งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าต่างหลัก ของโปรแกรม Project Management เป็นโปรแกรมที่ ช่วยดูแล การ จัดการของงาน ต่างๆ ให้มี ความเป็น ระเบียบ และ ตรวจสอบการ ทำงานได้ง่าย ยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าต่างหลัก ของโปรแกรม Project Management เป็นโปรแกรมที่ ช่วยดูแล การ จัดการของงาน ต่างๆ ให้มี ความเป็น ระเบียบ และ ตรวจสอบการ ทำงานได้ง่าย ยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน้าต่างหลัก ของโปรแกรม Project Management เป็นโปรแกรมที่ ช่วยดูแล การ จัดการของงาน ต่างๆ ให้มี ความเป็น ระเบียบ และ ตรวจสอบการ ทำงานได้ง่าย ยิ่งขึ้น

3

4 Create new task โปรแกรม สามารถทำ การ สร้าง Task ใหม่ เพื่อจัดการ กับข้อมูลได้ โดยเรียกใช้ เมนู New Task

5  โปรแกรม สามารถทำการ แก้ไขข้อมูลคลิก ที่ icon edit แล้วเลือก task ที่ต้องการแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูล แล้วจะทำการ save ทันที

6  โปรแกรมสามารถลบ task ที่ต้องการได้ โดยการ คลิกที่ task บนลิสต์ แล้วคลิกที่ icon delete

7

8  แสดง gantt chart ของ task ในรูปแบบตาราง โดยจะแสดงแต่ละ task จะเริ่มทำ และสิ้นสุดลง เมื่อใด  สามารถ edit วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดโดยทำ การคลิกขวาจาก task ในตาราง

9  สามารถแสดง gantt chart ของ staff ในรูปแบบ ตาราง โดยจะแสดงแต่ละ staff จะเริ่มทำ และ สิ้นสุดลงเมื่อใด

10  สามารถแสดง gantt chart ของ resource ใน รูปแบบตาราง โดยจะแสดงแต่ละ resource จะ เริ่มทำ และสิ้นสุดลงเมื่อใด

11

12  Gantt chart แบบ Task สามารถ export ใน รูปแบบของ SVG

13  Gantt chart แบบ Staff สามารถ export ใน รูปแบบของ SVG

14  สามารถ Export resource gantt chart ใน รูปแบบ svg

15 View XML File สามารถ เรียกดูไฟล์ xml ได้จาก เมนู View XML File

16  Module ของ Wxpython บางตัว ยากต่อการใช้ งาน  หาไลบรารี่ที่เหมาะสมต่อการสร้าง GUI ของ Gantt Chart ได้ยาก  การออกแบบ ไฟล์ XML ที่ใช้ SAX ในการอ่านนั้น มีความไม่แน่นอน  ปัญหาการ repaint GUI ใหม่  ปัญหาการ refresh ข้อมูล ใน GUI ที่ไม่สามรถ refresh ได้ในทันที


ดาวน์โหลด ppt หน้าต่างหลัก ของโปรแกรม Project Management เป็นโปรแกรมที่ ช่วยดูแล การ จัดการของงาน ต่างๆ ให้มี ความเป็น ระเบียบ และ ตรวจสอบการ ทำงานได้ง่าย ยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google