งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย

2 ทบทวนหลักการจัดการ เหตุการณ์  สร้าง object จาก widget  กำหนด id ของ object  เขียนคำสั่งควบคุม object โดยอ้างอิง จาก id ของ object

3 สร้าง object จาก widget  สร้าง project  ออกแบบส่วนแสดงผล

4 การสร้างเหตุการณ์ click ให้กับ Button  เปิดโปรแกรม Elipse คลิกเมนู File > New > Project…

5 กำหนดชื่อ ดังตัวอย่าง แล้ว next ไปเรื่อยๆ

6 การออกแบบส่วนแสดงผล

7 ลากปุ่มมาใส่

8 ข้อมูลที่ต้องสังเกต

9

10 เขียนคำสั่งควบคุม object  อ้างอิงจาก id ของ object

11

12 การดัดแปลงคำสั่ง  วิเคราะห์คำสั่ง กับ object

13

14 การเพิ่ม object และคำสั่ง ควบคุม  สร้าง textView อีก 1 อัน  ตั้งชื่อ id ของ object ใหม่เป็น textView2  เขียนคำสั่ง ควบคุมโดยสร้างตัวแปร object ใหม่เพื่อใช้ในการควบคุม object ใหม่

15 การเพิ่ม object และคำสั่ง ควบคุม  สร้าง textView อีก 1 อัน  ดูชื่อ id ของ object  เขียนคำสั่ง ควบคุมโดยสร้างตัวแปร object ใหม่เพื่อใช้ในการควบคุม object ใหม่

16 คำสั่งควบคุมใหม่  TextView tv2 = (TextView) findViewById (R.id.textView2);  Tv2.setText (“ ทรงพระเจริญ ”);

17 จุดที่ควรระวัง  1. ให้ลบ project Hello World ออกก่อน เพื่อป้องกันแก้ไขไฟล์ผิด  2. ให้สังเกตชื่อ package ก่อนแก้ไขไฟล์ ทุกครั้ง  3. ต้องสร้าง object ก่อนเขียนคำสั่ง

18 วิธีการลบ project  ไปที่ window -> show view -> navigator  คลิ๊กขวาที่ project ที่ต้องการลบแล้วเลือก delete


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google