งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมอุตุนิยมวิทยา นายเมธี มหายศนันท์ สำนักพยากรณ์อากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมอุตุนิยมวิทยา นายเมธี มหายศนันท์ สำนักพยากรณ์อากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมอุตุนิยมวิทยา นายเมธี มหายศนันท์ สำนักพยากรณ์อากาศ

2 หัวข้อเนื้อเรื่อง สภาวะอากาศที่ผ่านมา
สภาวะอากาศปัจจุบัน และคาดหมาย ระยะสั้นและระยะปานกลาง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ENSO, IDO และพยากรณ์อากาศระยะนาน

3

4

5

6

7 ปริมาณฝนรวม พ.ศ.2556 ที่ต่างจากค่าปกติ(มม.)
ปริมาณฝนปี 2556 ปริมาณฝนรวม(มม.) พ.ศ.2556 ปริมาณฝนรวม พ.ศ.2556 ที่ต่างจากค่าปกติ(มม.)

8 ปริมาณฝนตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 ถึงปัจจุบัน

9 ปริมาณฝนเดือน กรกฎาคม 2557

10 ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 27 พ.ค. 2557 (ฤดูฝน)ถึง ปัจจุบัน
ปริมาณฝนตกสะสม ฝนตกต่างจากค่าปกติ

11

12 ปริมาณฝนรายวัน 27ก.ค.-2 ส.ค.57

13 ปริมาณฝนรายวัน 27ก.ค.-2 ส.ค.57

14

15 ปริมาณฝนรายวัน 27ก.ค.-2 ส.ค.57

16

17 Imagery with Heavy Rainfall Potential Areas
MTSAT RGB Composite Imagery

18

19 1 AUG 2014 2 AUG 2014 Top Chart 8 day 3 AUG 2014 4 AUG 2014

20 เส้นทางเดินพายุ “Halong (1411)”

21 4 AUG Z

22 5 AUG Z

23 6 AUG Z

24 7 AUG Z

25 8 AUG Z

26 9 AUG Z

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 การคาดหมายลักษณะอากาศ
ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. ร่องมรสุมผาดผ่านประเทศพม่าตอนบน ประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง และมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ของพื้นที่

40 ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค

41 ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ร้อยละ ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ของพื้นที่ ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆกระจาย ร้อยละ ของพื้นที่

42 ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

43

44

45 แสดงแบบจำลอง  Indian Ocean Dipoles
(ก) ช่วงที่เป็น Positive Dipole หรือเป็นบวก (ข) ช่วงที่เป็น Negative Dipole หรือเป็นลบ

46

47

48

49

50 คาดหมายปริมาณฝนในเดือนสิงหาคมและเปรียบเทียบกับค่าปกติ
ปริมาณค่าฝนปกติ คาดหมายปริมาณฝนในเดือนสิงหาคมและเปรียบเทียบกับค่าปกติ

51 คาดหมายปริมาณฝนในเดือนกันยายนและเปรียบเทียบกับค่าปกติ
ปริมาณค่าฝนปกติ คาดหมายปริมาณฝนในเดือนกันยายนและเปรียบเทียบกับค่าปกติ

52 คาดหมายปริมาณฝนในเดือนตุลาคมและเปรียบเทียบกับค่าปกติ
ปริมาณค่าฝนปกติ คาดหมายปริมาณฝนในเดือนตุลาคมและเปรียบเทียบกับค่าปกติ

53


ดาวน์โหลด ppt กรมอุตุนิยมวิทยา นายเมธี มหายศนันท์ สำนักพยากรณ์อากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google