งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศไทยกับเศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจำกัด ของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศไทยกับเศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจำกัด ของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจำกัด ของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไป ก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการ ผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการ เสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบ ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 นาข้างแบบเกษตรธรรมชาติ

3

4

5 .... การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามี เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มซูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับ ตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุก ครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้า ใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือ ในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บาง สิ่งบางอย่างผลิตได้ มากความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่า ขนส่งมากนัก... พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539


ดาวน์โหลด ppt ประเทศไทยกับเศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจำกัด ของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google