งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th Thai Library Integrated System (ThaiLIS) บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 สารบัญ ProQuest Dissertations & Theses - A&I คืออะไร หน้าจอหลัก (Home) วิธีการสืบค้นเอกสาร Basic Search Advanced Search Publication Search By Subject By Location หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results)

3 สารบัญ (ต่อ) หน้าแสดงเอกสาร สาระสังเขป (Abstract) 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ (24 Page Preview) Marked List การสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล์ บันทึกและ การถ่ายโอนรายการ บรรณานุกรม Set Up Alert

4 ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่ รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา รวมถึง บาง สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วย ข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน Content

5 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1861 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988 Content

6 ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา เอกเพิ่มขึ้น 60,000 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา โทเพิ่มขึ้น 12,000 ชื่อเรื่อง Content ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของ วิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มี ให้บริการ

7 Operators & Special characters เครื่องหมาย ? แทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น wom?n = woman, women เครื่องหมาย * ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 หรือมากกว่า 1 ตัวอักษรขึ้นไป เช่น key* = key, keying, keyhole, keyboard เครื่องหมาย “ ” สำหรับสืบค้นในแบบกลุ่มคำ หรือวลีเมื่อมีคำค้น ตั้งแต่ สามคำขึ้นไป เช่น “cross country skiing” = “cross country skiing”

8 Basic Search Advanced Search Search Methods Publication Search

9 Basic Search 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์5. เพิ่มรูปแบบการสืบค้น 4. คลิกปุ่ม Search 1 2 3 4 5 3. ระบุผลลัพธ์เฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น “total quality management” or TQM

10 Advanced Search 2. ระบุเขตข้อมูล1. พิมพ์คำค้น climat* change* greenhouse 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุเวลาตีพิมพ์และเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น6. คลิกปุ่ม Search 12 3 5 6 4

11 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้นหรือคลิกที่ Browse เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ Advanced Search

12 Publication Search By Subject 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้น 1 2 3

13 Publication Search 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View documents เพื่อเรียกดูเอกสาร By Location 1 2 3

14 Search Results 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาโดยละเอียด 3. แสดง 24 หน้าแรก4. ปรับปรุงการสืบค้น 1 2 3 4

15 Refine Search พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง

16 Abstract คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ หรือส่ง ข้อมูลเอกสารนี้ทางอีเมล์

17 More Like This ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง(Subject) เดียวกัน เป็นต้น

18 24 Page Preview 1. คลิกเลือกเฉพาะหน้าที่ต้องการของวิทยานิพนธ์ หรือ 2. แสดงวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 24 หน้า 1 2

19 Document

20 Marked List 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 1 2

21 My Research คลิกเลือก Print, Email หรือ Export เอกสารที่ได้เลือกไว้

22 Create your bibliography 1. เลือกรูปแบบข้อมูล2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download 1 2 3

23 Email marked documents 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่งทาง email 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 5. คลิก Send Email 1 2 3 5 4

24 Export citations คลิกเลือกรูปแบบในการ Export

25 Create a web page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

26 Create a web page : Download 1. คลิกเมนู File 2. คลิก Save as 1 2

27 Create a web page : Email 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง Email2. คลิก Send Email 1 2

28 Create a web page : Edit 1. แก้ไขข้อมูล2. คลิก Update 2 1

29 Set Up Alert 1 2 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้นเพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert

30


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google