งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบควบคุมการ ทำงาน ของด้ามกรอฟัน โดย ……….. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส สำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ สำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ ……… ทพ. ประยงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบควบคุมการ ทำงาน ของด้ามกรอฟัน โดย ……….. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส สำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ สำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ ……… ทพ. ประยงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบควบคุมการ ทำงาน ของด้ามกรอฟัน โดย ……….. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส สำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ สำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ ……… ทพ. ประยงค์ พะวงนิล ……… ทพ. ประยงค์ พะวงนิล โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์

2 ระบบควบคุมการทำงานของ ด้ามกรอฟัน ประกอบด้วย 1. ชุดวาล์วควบคุม ( control valve) 2. ที่วางด้ามกรอ 3. สวิทซ์เท้า (foot switch)

3 ชุดวาล์วควบคุม (control valve) 1. ใช้ไฟฟ้าควบคุม - Solenoid Valve - Solenoid Valve 2. ไม่ใช้ไฟฟ้า ควบคุม 2.1 Air System 2.1 Air System - วาล์วลม - วาล์วลม - Block Diaphragm - Block Diaphragm 2.2 ระบบหัก - พับ สาย 2.2 ระบบหัก - พับ สาย 3. ใช้ไฟฟ้าและ อากาศอัดควบคุม - SERVO - SERVO

4 1. ใช้ไฟฟ้า ควบคุม

5

6 Solenoid Valve

7 2. ไม่ใช้ไฟฟ้าควบคุม

8 2.1 Air System - Block Diaphragm Diaphragm - Valve Block - วาล์ว ควบคุม ชนิด แยกชิ้น

9 - Block Diaphragm วาล์วควบคุมชนิด

10

11

12

13

14

15

16

17 วาล์วควบคุมชนิด “Valve Block”

18

19 คั่นระหว่างช่องลมควบคุม และช่องลม - น้ำไปด้ามกรอฟัน DIAPHRAGM

20

21

22 วาล์วควบคุม ชนิดแยกชิ้น

23

24 2.2 ระบบหัก - พับ สาย

25

26

27

28

29 3. SERVO System

30

31

32 การใช้ท่อ Nylon หรือ ท่อทองแดง

33 ตัวอย่างการใช้ท่อ nylon ที่ถูกต้อง

34

35

36 ท่อไนลอนที่เสียหายก่อนเวลาอันควร มีสาเหตุจาก ท่อไนลอนที่เสียหายก่อนเวลาอันควร มีสาเหตุจาก 1. มีละอองน้ำมันปนกับอากาศอัด (compressed air) 1. มีละอองน้ำมันปนกับอากาศอัด (compressed air) 2. ใช้ท่อไนลอนที่ไม่ได้มาตรฐาน 2. ใช้ท่อไนลอนที่ไม่ได้มาตรฐาน

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt ระบบควบคุมการ ทำงาน ของด้ามกรอฟัน โดย ……….. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส สำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ สำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ ……… ทพ. ประยงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google