งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม

2 2 วัตถุประสงค์ 1. ระบุการแต่งกายที่เหมาะสมได้ 1. ระบุการแต่งกายที่เหมาะสมได้ 2. ระบุอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลได้ 2. ระบุอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลได้ 3. ระบุวิธีทำงานเชื่อมที่ปลอดภัยได้ 3. ระบุวิธีทำงานเชื่อมที่ปลอดภัยได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

3 3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

4 4 เครื่องเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้า ใน งานต่าง ๆ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

5 5

6 6 อันตรายจากงานเชื่อมโลหะ

7 7 ก. อันตรายด้านความปลอดภัย ก. อันตรายด้านความปลอดภัย 1. ลูกไฟจากการเชื่อม 1. ลูกไฟจากการเชื่อม 2. อันตรายจากไฟฟ้า 2. อันตรายจากไฟฟ้า 3. อันตรายจากอัคคีภัย 3. อันตรายจากอัคคีภัย 4. อุบัติเหตุจากการเชื่อม 4. อุบัติเหตุจากการเชื่อม 1) ตกจากที่สูง 1) ตกจากที่สูง 2) ไหม้จากสะเก็ด 2) ไหม้จากสะเก็ด 3) สะเก็ดวัตถุเล็ก ๆ โลหะร้อน เข้าตา 3) สะเก็ดวัตถุเล็ก ๆ โลหะร้อน เข้าตา 4) สะเก็ดโลหะร้อนหรือเปลวไฟเข้า ไปในหู อันตรายจากงานเชื่อมโลหะ ( ต่อ ) ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

8 8 ข. อันตรายด้านสุขภาพ ข. อันตรายด้านสุขภาพ 1. ฟูมโลหะ – สารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A 1. ฟูมโลหะ – สารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A 2. โอโซน 2. โอโซน 3. คาร์บอนมอนอกไซด์ 3. คาร์บอนมอนอกไซด์ 4. เสียงดัง 4. เสียงดัง 5. รังสี 5. รังสี อันตรายในงานเชื่อม ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

9 9 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในงานเชื่อม 1. ช่างเชื่อมต้องผ่านการอบรมมาอย่างดี 2. ท่าทางการเชื่อมและการวางชิ้นงานต้องอยู่ใน ระดับสูง ที่เหมาะสม ( ถูกหลักการย ศาสตร์ ) ไม่เช่นนั้นจะปวดหลัง และปวด เมื่อยหัวไหล่ 3. ถ้าชิ้นงานสูงมากกว่า 1.5 เมตรจากพื้น ต้อง ยกระดับพื้นที่ ยืนให้สูงขึ้น ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

10 10 ท่าทางการเชื่อมที่ผิด หลักการยศาสตร์ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

11 11 ข้อปฏิบัติฯ ( ต่อ ) 4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล ตามที่จำเป็นในแต่ละสภาพการ ทำงาน ตามที่จำเป็นในแต่ละสภาพการ ทำงาน 5. ทำการเชื่อมในที่อับอากาศ ต้องทำ เรื่องขออนุญาตทำงานและมีการ ตรวจสภาพอากาศว่าปลอดภัยรวมทั้ง ดึงสายไฟออกเมื่อหยุดงานชั่วขณะ ปิดเครื่องเชื่อม ปิดวาล์ว ปิดท่อแก๊ส ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

12 12 ข้อปฏิบัติฯ ( ต่อ ) 6. ทำการปัดกวาดพื้นที่มีเศษไม้ ถ้า เป็นพื้นไม้ให้ปูแผ่นโลหะก่อนทำการ เชื่อม 7. ถ้าใช้ก๊าซเชื่อมหรือใช้ออกซิเจน ตัดชิ้นงานภายในตู้ (Booth) ที่จัดให้ ต้องตั้งถังก๊าซขึ้นและให้อยู่ห่างจาก การถูกประกายไฟ (sparks) ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

13 13 ข้อปฏิบัติฯ ( ต่อ ) 8. ระวังไม่ให้สแลก (slag) หรือก้อน โลหะร้อน (hot metal) ที่เกิดจาก การเชื่อมไหลกลิ้งไปตามพื้น กระเด็นออกจากประตู รอยแตก ที่ ผนังหรือหน้าต่างเพราะอาจทำให้ สัมผัสกับเชื้อเพลิงได้ หรือถูกผู้อื่น เป็นอันตราย 9. ทำฉากกั้นป้องกันลูกไฟ ก้อนโลหะ ร้อน กระเด็นไปถูกผู้อื่นและสาร ไวไฟ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

14 14 ข้อปฏิบัติฯ ( ต่อ ) 10. ห้ามใช้เครื่องเชื่อมเกินอัตรากำลัง ติดต่อกันเป็นเวลานาน 11. เมื่อการเชื่อมเสร็จสิ้นลง ทำเครื่องหมาย ส่วนที่ร้อน หรือติด ป้ายตือน 12. ใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง - ไม่ทิ้งชิ้นส่วนลงพื้นแรง ๆ - ดึงสายออกจากอุปกรณ์ด้วยความ ระมัดระวัง - จัดเก็บในที่ปลอดภัย ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

15 15 หวังว่าภาพ ต่อไปนี้ จะไม่ใช่พวก เรานะ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

16 16 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

17 17 การแต่งกายในงานเชื่อมโลหะ อย่างถูกต้อง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

18 18 การเชื่อมโลหะที่ปลอดภัย ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

19 19 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google