งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอร์ฟแวร์ ( Software ). Microsoft excel Microsoft excel Microsoft power point.. Link Link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอร์ฟแวร์ ( Software ). Microsoft excel Microsoft excel Microsoft power point.. Link Link."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ซอร์ฟแวร์ ( Software ). Microsoft excel Microsoft excel Microsoft power point.. Link Link

3 โปรแกรมสำหรับงานคำนวณประเภทส เปรดชีด (Sprea MICROSOFT EXCEL dsheet) หรือกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ใน ปัจจุบัน คงจะไม่มีโปรแกรมใด มี ความสามารถโดดเด่นเทียบเท่า โปรแกรม ในตระกูลบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft Co.,Ltd.) ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า "Microsoft Excel" ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามา เป็นรุ่น (Version) 2003 MICROSOFT EXCEL

4 ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ โปรแกรม "Microsoft Excel 2003" โปรแกรมลักษณะกระดาษทด อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยใน ด้านการคำนวณ โดยอาศัยตารางการ คำนวณในลักษณะที่เป็นช่องๆ ที่ เรียกว่า " เซลล์ - Cell" คล้ายๆ กับการ คำนวณผ่านกระดาษทำการ 6 ช่อง 8 ช่อง นอกจากนี้ ยังสามารถนำ Excel มาประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้ เช่น การ วิเคราะห์ต้นทุน งานฐานข้อมูล หรือ งานโปรแกรมมิ่งเกี่ยวกับตัวเลข เป็นต้น

5 ความสามารถของโปรแกรม - เหมาะกับงานคำนวณประเภทต่างๆ เช่น เลขทั่วๆ ไป, ค่าทางสถิติ, เลขตรีโกณฯ, ค่าทางการเงิน, คำนวณเกี่ยวกับวันที่ - ระบบคำสั่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโปรแกรมอื่นใน ตระกูลเดียวกัน ทำให้สามารถเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ ได้โดยอ้างอิงกับโปรแกรม Microsoft Excel ชุดนี้ หรือผู้ใช้ที่ศึกษาโปรแกรมอื่นมาแล้ว ก็สามารถใช้ งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้สะดวก - ระบบคำสั่งมีหลากหลายให้เลือกใช้งาน ทั้งแบบ เมนูคำสั่ง, ปุ่มลัด, ไอคอนในแถบเครื่องมือ (Toolbars), เมนูจากการ Click เมาส์ขวา - การ Click ขวา จะเรียกเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานให้โดยอัตโนมัติ - ระบบเมนูคำสั่งมีให้เลือกทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

6 - จัดการกับข้อมูลภาษาไทยได้ถูกต้องการหลัก พจนานุกรมไทย - สามารถเติมข้อมูลลำดับ ได้โดยอัตโนมัติ (Auto Fill) - ช่วยสร้างสูตรคำนวณได้ง่าย และรวดเร็วดั่งเนรมิต ด้วยความสามารถ Function Wizard ทำให้ไม่ต้อง เสียเวลาจดจำรูปแบบการใช้สูตรคำนวณแบบต่าง ๆ - สร้างกราฟ และแก้ไข - ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Chart Wizard ทำให้สามารถเนรมิตกราฟได้ หลากหลายรูปแบบเช่น กราฟเส้น, กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, กราฟพื้นที่ ทั้งในลักษณะภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ - จัดการข้อมูลสำหรับงานฐานข้อมูลได้อย่างยอด เยี่ยม ด้วยความสามารถที่เกือบเทียบเท่าโปรแกรม จัดการฐานข้อมูลเฉพาะงาน เช่น เรียงข้อมูล, ค้นหาข้อมูล, ทำรายงานสรุปผลแบบต่างๆ

7

8 Microsoft power point. โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ ( power point ) เป็น โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ในการสร้างและนําเสนอ ผลงาน โปรแกรมนี้สามารถรวมสารสนเทศจาก โปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรมตารางทํางาน โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมเพนต์ กล่าวคือ สามารถนําตัวเลขและรายการข้อมูลมา โปรแกรม ประกอบการนําเสนอ ลักษณะข้อมูลที่นําเสนออาจ เสนอในรูปข้อความ แผนภูมิ และแผนภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ภาพ เสียง วิดีทัศน์ ประกอบในลักษณะสื่อประสม การนําเสนอเป็น ลักษณะของการฉายข้อมูลครั้งละหน้าคล้ายการ ฉายสไลด์ทีละภาพ พร้อมทั้งยังมีเทคนิคต่าง ๆใน การนําเสนอ ซึ่งทําให้การนําเสนอผลงานนั้นดึงดูด ความสนใจของผู้ดูโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์เป็น โปรแกรมที่ใช้งานง่าย จึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย

9 http://www.nectec.or.th/courseware/index.htmlhttp://www.nectec.or.th/courseware/index.html http://mail.mvsk.ac.th/anusak/computer/02138p/B5n69_91.pdf http://www.freedownloadscenter.com/Best/microsoft-exel.html

10 เหตุผลที่ชอบ เพราะ เป็นโปรแกรมที่ใช้สะดวกต่อการ นำเสนอ เป็นโปรมที่ใช้แพร่หลาย เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ซอร์ฟแวร์ ( Software ). Microsoft excel Microsoft excel Microsoft power point.. Link Link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google