งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Best Practices for Managing A Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Best Practices for Managing A Project"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Best Practices for Managing A Project
Peerapol Yuvapoositanon

2 สารบัญ ทำไมต้องมี Project Management? โมเดลการพัฒนางาน
Key Principles of Managing Projects MS Visio และ MS Project 2003 ตัวอย่างการใช้ Project 2003 ทำ PM สรุป

3 บทสนทนา adviser & นักศึกษา
แผนการผลิต? ทำถึงไหนแล้ว? ยังหาซื้ออุปกรณ์ไม่ได้ครับ/ของหมดครับ... แล้วงานอย่างอื่นล่ะ ต้องรอของตัวนี้มาก่อนครับ สองอาทิตย์ผ่านไป.... เป็นไง..ถึงไหนแล้ว? ตอนแยกส่วน work แต่รวมกันไม่ work ครับ อ้าว แล้วเพื่อนล่ะ ทะเลาะกันแล้วหาย…ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับ... แผนการจัดการ? แผนการ testing ? แผนรับมือกับความเสี่ยง?

4 Project Planning Project หมายถึง ขบวนงานหลายชนิดที่ต่อเนื่องกัน หรือคาบเกี่ยวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง โดยใช้ทรัพยากร (resource) ที่จำกัด เช่น เงินทุน, เวลา และ คนทำงาน Project Planning เป็นการ “เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ” ให้กับ project ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่

5 “Project” or “Not a project”
การย้ายบ้าน, การเดินทาง, ทำอาหาร, ปรับปรุงบ้าน การทำโครงงานในวิชา pre-project Not a Project การทำอะไรซ้ำๆ ในทุกๆ ช่วงเวลา การนั่งเรียนในห้อง Not Sure การเดินทาง, การนั่งเรียน

6 The Project Development Process
กำหนดความต้องการ (Requirements and Specifications) ออกแบบ (Design) พัฒนา หรือ ลงมือทำ (Development) ทดสอบ (Testing) เผยแพร่และจัดทำเอกสาร (Distribution and Documentation) Requirements and Specifications establish the components for building the system, including the hardware requirements, software tools, and other necessary components. Examples include decisions on hardware, such as plug-in boards (number of channels, acquisition speed, and so on), and decisions on external pieces of software, such as databases or libraries. Also establishes the expectations for software functionality and identifies which system requirements the software affects. Requirements analysis includes determining interaction needed with other applications, performance requirements, user interface requirements, and so on. Design determines the software framework of a system to meet the specified requirements. The design defines the system components and the interaction of those components. Developers also determine the external interfaces and tools to use in the project. Development implements the design specification in code. Development may be completed by a single developer; for team-based development, additional processes are needed to share code and ensure quality and consistency. This phase also includes the debugging of the code. Testing determines whether the software meets the specified requirements and finds any errors present in the code. Distribution addresses packaging and delivering the software to the end user.

7 Development Model: Waterfall Model
A Software Development Project

8 Development Model: Modified Waterfall Model
A Software Development Project

9 Key Principles of Managing Projects*
เน้นสิ่งที่ทำได้จริงๆ (Be realistic) วางแผนให้ดีก่อนเริ่มโปรเจกท์ (Plan Effectively) จัดการกับทีมให้ดี (Manage Relationship) จัดการกับความคาดหวัง (Manage Expectations) ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน ( Manage Uncertainty) ดูงานอื่นด้วย (Consider the other work) มุ่งเป้าผลลัพธ์ (Be objective) แผนต้อง “ไม่นิ่ง” (Continuously improve) * Managing Projects the Right Way: Key Principles for Successful Projects by George Pitagorsky

10 GANTT CHART Modified Waterfall Model Waterfall Model
ตัวอย่าง โครงงาน “หุ่นยนต์กู้ภัย” NOV 05 DEC 05 JAN 06 FEB 06 1.ศึกษางาน 2.ออกแบบหุ่น 3.พัฒนา 4.ทดสอบ Modified Waterfall Model Waterfall Model

11 Project Management Tool: Visio

12 Gantt Chart in Visio

13 Gantt Chart by Visio Example of Visio Gantt chart

14 Timeline

15 Task และ วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
MS Project 2003 ใส่ Task และ วันเริ่มต้น-สิ้นสุด Task bars

16 Gantt Chart

17 Example 1: โปรเจกท์พัฒนาซอฟท์แวร์

18 Example 1: โปรเจกท์พัฒนาซอฟท์แวร์(2)

19 Example 1: โปรเจกท์พัฒนาซอฟท์แวร์(3)

20 Example 1: โปรเจกท์พัฒนาซอฟท์แวร์(4)

21 Example 1: โปรเจกท์พัฒนาซอฟท์แวร์(5)

22 สรุป การทำ Project ต้องมีแผนงานรองรับเสมอ แผนที่ดีต้องมี “ทางหนีทีไล่”
พยายามหาจุดสมดุลระหว่าง “ความเข้มงวด” และ “ความยืดหยุ่น” การใช้ Tools ช่วย จะทำให้มองภาพการวางแผนได้ชัดเจนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Best Practices for Managing A Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google