งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก. ไก่ ฝึกอ่านตาม หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก. ไก่ ฝึกอ่านตาม หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ก. ไก่ ฝึกอ่านตาม หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

3 ก เอ๋ย ก. ไก่ หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

4 ข. ไข่ใน เล้า หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

5 ฃ. ของเรา หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

6 ค. เข้านา หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

7 ฅ. ขึงขัง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

8 ฆ. ข้างฝา หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

9 ง. ใจกล้า หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

10 จ. ใช้ดี หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

11 ฉ. ตีดัง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

12 ช. ช้างวิ่ง หนี หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

13 ซ. โซ่ล่าม ที หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

14 ฌ. เฌอคู่ กัน หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

15 ญ. หญิง โสภา หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

16 ฎ. ชฎาสวม พลัน หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

17 ฏ. ปฏัก หุนหัน หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

18 ฐ. ฐานเข้า มารอง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

19 ฑ. นาง มณโฑ หน้าขาว หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

20 ฒ. ผู้เฒ่า เดินย่อง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

21 ณ. เณรไม่ มอง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

22 ด. เด็กต้องนิ มอต์ หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

23 ต. เต่าหลัง ตุง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

24 ถ. ถุงแบกขน หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

25 ท. ทหาร อดทน หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

26 ธ. ธงคนนิยม หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

27 น. หนู ขวักไขว่ หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

28 บ. ใบไม้ทับ ถม หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

29 ป. ปลาตา กลม หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

30 ผ. ผึ้งทำรัง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

31 ฝ. ฝา ทนทาน หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

32 พ. พานวาง ตั้ง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

33 ฟ. ฟัน สะอาดจัง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

34 ภ. สำเภากาง ใบ หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

35 ม. ม้าคึกคัก หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

36 ย. ยักษ์เขี้ยว ใหญ่ หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

37 ร. เรือพายไป หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

38 ล. ลิงไต่ราว หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

39 ว. แหวนลง ยา หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

40 ศ. ศาลา เงียบเหงา หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

41 ษ. ฤาษี หนวดยาว หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

42 ส. เสือ ดาวคะนอง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

43 ห. หีบใส่ผ้า หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

44 ฬ. จุฬาท่า ผยอง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

45 อ. อ่างเนือง นอง หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

46 ฮ. นกฮูก ตาโต หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha

47 กลับหน้าแรก หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha


ดาวน์โหลด ppt ก. ไก่ ฝึกอ่านตาม หน้า ถัดไป ผู้จัดทำ sahapreecha.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google