งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2014 การดูแล กองทุน และการมี คุณสมบัติ. 2014 บ่งชี้ข้อปฏิบัติการดูแลกองทุนที่ดี เข้าใจความสำคัญของการเป็น ผู้ดูแลกองทุนของมูลนิธิโรตารี อธิบายข้อกำหนดของการมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2014 การดูแล กองทุน และการมี คุณสมบัติ. 2014 บ่งชี้ข้อปฏิบัติการดูแลกองทุนที่ดี เข้าใจความสำคัญของการเป็น ผู้ดูแลกองทุนของมูลนิธิโรตารี อธิบายข้อกำหนดของการมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2014 การดูแล กองทุน และการมี คุณสมบัติ

2 2014 บ่งชี้ข้อปฏิบัติการดูแลกองทุนที่ดี เข้าใจความสำคัญของการเป็น ผู้ดูแลกองทุนของมูลนิธิโรตารี อธิบายข้อกำหนดของการมี คุณสมบัติของสโมสร วัตถุประสงค์

3 2014 การดูแลกองทุนเป็นการจัดการและ ดูแลกองทุนด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนได้ใช้อย่าง ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชากร ที่ต้องการ การดูแลกองทุน

4 2014 มีโรแทเรียนให้คำแนะนำในแต่ละ โครงการ ดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ สำเร็จ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็น มาตรฐาน รายงานความไม่ถูกต้อง ส่งรายงาน เก็บรักษาเอกสาร ข้อปฏิบัติในการดูแล กองทุน

5 2014 รายงานการตรวจสอบ มีการตรวจสอบเป็นประจำ สอบสวนข้อกล่าวหา สัมมนาเกี่ยวกับการดูแล กองทุน การมีคุณสมบัติ กิจกรรมของการดูแลกองทุน

6 2014 จัดให้สโมสรมีการควบคุมด้าน การเงินและการดูแลกองทุน อย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมที่ ได้รับทุนสนับสนุน สโมสรต้องมีคุณสมบัติก่อนที่จะ ขอรับทุนของมูลนิธิ การมีคุณสมบัติ

7 2014 เข้าร่วมการสัมมนา การ จัดการทุนสนับสนุน อ่าน เซ็นชื่อ และส่ง club MOU ไปที่ภาค เข้าร่วมการสัมมนามูลนิธิโร ตารีของภาค ข้อกำหนดของการมีคุณสมบัติ

8 May 2016 in 2016 – May 2017 in GRANT MANAGEMENT SEMINARS

9 2014 club MOU เป็นข้อตกลงผูกมัด ระหว่างสโมสรและภาค ซึ่งเป็น ข้อกำหหนดของมูลนิธิโรตารี ในการเซ็น MOU, เพื่อยืนยันว่า สโมสรยอมรับที่จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดดังกล่าว CLUB MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

10 2014 บ่งชี้ข้อปฏิบัติการดูแลกองทุนที่ ดี เข้าใจความสำคัญของการเป็น ผู้ดูแลกองทุนของมูลนิธิโรตารี อธิบายข้อกำหนดของการมี คุณสมบัติของสโมสร ทบทวน

11 2014 เข้าร่วมการสัมมนาการ จัดการทุนสนับสนุน ทบทวนนโยบายการจัดการ ด้านการเงินของภาค ลงมือปฏิบัติ

12 2014 Questions?


ดาวน์โหลด ppt 2014 การดูแล กองทุน และการมี คุณสมบัติ. 2014 บ่งชี้ข้อปฏิบัติการดูแลกองทุนที่ดี เข้าใจความสำคัญของการเป็น ผู้ดูแลกองทุนของมูลนิธิโรตารี อธิบายข้อกำหนดของการมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google