งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนบทเรียน ENGLISH CLASS 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนบทเรียน ENGLISH CLASS 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนบทเรียน ENGLISH CLASS 6

2 พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัวได้แก่ A B C D E F G H I J K
พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัวได้แก่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3 สระในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 5 ตัว คือ A E I O U

4 การเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษกับพยัญชนะไทย
พยัญชนะ/สระไทย A ะ า เ แ B c ซ ค

5 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พยัญชนะ/สระไทย D E เ ี F ฟ ฝ G

6 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พยัญชนะ/สระไทย H ห ฮ I ไ ิ ี J K ก ค

7 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พยัญชนะ/สระไทย L ล ฬ M N น ณ O โ ออ

8 พ ป ผ ภ P Q คว(ตัวQผสมกับUเสมอ) R ร S ส ศ ษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
พยัญชนะ/สระไทย P พ ป ผ ภ Q คว(ตัวQผสมกับUเสมอ) R S ส ศ ษ

9 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พยัญชนะ/สระไทย T ต ท ธ ถ U ุ ู V W

10 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พยัญชนะ/สระไทย X กซฺ ซ Y ย ไ Z ซฺ

11 ตัวอักษรในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว
ตัวอักษรในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว ใช่ ไม่ใช่ 30

12 ข้อใดไม่ใช่สระในภาษาอังกฤษ
30 A) E B) C C) O D) U

13 เด็กๆ ช่วยกันสะกดชื่อครูทองนาคให้ถูกต้องนะคะว่ามี
180 เด็กๆ ช่วยกันสะกดชื่อครูทองนาคให้ถูกต้องนะคะว่ามี ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดบ้าง Alphabet Buttons Appear Here

14 How many picture in the slide?
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 60

15 G A E I D ให้นักเรียนโยงภาพให้ตรงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรก
ของคำศัพท์ G A E I D

16 เด็ก ๆ ช่วยกันต่อภาพให้สมบูรณ์นะคะ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนบทเรียน ENGLISH CLASS 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google