งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library Integrated System (ThaiLIS) บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 สารบัญ ProQuest Dissertations & Theses - A&I คืออะไร หน้าจอหลัก (Home) วิธีการสืบค้นเอกสาร Basic Search Advanced Search Publication Search By Subject By Location หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results)

3 สารบัญ (ต่อ) หน้าแสดงเอกสาร สาระสังเขป (Abstract) 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ (24 Page Preview) Marked List การสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล์ บันทึกและ การถ่ายโอนรายการ บรรณานุกรม Set Up Alert

4 ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่ รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา รวมถึง บาง สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วย ข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน Content

5 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1861 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อม สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988 Content

6 ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา เอกเพิ่มขึ้น 60,000 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา โทเพิ่มขึ้น 12,000 ชื่อเรื่อง Content ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของ วิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มี ให้บริการ

7 Operators & Special characters เครื่องหมาย ? แทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น wom?n = woman, women เครื่องหมาย * ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 หรือมากกว่า 1 ตัวอักษรขึ้นไป เช่น key* = key, keying, keyhole, keyboard เครื่องหมาย “ ” สำหรับสืบค้นในแบบกลุ่มคำ หรือวลีเมื่อมีคำค้น ตั้งแต่ สามคำขึ้นไป เช่น “cross country skiing” = “cross country skiing”

8 Basic Search Advanced Search Search Methods Publication Search

9 Basic Search 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์5. เพิ่มรูปแบบการสืบค้น 4. คลิกปุ่ม Search ระบุผลลัพธ์เฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น “total quality management” or TQM

10 Advanced Search 2. ระบุเขตข้อมูล1. พิมพ์คำค้น climat* change* greenhouse 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุเวลาตีพิมพ์และเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น6. คลิกปุ่ม Search

11 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้นหรือคลิกที่ Browse เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ Advanced Search

12 Publication Search By Subject 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้น 1 2 3

13 Publication Search 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View documents เพื่อเรียกดูเอกสาร By Location 1 2 3

14 Search Results 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาโดยละเอียด 3. แสดง 24 หน้าแรก4. ปรับปรุงการสืบค้น

15 Refine Search พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง

16 Abstract คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ หรือส่ง ข้อมูลเอกสารนี้ทางอีเมล์

17 More Like This ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง(Subject) เดียวกัน เป็นต้น

18 24 Page Preview 1. คลิกเลือกเฉพาะหน้าที่ต้องการของวิทยานิพนธ์ หรือ 2. แสดงวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 24 หน้า 1 2

19 Document

20 Marked List 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 1 2

21 My Research คลิกเลือก Print, หรือ Export เอกสารที่ได้เลือกไว้

22 Create your bibliography 1. เลือกรูปแบบข้อมูล2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก หรือ Print หรือ Download 1 2 3

23 marked documents 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่งทาง 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 5. คลิก Send

24 Export citations คลิกเลือกรูปแบบในการ Export

25 Create a web page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

26 Create a web page : Download 1. คลิกเมนู File 2. คลิก Save as 1 2

27 Create a web page : 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง 2. คลิก Send 1 2

28 Create a web page : Edit 1. แก้ไขข้อมูล2. คลิก Update 2 1

29 Set Up Alert คลิกปุ่ม Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้นเพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert

30


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google