิญ​ญาณ​ และ​ด้วย​ความ​คิด และ​จะ​ร้อง​เพลง​ด้วย​จิต​วิญ​ ญาณ​และ​ด้วย​ความ​คิด อธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วยความเข้าใจ Spontaneous Singing

3 ธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วยความเข้าใจ Spontaneous Singing
1. การร้องเพลงแบบฉับพลันทันใด้ คธ 2. การร้องเพลงแห่งจิตวิญญาณ เพื่อทำ สงคราม 3. การร้องเพงที่ปลดปล่อยความเชื่อ แช่อยู่ ในการเผชิญหน้ากับพระเจ้า เปิดวิญญาณ ของเราต่อพระวิญญาณของพระเจ้า เปิดรับ ขยายพื้นที่ของเราในการรับจากพระเจ้า ธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วยความเข้าใจ Spontaneous Singing

4 Enjoyable prayer-know his heart in prayer
เห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า การอธิษฐานที่ให้ ความชื่มชมยินดี มาจากการรู้พระทัยพระเจ้า การอธิษฐานที่ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากการมี สามัคค๊ ธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยฮ 15.7 INFORMED INTERCESSION การใช้ข้อมูล การสำรวจ SPIRITUAL MAPPING การขุดบ่อน้ำของการฟื้นฟู การเชื่อมโยงการเก็บเกี่ยวกับการอธิษฐาน ทำให้การ อธิษฐานร้อนแรงขึ้น การเป็นนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การดำเนินชีวิตที่ ใกล้ชิดสนิทพระเจ้า Enjoyable prayer-know his heart in prayer

5 God-centered spiritual warfare
การทำสงครามฝ่ายวิญญาณ แบบมีพระ เจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง เป็นยุทธศาสตร์ หลักในการต่อต้านอำนาจของวิญญาณ ชั่ว เราเน้น การป่าวประกาศ โดยตรงไปที่ พระเจ้า ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ ป้อม ปราการ อำนาจของเทพผู้ครอง ใน อฟซ.6.12 God-centered spiritual warfare

6 God-centered spiritual warfare
ในพระคัมภีร์ใหม่ แบ่งแยก วิญญาณชั่วเป๋น 2 แบบ วิญญาณชั่วที่อยู่ในคน และ อยู่ใน สวรรค์ชั้นที่สอง เรียก ว่า เทพผู้ครอง ในคน---ผูกมัด ขับไล่ พูดกับวิญญาณชั่ว โดยตรง ในย่ายฟ้าอากาศ---ปลด ถอด ขับออกไป โดยการพูดกับพระเจ้าโดยตรง ( กฎทั่วไป แต่มีข้อยกเว้น ระดับเสรีภาพ ความเป็น หนึ่งของชุมชนที่อธิษฐาน การเจิมของพระ วิญญาณบริสุทธิ์) God-centered spiritual warfare

7 God-centered spiritual warfare
การทำสงคราม ทำโดยการเห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า เห็นด้วยกับหัวใจของพระเจ้า สามารถทำ ได้ใน หลายวิธี 1. นมัสการ—เห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า ป่าวประกาศ ความจริงของพระเจ้า 2.อธิษฐานวิงวอนเห็นพ้องต้องกันกับพระสัญญาของพระ เจ้า 3.การกลับใจใหม่ เห็นพ้องต้องกันกับหัวใจของพระเจ้า 4.คำอธิษฐานแห่งการเยียวยา โดยการเห็นพ้องต้องกัน กับหัวใจของพระเจ้า ทำลายอำนาจความป่วยใข้ 5.การปรนนิบัติที่แสดงออกจากการเห็นพ้องต้องกันกับพระ บิดา ทำลายการเห็นพ้องต้องกันของวิญญาณของ ความเห็นแก่ตัว God-centered spiritual warfare

8 God-centered spiritual warfare
God-ward prayers ใช้วิถีการต่อสู้ ของพระเจ้า ใช้ พระคำ เช่น คำ อธิษฐานของอัครฑูต ในพระคัมภีร์ ใหม่ไม่มีคำอธิษฐานที่พูดกับ วิญญาณชั่ว หรือ ความบาป ใน พระคัมภีร์ใหม่อธิษฐานต่อพระเจ้า โดยตรง God-centered spiritual warfare


ดาวน์โหลด ppt อธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิษฐานด้วยความเข้าใจ Spontaneous Singing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google