งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์  แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน  รายละเอียดการปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์  แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน  รายละเอียดการปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์  แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน  รายละเอียดการปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอน

2 แผนผังการเดิน กลับหน้าแรก ระยะห่าง ระหว่างจุด 80 เซนติเมตร การเดิน ก้าวเท้าขวา ก้าวเท้า ซ้าย แล้วชิดเท้าขวา ( ขวา - ซ้าย - ชิด ) เดินเหยียบจุดถัดไป ถวายความ เคารพ ( ชาย - ถวาย คำนับ หญิง - ถอน สายบัว ) ก้าว ขวา - ซ้าย - ชิด ยื่นมือเพื่อ ขอรับ พระราชทาน ปริญญาบัตร ( เอางาน ) ถวาย ความ เคารพ อีกครั้ง หมุนขวา เดินออก ถอย เฉียง ขวา - ซ้าย - ขวา - ชิด

3 รายละเอียดการปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอน การเดินบน เวที การเดินบน เวที การเดินบน เวที การเดินบน เวที การถวายความเคารพ การถวายความเคารพ การถวายความเคารพ การถวายความเคารพ การเอางาน การเอางาน การเอางาน การเอางาน การถอยและหมุนตัวออก การถอยและหมุนตัวออก การถอยและหมุนตัวออก การถอยและหมุนตัวออก การถือหมวก ( สำหรับบัณฑิตชาย ) การถือหมวก ( สำหรับบัณฑิตชาย ) การถือหมวก ( สำหรับบัณฑิตชาย ) การถือหมวก ( สำหรับบัณฑิตชาย ) การก้าวเข้ารับ การก้าวเข้ารับ การก้าวเข้ารับ การก้าวเข้ารับ หน้าแรก

4 การถือหมวก ( สำหรับ บัณฑิตชาย ) ขณะเดิน แถวสวม หมวก พู่ หมวกอยู่ ด้านหน้าขวา ขณะเดิน แถวสวม หมวก พู่ หมวกอยู่ ด้านหน้าขวา เมื่อเข้า อาคารและ ขณะขึ้นรับ ถือหมวก ด้วยมือซ้าย แนบด้านข้าง ลำตัว เมื่อเข้า อาคารและ ขณะขึ้นรับ ถือหมวก ด้วยมือซ้าย แนบด้านข้าง ลำตัว ให้พู่หมวก อยู่ระหว่าง นิ้วกลางและ นิ้วนาง หน้าถัดไปกลับหน้าหลัก

5 คลิกเพื่อ แสดงภาพ การเดินบนเวที ระยะ ระหว่างจุด ตำแหน่ง บนพื้น เท่ากับ 80 เซนติเมตร ระยะ ระหว่างจุด ตำแหน่ง บนพื้น เท่ากับ 80 เซนติเมตร เริ่มก้าว เท้าขวา ก้าวเท้า ซ้าย แล้ว ชิดเท้าขวา ที่จุดถัดไป เริ่มก้าว เท้าขวา ก้าวเท้า ซ้าย แล้ว ชิดเท้าขวา ที่จุดถัดไป หน้าถัดไปกลับหน้าหลัก

6 การถวายความ เคารพ ( ชาย ) ใช้ การถวาย คำนับ ( ชาย ) ใช้ การถวาย คำนับ โน้มตัวลง แขนแนบ ชิดลำตัว โน้มตัวลง แขนแนบ ชิดลำตัว หน้าถัดไป

7 คลิกเพื่อแสดงภาพ การถวายความ เคารพ ( หญิง ) ใช้ การถอน สายบัว ( หญิง ) ใช้ การถอน สายบัว ยืนด้วยเท้า ที่ถนัด วาด เท้าอีกข้างไป ด้านหลัง ย่อ ตัวลงลำตัว ตั้งตรง ยืนด้วยเท้า ที่ถนัด วาด เท้าอีกข้างไป ด้านหลัง ย่อ ตัวลงลำตัว ตั้งตรง ยืดตัวขึ้น ตรง ลากเท้า กลับมาชิด เท้า ยืดตัวขึ้น ตรง ลากเท้า กลับมาชิด เท้า หน้าถัดไปกลับหน้าหลัก

8 คลิกเพื่อ แสดงภาพ การก้าวเข้ารับ ก้าวเท้า ขวา ก้าว เท้าซ้าย เหยียบ บนจุดสี น้ำเงิน แล้วยื่น มือ ออกไป เพื่อรับ ปริญญา ก้าวเท้า ขวา ก้าว เท้าซ้าย เหยียบ บนจุดสี น้ำเงิน แล้วยื่น มือ ออกไป เพื่อรับ ปริญญา หน้าถัดไปกลับหน้าหลัก

9 คลิกเพื่อ แสดงภาพ การเอางาน ยื่นแขน ในระดับ เดียวกับ ปริญญา บัตร ยื่นแขน ในระดับ เดียวกับ ปริญญา บัตร กระดก ข้อมือขึ้น โดยไม่ยก แขน กระดก ข้อมือขึ้น โดยไม่ยก แขน ช้อนมือ รับ ให้ ปลาย นิ้วโป้งชี้ไป ที่ตรา มหาวิทยา ลัย ช้อนมือ รับ ให้ ปลาย นิ้วโป้งชี้ไป ที่ตรา มหาวิทยา ลัย จับ ปริญญา บัตรให้ กระชับ จับ ปริญญา บัตรให้ กระชับ ยกขึ้น ระดับอก ยกขึ้น ระดับอก หน้าถัดไปกลับหน้าหลัก

10 คลิกเพื่อแสดงภาพ การถอยและหมุน ตัวออก ถอยออก ด้านขวา เฉียง 45 o ถอยออก ด้านขวา เฉียง 45 o ถอยเท้า ขวา ซ้าย ขวา (3 ก้าว ) แล้ว ชิดเท้า ถอยเท้า ขวา ซ้าย ขวา (3 ก้าว ) แล้ว ชิดเท้า ถวาย ความ เคารพ หมุนขวา แล้วเดิน ออก ถวาย ความ เคารพ หมุนขวา แล้วเดิน ออก กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt การเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์  แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน  รายละเอียดการปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google