งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัวได้แก่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัวได้แก่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัวได้แก่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3 สระในภาษาอังกฤษมี ทั้งหมด 5 ตัว คือ A E I O U

4 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ / สระ ไทย A ะ า เ แ B บ c ซ ค

5 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ / สระไทย D ด E เ ี F ฟ ฝ G ก

6 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ / สระไทย H ห ฮ I ไ ิ ี J จ K ก ค

7 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ / สระไทย L ล ฬ M ม N น ณ O โ ออ

8 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ / สระไทย P พ ป ผ ภ Q คว ( ตัว Q ผสมกับ U เสมอ ) R ร S ส ศ ษ

9 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ / สระไทย T ต ท ธ ถ U ุ ู V ว W ว

10 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ / สระไทย X กซฺ ซ Y ย ไ Z ซฺ

11 ตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี ทั้งหมด 26 ตัว ใช่ไม่ใช่ 30

12 ข้อใดไม่ใช่สระใน ภาษาอังกฤษ 30 A) EB) C C) OD) U

13 Alphabet Buttons Appear Here เด็กๆ ช่วยกันสะกดชื่อครูทองนาคให้ถูกต้อง นะคะว่ามี ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดบ้าง 180

14 How many picture in the slide? 60

15 ให้นักเรียนโยงภาพให้ตรงกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวแรก ของคำศัพท์ A I E D G

16 เด็ก ๆ ช่วยกัน ต่อภาพให้ สมบูรณ์นะคะ


ดาวน์โหลด ppt พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัวได้แก่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google