งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Best Practices for Managing A Project Peerapol Yuvapoositanon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Best Practices for Managing A Project Peerapol Yuvapoositanon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Best Practices for Managing A Project Peerapol Yuvapoositanon

2 สารบัญ  ทำไมต้องมี Project Management?  โมเดลการพัฒนางาน  Key Principles of Managing Projects  MS Visio และ MS Project 2003  ตัวอย่างการใช้ Project 2003 ทำ PM  สรุป

3 บทสนทนา adviser & นักศึกษา  ทำถึงไหนแล้ว ?  ยังหาซื้ออุปกรณ์ไม่ได้ครับ / ของหมดครับ...  แล้วงานอย่างอื่นล่ะ  ต้องรอของตัวนี้มาก่อนครับ สองอาทิตย์ผ่านไป....  เป็นไง.. ถึงไหนแล้ว ?  ตอนแยกส่วน work แต่รวมกันไม่ work ครับ  อ้าว แล้วเพื่อนล่ะ  ทะเลาะกันแล้วหาย … ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับ... แผนการ ผลิต ? แผนการ จัดการ ? แผนการ testing ? แผนรับมือ กับความ เสี่ยง ?

4 Project Planning  Project หมายถึง ขบวนงานหลายชนิดที่ ต่อเนื่องกัน หรือคาบเกี่ยวกัน เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง โดยใช้ ทรัพยากร (resource) ที่จำกัด เช่น เงินทุน, เวลา และ คนทำงาน  Project Planning เป็นการ “ เพิ่มโอกาส ประสบความสำเร็จ ” ให้กับ project ด้วย ทรัพยากรที่มีอยู่

5 “Project” or “Not a project” Project  การย้ายบ้าน, การ เดินทาง, ทำอาหาร, ปรับปรุงบ้าน  การทำโครงงานใน วิชา pre-project Not Sure  การเดินทาง, การนั่งเรียน Not a Project  การทำอะไรซ้ำๆ ในทุกๆ ช่วงเวลา  การนั่งเรียนในห้อง

6 The Project Development Process  กำหนดความต้องการ (Requirements and Specifications)  ออกแบบ (Design)  พัฒนา หรือ ลงมือทำ (Development)  ทดสอบ (Testing)  เผยแพร่และจัดทำเอกสาร (Distribution and Documentation)

7 Development Model: Waterfall Model A Software Development Project

8 Development Model: Modified Waterfall Model A Software Development Project

9 Key Principles of Managing Projects*  เน้นสิ่งที่ทำได้จริงๆ (Be realistic)  วางแผนให้ดีก่อนเริ่มโปรเจกท์ (Plan Effectively)  จัดการกับทีมให้ดี (Manage Relationship)  จัดการกับความคาดหวัง (Manage Expectations)  ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน ( Manage Uncertainty)  ดูงานอื่นด้วย (Consider the other work)  มุ่งเป้าผลลัพธ์ (Be objective)  แผนต้อง “ ไม่นิ่ง ” (Continuously improve) * Managing Projects the Right Way: Key Principles for Successful Projects by George Pitagorsky http://www.microsoft.com/office/project/prodinfo/bestpractices.mspx

10 GANTT CHART  Gantt chart คือ แผนการทำงาน ในแต่ละ ช่วงเวลา  ตัวอย่าง โครงงาน “ หุ่นยนต์กู้ภัย ” NOV 05 DEC 05 JAN 06 FEB 06 1. ศึกษา งาน 2. ออกแบบ หุ่น 3. พัฒนา 4. ทดสอบ Modified Waterfall Model Waterfall Model

11 Project Management Tool: Visio

12 Gantt Chart in Visio

13 Gantt Chart by Visio  Example of Visio Gantt chart

14 Timeline

15 MS Project 2003 Task bars ใส่ Task และ วันเริ่มต้น - สิ้นสุด

16 Gantt Chart

17 Example 1 : โปรเจกท์พัฒนา ซอฟท์แวร์

18 Example 1 : โปรเจกท์พัฒนา ซอฟท์แวร์ (2)

19 Example 1 : โปรเจกท์พัฒนา ซอฟท์แวร์ (3)

20 Example 1 : โปรเจกท์พัฒนา ซอฟท์แวร์ (4)

21 Example 1 : โปรเจกท์พัฒนา ซอฟท์แวร์ (5)

22 สรุป  การทำ Project ต้องมีแผนงานรองรับ เสมอ  แผนที่ดีต้องมี “ ทางหนีทีไล่ ”  พยายามหาจุดสมดุลระหว่าง “ ความ เข้มงวด ” และ “ ความยืดหยุ่น ”  การใช้ Tools ช่วย จะทำให้มองภาพ การวางแผนได้ชัดเจนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Best Practices for Managing A Project Peerapol Yuvapoositanon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google