งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ProQuest Dissertations & Theses – A&I 1. นาย วัชรพงษ์ แสงศรี 55633501003 สาขาการบัญชี 2. นาย สรยุทธ กัณหา 55633501005 สาขาการบัญชี 3. น. ส. สุดาพรรณ จันทคัต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ProQuest Dissertations & Theses – A&I 1. นาย วัชรพงษ์ แสงศรี 55633501003 สาขาการบัญชี 2. นาย สรยุทธ กัณหา 55633501005 สาขาการบัญชี 3. น. ส. สุดาพรรณ จันทคัต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ProQuest Dissertations & Theses – A&I 1. นาย วัชรพงษ์ แสงศรี 55633501003 สาขาการบัญชี 2. นาย สรยุทธ กัณหา 55633501005 สาขาการบัญชี 3. น. ส. สุดาพรรณ จันทคัต 55633501026 สาขาการบัญชี 4. นาย สถาพร เพ็งพล 52433302012 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 5. นาย พิษณุชัย เหลาฆ้อง 55434801003 สาขาการตลาด 6. นาย เมธี อาษาเจ้า 55434801003 สาขา การตลาด

2 ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่ รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา รวมถึง บาง สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วย ข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน Content

3 ข้อดี ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1861 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988 Content

4 ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา เอกเพิ่มขึ้น 60,000 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา โทเพิ่มขึ้น 12,000 ชื่อเรื่อง Content ข้อดี ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของ วิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มี ให้บริการ

5 ข้อเสีย - แสดข้อมูลไม่เป็นรูปแบบ Full Text - ข้อมูลเนื้อหาที่แสดงไม่ค่อย ละเอียด - ขั้นตอนค้นหาค่อนข้างซับซ้อน

6 Basic Search 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์5. เพิ่มรูปแบบการสืบค้น 4. คลิกปุ่ม Search 1 2 3 4 5 3. ระบุผลลัพธ์เฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น “total quality management” or TQM

7 Advanced Search 2. ระบุเขตข้อมูล1. พิมพ์คำค้น climat* change* greenhouse 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุเวลาตีพิมพ์และเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น6. คลิกปุ่ม Search 12 3 5 6 4

8 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้นหรือคลิกที่ Browse เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ Advanced Search

9 Publication Search By Subject 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้น 1 2 3

10 Publication Search 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View documents เพื่อเรียกดูเอกสาร By Location 1 2 3

11 Search Results 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาโดยละเอียด 3. แสดง 24 หน้าแรก4. ปรับปรุงการสืบค้น 1 2 3 4

12 Refine Search พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง

13 Abstract คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ หรือส่ง ข้อมูลเอกสารนี้ทางอีเมล์

14 More Like This ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง(Subject) เดียวกัน เป็นต้น

15 24 Page Preview 1. คลิกเลือกเฉพาะหน้าที่ต้องการของวิทยานิพนธ์ หรือ 2. แสดงวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 24 หน้า 1 2

16 Document

17 Marked List 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 1 2

18 My Research คลิกเลือก Print, Email หรือ Export เอกสารที่ได้เลือกไว้

19 Create your bibliography 1. เลือกรูปแบบข้อมูล2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download 1 2 3

20 Email marked documents 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่งทาง email 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 5. คลิก Send Email 1 2 3 5 4

21 Export citations คลิกเลือกรูปแบบในการ Export

22 Create a web page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

23 Create a web page : Download 1. คลิกเมนู File 2. คลิก Save as 1 2

24 Create a web page : Email 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง Email2. คลิก Send Email 1 2

25 Create a web page : Edit 1. แก้ไขข้อมูล2. คลิก Update 2 1

26 Set Up Alert 1 2 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้นเพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert

27 ข้อเปรียบเทียบ การสืบค้นวารสารจากฐานข้อมูล ScienceDirect จะเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน เหมือนกับฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I หรือฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ และการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect มีความละเอียดและมี รูปแบบฐานข้อมูลที่เป็น Full Text

28


ดาวน์โหลด ppt ProQuest Dissertations & Theses – A&I 1. นาย วัชรพงษ์ แสงศรี 55633501003 สาขาการบัญชี 2. นาย สรยุทธ กัณหา 55633501005 สาขาการบัญชี 3. น. ส. สุดาพรรณ จันทคัต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google